M
Tagg
Fredsförhandlingar
Fredsförhandlingar i Westfalen 1648.

Westfaliska freden

Westfaliska freden ingicks mellan Sverige och det tyska riket i Osnabrück den 15 augusti 1648. Fredsförhandlingarna hade börjat redan i mars 1644, och kejsaren förhandlade med fransmännen i Münster och med svenskarna i Osnabrück. Vid förhandlingarna var riksrådet Johan Adler Salvius Sveriges ledande representant.

Efter långa och besvärliga överläggningar stod det klart att Sverige kunde säkra ett antal besittningar i Tyskland: de delar av Pommern som låg väster om floden Oders nedre lopp (Vorpommern) och de pommerska områden som låg på östra sidan om floden och en del av Brandenburg. Därmed behärskade Sverige floden Oders mynning. Dessutom fick Sverige staden Wismar samt biskopsstiften Bremen och Verden vid Nordsjön.

ANNONS

ANNONS

Sverige tilldelades dessutom fem miljoner riksdaler som ersättning till de trupper som fanns i Tyskland och som skulle avvecklas - en summa som aldrig skulle betalas helt och som dessutom till viss del skulle behållas av svenskarna själva. Svenska armén och den svenska kronan fick behålla det krigsbyte som tagits och som fortfarande pryder svenska slott och museer. Sverige skulle också få upprätta universitet i de tyska besittningarna.

Den svenska drottningen Kristina fick i och med freden säte bland ständerna (stånd, samhällsklasser) i den tyska riksdagen med nummer fem i furstebänken som hertiginna av Bremen, Verden och Pommern, furstinna av Rågen och fru över Wismar. Namnen på de områden som Sverige fick vid freden hörde länge till baskunskaperna hos svenska skolbarn.

Westfaliska freden utgjorde slutet på trettioåriga kriget och befäste Sverige som stormakt - även om landets huvudstad låg i Europas periferi (utkant) och stormaktsställningen skulle bli kortvarig.

Freden medförde visserligen vinster för Sverige men skulle visa att Gustav II Adolfs dröm om ett evangeliskt (protestantiskt) förbund i Tyskland under svensk ledning var orealistisk.

LÄS MER: Trettioåriga krigets slut och westfaliska freden

LÄS MER: Trettioåriga kriget

LÄS MER: Trettioåriga kriget - Sverige blir en stormakt

LÄS MER: Johan Adler Salvius
 

FÖRFATTARE

Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till den westfaliska freden.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
27 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Westfaliska freden

S

Suveränitetsprincipen och humanitär intervention

av: Vahagn Avedian
2020-07-04

Suveränitetsprincipen är den grundläggande komponenten inom internationell rätt. Den innebär att staten bestämmer själv inom sina gränser. Men om mänskliga rättigheter kränks inom en stat och man vill säkra de humanitära förhållandena för dessa människor kan det internationella samfundet vidta åtgärder, s.k. humanitär intervention. Detta kan utföras efter auktorisering av FN:s säkerhetsråd genom icke-militära sanktioner eller militära sanktioner...

+ Läs mer

S

Trettioåriga krigets slut och westfaliska freden

av: Torbjörn Nilsson
2020-04-27

Trettioåriga kriget har med all rätt betraktats som en fasansfull tid för Europa med dess miljontals döda, oräkneliga flyktingar och enskilda tragedier. Det fanns regioner där två tredjedelar av befolkningen omkom. Staden Osnabrück i tyska Niedersachsen miste under krigen hälften av sina invånare. Ändå symboliserar denna gamla Hansastad vid floden Hase också fredstanken. I stadens rådhus enades de tyska katolska furstarna och den svenska sidan efter flera års förhandlingar om ett fredsfördrag. Det undertecknades tillsammans med andra fördrag under stor pompa och ståt i grannstaden Münster den 24 oktober 1648, och satte punkt för det trettioåriga kriget...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Trettioåriga kriget - Sverige blir en stormakt

av: Hans Thorbjörnsson
2016-05-16

Det var under det trettioåriga kriget som Sverige blev en stormakt i Europa. Kriget bestod av en rad sammanhängande konflikter med varierande bakgrund. De stridande utgjordes främst av katoliker på ena sidan och protestanter på den andra. På den katolska sidan stod framförallt det mäktiga Tysk-romerska riket, medan den protestantiska sidan dominerades av Sverige som i slutändan blev konfliktens stora vinnare.

+ Läs mer

Länkar om Westfaliska freden

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS