Tagg om westfaliska freden
M
Fredsförhandlingar 1648.

Westfaliska freden

Westfaliska freden ingicks mellan Sverige och det tyska riket i Osnabrück den 15 augusti 1648. Fredsförhandlingarna hade börjat redan i mars 1644, och kejsaren förhandlade med fransmännen i Münster och med svenskarna i Osnabrück. Vid förhandlingarna var riksrådet Johan Adler Salvius Sveriges ledande representant.

Efter långa och besvärliga överläggningar stod det klart att Sverige kunde säkra ett antal besittningar i Tyskland: de delar av Pommern som låg väster om floden Oders nedre lopp (Vorpommern) och de pommerska områden som låg på östra sidan om floden och en del av Brandenburg. Därmed behärskade Sverige floden Oders mynning. Dessutom fick Sverige staden Wismar samt biskopsstiften Bremen och Verden vid Nordsjön. Sverige tilldelades dessutom fem miljoner riksdaler som ersättning till de trupper som fanns i Tyskland och som skulle avvecklas - en summa som aldrig skulle betalas helt och som dessutom till viss del skulle behållas av svenskarna själva. Svenska armén och den svenska kronan fick behålla det krigsbyte som tagits och som fortfarande pryder svenska slott och museer. Sverige skulle också få upprätta universitet i de tyska besittningarna.

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

Den svenska drottningen Kristina fick i och med freden säte bland ständerna (stånd, samhällsklasser) i den tyska riksdagen med nummer fem i furstebänken som hertiginna av Bremen, Verden och Pommern, furstinna av Rågen och fru över Wismar. Namnen på de områden som Sverige fick vid freden hörde länge till baskunskaperna hos svenska skolbarn.

Westfaliska freden utgjorde slutet på trettioåriga kriget och befäste Sverige som stormakt - även om landets huvudstad låg i Europas periferi (utkant) och stormaktsställningen skulle bli kortvarig.

Freden medförde visserligen vinster för Sverige men skulle visa att Gustav II Adolfs dröm om ett evangeliskt (protestantiskt) förbund i Tyskland under svensk ledning var orealistisk.

LÄS MER:

LÄS MER: Trettioåriga kriget

LÄS MER: Trettioåriga kriget - Sverige blir en stormakt

LÄS MER: Johan Adler Salvius

Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik

Här hittar du material som kan relateras till den westfaliska freden.

Uppdaterad:
Publicerad:
27 juli 2019

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

ANNONS

Artiklar om Westfaliska freden

SO-rummet bok
M

Trettioåriga kriget - Sverige blir en stormakt

av: Hans Thorbjörnsson
2016-05-16

Det var under det trettioåriga kriget som Sverige blev en stormakt i Europa. Kriget bestod av en rad sammanhängande konflikter med varierande bakgrund. De stridande utgjordes främst av katoliker på ena sidan och protestanter på den andra. På den katolska sidan stod framförallt det mäktiga Tysk-romerska riket, medan den protestantiska sidan dominerades av Sverige som i slutändan blev konfliktens stora vinnare.

+ Läs mer

Länkar om Westfaliska freden

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS