Tagg om kolonial frigörelse

Kolonial frigörelse

S
Nordvietnamesiska vietminhsoldater under kriget i Franska Indochina 1946-1954.

När andra världskriget var över och vunnet levde fortfarande en majoritet av världens folk kvar under ett imperialistiskt styre. De koloniserade länderna i tredje världen började därför kräva att rättigheterna till självständighet skulle efterföljas som de uttalats i Atlantdeklarationen och dessutom bestämts i FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna. I samma veva började de gamla imperialistiska idéerna att förkastas av allt fler människor i västvärlden som ansåg det omoraliskt och motsägelsefullt att hävda vissa folks rättigheter till självständighet gentemot nazistiskt och fascistiskt förtryck när de egna länderna hade kvar sina kolonier.

Men avkolonialiseringen var samtidigt förknippad med stora ekonomiska förluster och förlorad prestige hos kolonialmakterna. Deras inställning till koloniernas självständighet var därför komplicerad.

ANNONS

ANNONS

Gemensamt för flertalet av kolonierna som blev självständiga under efterkrigstiden var att de var dåligt förberedda för friheten. Den inhemska befolkningen saknade i regel både utbildning och demokratiska traditioner. Dessutom existerade ofta starka motsättningar mellan olika folkgrupper i koloniländerna. Gränserna var vanligtvis konstgjorda. De hade ibland tillkommit efter att kolonialmakterna ritat dem med hjälp av en linjal på en karta i syfte att dela upp landområden sinsemellan. Någon hänsyn till folkens historia, kultur och etnicitet hade sällan tagits.

Efterkrigstidens avkolonialisering blev i många fall en blodig historia, särskilt på lång sikt eftersom befrielsekampen ibland följdes av andra krig, ofta i form av inbördeskrig.

LÄS MER: Efterkrigstidens huvudlinjer 1945-1991

LÄS MER: Kolonisation och kolonialism

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som kan relateras till kolonial frigörelse - kolonialkrig och koloniers strävan efter självständighet.

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Kolonial frigörelse

Sponsrad
S

En händelse inom världspolitiken - med effekter på olika geografiska nivåer

av: Studentlitteratur
2017-05-23

För att eleverna ska kunna analysera komplexa samhällsfrågor som globalisering i kurserna samhällskunskap 2 och 3, behöver de en modell som visar olika geografiska nivåer. Detta blir ett verktyg för mer nyanserade diskussioner om samhällsfrågor i en alltmer global värld...

+ Läs mer

M

Hur såg britterna på sitt imperium?

av: Hans Thorbjörnsson
2016-10-28

I tidskriften Populär Historia (juli 2006) skrev Dick Harrison om britternas dåtida stolthet över sitt imperium. Det var en stolthet som byggdes upp kring personer och hjältar som Charles Gordon och David Livingstone...

+ Läs mer

S

Europa och världen 1945-1989

av: Leif Löwegren
2015-09-15

Utvecklingen i Europa och världen under efterkrigstiden fram till 1989 präglades - vid sidan av det kalla kriget - av stora konjunktursvängar inom världsekonomin, men också av frihetskamp i form av avkolonisering, demokratiseringsprocesser och folkliga proteströrelser...

+ Läs mer

M

Det brittiska imperiet under andra världskriget och efterkrigstiden

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-08-24

Storbritannien stod ensamt kvar i kampen mot Nazityskland. Man kan säga att den brittiska patriotismen eller nationalismen nu inför faran stod på sin höjdpunkt. Det vardagligt engelska blev nationalism, ett uttryck för den brittiska själen...

+ Läs mer

S

Algeriets frihetskamp mot Frankrike 1954-1962

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-07-31

Vi förflyttar oss nu till 1950-talets Frankrike och till dess besittning Algeriet. Algeriet var franskt område sedan 1830. Här levde en miljon fransmän samt nio miljoner araber och berber. En befrielserörelse mot fransmännen FLN uppstod i landet. Ett smutsigt krig växte fram...

+ Läs mer

Länkar om Kolonial frigörelse

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS