Varför rösträtt? - Olika faktorer till rösträttens införande

av:
Stockholmskällan
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Varför införde Sverige allmän och lika rösträtt för kvinnor och män 1918-1919? Vad ser vi för olika anledningar? Och vilka faktorer var viktigast?

Uppgiften går ut på att eleverna ska resonera om vilka faktorer som var viktigast, enligt deras mening, när Sverige till slut införde allmän och lika rösträtt.

I den här uppgiften tränar eleverna:

  • historisk referensram
  • tolkningar och perspektiv
  • källkritik

Här hittar du materialet Varför rösträtt?

Uppdaterad: 22 september 2018
Publicerad: 13 februari 2018

Liknande lärarmaterial 83 st

Sidor