Ibn Sina (Avicenna)

M
Porträtt

Mycket av det som Hippokrates, Aristoteles och Galenos uträttat inom medicinsk vetenskap nådde det medeltida Europa via den islamiska världen. Arabiska och persiska vetenskapsmän studerade de antika...

Idrottsrörelsen

M
Tävlingslöpare

Åren 1900-1910 fick den moderna idrotten - byggd på frivillighet, tävlingar och ett utvecklat regelsystem - sitt stora genombrott. I sin tävlingsform är idrotten ett barn av industrisamhället....

Iliaden

L
Två hopliter i strid.

De grekiska verken Iliaden och uppföljaren Odysséen räknas som de två böcker som lagt grunden till västvärldens litteratur. Miljoner skolbarn har hört läraren läsa den rad som inleder Iliaden:Sjung,...

IMF och Världsbanken

S
loggor

Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken är två internationella organ i nära samarbete som verkar för en stabil världsekonomi, ökad världshandel och ekonomisk tillväxt i världens länder....

Imperier

M
Karta

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag. Ursprungligen användes begreppet imperium inom romarriket för höga befattningshavares myndighet (...

Kategorier: Taggar:

Indelningsverket

M
Karoliner på marsch.

Indelningsverket var ett svenskt militärt organisationssystem som skapades av Karl XI 1682. Indelningsverket såg till att en eller flera gårdar gick samman och bildade rusthåll och rotar som...

Induskulturen

L
Fiskare på Indus.

Induskulturen var den till ytan största av flodkulturerna och låg till största delen i nuvarande Pakistan, men omfattade även delar av Afghanistan och Indien. Kulturen stod på sin höjdpunkt 2600-1900...

Industriella revolutionens ekonomiska och miljörelaterade följder

L
Industrialism

Den industriella revolutionen har skapat det samhälle vi lever i idag. Ett samhälle med massproduktion av varor av alla tänkbara slag och ett överflöd som aldrig tidigare i människans historia. Men...

Inflation

M
Sedel

Inflation innebär att pengarna blir mindre värda vilket gör alla varor och tjänster dyrare samtidigt som köpkraften minskar. En okontrollerad inflation kan uppstå då efterfrågan är större än utbudet...

Ingeborg

S
Sigill

Ingeborg (1301-ca 1360), hertiginna av Sverige. Ingeborg var dotter till Håkon V av Norge och trolovades redan vid ett års ålder med Erik Magnusson, hertig av Sverige. Bröllopet firades när hon var...

Inkvisitionen

M
Inkvisitionen

Inkvisitionen var en katolsk organisation och domstol som hade till uppgift att spåra upp och döma kättare (personer som avvikit från den katolska läran), t.ex. katarer och valdenser. Inkvisitionen...

Intifadan

S
Gaza

Intifada betyder ”skaka av” och är ett arabiskt ord för uppror. Begreppet används också för att benämna två palestinska upplopp mot Israels annekteringspolitik på palestinska områden (se nedan)....

Irakkriget

M
Helikoptrar

I april 2003 inledde USA och Storbritannien ett krig mot Irak eftersom Saddam Husseins regim sågs som ett hot mot omvärlden med massförstörelsevapen och kontakter med terroristerna i al-Qaida. Men...

Iran-Irak-kriget

M
Karta

Iran-Irak-kriget var ett blodigt krig mellan Iran och Irak som varade mellan 1980-1988. Kriget startade efter att Saddam Hussein försökt invadera Iran i syfte att avsätta den nya regimen under...

Isaac Newton

M
Porträtt

Isaac Newton (1642-1727) är en av världshistoriens mest berömda och inflytelserika matematiker och vetenskapsmän. Newton hade en svår barndom. Pappan dog tre månader innan Isaac föddes och mamman...

ANNONS

Nya taggar