M

Honduras geografi

Antal invånare: 9 265 070 (2017)
Huvudstad: Tegucigalpa

Geografi och klimat

Honduras ligger mitt i Centralamerika och är ungefär en fjärdedel så stort som Sverige. Landet har en lång, låglänt kust mot Karibiska havet i norr.

Inåt landet reser sig kullar som växer till berg med höjder på nästan 3 000 meter över havet. Bergen avlöses i söder av en smal kustremsa vid Fonsecabukten i Stilla havet. Djupa floddalar skär genom Honduras, vars namn kommer av det spanska ordet för djup, hondo.

Antal invånare: 9 265 070 (2017)
Huvudstad: Tegucigalpa

Geografi och klimat

Honduras ligger mitt i Centralamerika och är ungefär en fjärdedel så stort som Sverige. Landet har en lång, låglänt kust mot Karibiska havet i norr.

Inåt landet reser sig kullar som växer till berg med höjder på nästan 3 000 meter över havet. Bergen avlöses i söder av en smal kustremsa vid Fonsecabukten i Stilla havet. Djupa floddalar skär genom Honduras, vars namn kommer av det spanska ordet för djup, hondo.

ANNONS

ANNONS

Klimatet i Honduras är tropiskt med mycket regn och med små temperaturskillnader mellan årstiderna. Höglandet har två regnperioder, maj–juli och september–oktober. Vid kusten i norr regnar det mest i december och januari.

Honduras drabbas ofta av stormar och översvämningar. 1974 krävde orkanen Fifi omkring 10 000 dödsoffer och 1998 omkom cirka 7 000 människor i orkanen Mitch och de efterföljande skyfallen.

Honduras flagg.

Naturtillgångar

Små mängder av guld, silver, bly och zink utvinns. Det finns också outnyttjade tillgångar av bland annat tenn, järn, koppar och kol.

Ved och träkol är honduranernas viktigaste energikällor.

Landet är beroende av importerad olja, som 2012 utgjorde omkring en femtedel av importen.

Elektricitet genereras främst genom vattenkraft.

Jordbruk

Jordbruket var länge landets ekonomiska bas, men under 2000-talets första årtionde fick sektorn stå tillbaka för en kraftig tillväxt inom industrin.

Kaffe och bananer var länge de viktigaste exportgrödorna, men bananodlingarna har under 2000-talet på flera håll ersatts av afrikansk palm.

Industri

Den största förändring som skett inom Honduras ekonomi sedan början av 1990-talet är framväxten av sammansättningsindustrin.

De utlandsägda så kallade maquilasfabrikerna stod 2012 för närmare hälften av den totala exporten. Samma år sysselsatte sektorn 119 000 personer i 320 företag.

Turism

Bland turistattraktionerna märks de många ruinerna från mayakulturen, framför allt Copán, samt stränderna och korallreven längs kusten vid Karibiska havet och på Bay Islands.
 

Besök Landguiden och läs mer om Honduras.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 8 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Honduras geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fakta om Honduras

Aktuell samhällsfakta om Honduras. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Honduras historia

Här hittar du material som behandlar Honduras historia i stora och små perspektiv.