Emigranter som väntar på att gå ombord på atlantångaren som ska ta dem över till USA. Målning av Edvard Petersen, 1890.
M

Emigrationen

Mellan åren 1840 till 1914 utvandrade ca 50 miljoner människor från Europa till USA. Tidigare hade de som utvandrat till USA främst bestått av engelsmän, skottar och irländare, men under andra halvan av 1800-talet fick de sällskap av skandinaver, tyskar och andra européer.

Europa var överbefolkat och fattigt

Den europeiska emigrationen till USA ökade i omfattning efter det amerikanska inbördeskriget (1861-1865). Gratis mark utlovades då till alla som var beredda att bosätta sig i det glesbefolkade amerikanska inlandet. Erbjudandet fick stor effekt i Europa där befolkningsökningen bidragit till höjda jordpriser och ökad arbetslöshet.

Den främsta orsaken till att folk emigrerade från Europa under den här perioden var överbefolkning. Böndernas jord räckte inte till för att delas upp bland alla barnen och i städerna fanns det ofta inte tillräckligt med arbete för den snabbt växande befolkningen. Miljontals européer flydde från svält och fattigdom i hopp om ett bättre liv i USA.

Frihetsgudinnan på Liberty Island vid Hudsonflodens utlopp sydväst om Manhattan, var det första många emigranter såg av USA.

Svenskarna i USA

Det har funnits svenskar och svenskättlingar i Nordamerika ända sedan 1600-talet. Men det var först under andra halvan av 1800-talet som en mer kontinuerlig ström av emigranter sökte sig dit. Många av svenskarna hamnade i Minnesota som med tiden fick en omfattande svensk befolkning.

På 1870-talet emigrerade drygt 100 000 svenskar till USA. Men det var först i samband med 1880-talets jordbrukskris hemma i Sverige som utvandringen tog fart. Över 325 000 svenskar begav sig då till USA samtidigt som mer än 50 000 utvandrade till andra länder.

I slutet av 1800-talet sökte sig allt fler av de svenska emigranterna till de stora städerna i USA, särskilt Chicago som vid sekelskiftet hade nästan 50 000 invånare som var födda i Sverige.

1910 fanns det omkring 665 000 svenskfödda invånare i USA. Till det kan också räknas 700 000 av andra generationens svenskamerikaner som redan bodde där. Sverige hade vid den här tiden en folkmängd på ca 5,5 miljoner invånare, varav mer än en femtedel befann sig i USA.

Bild:
Emigranter på väg till Göteborg. Det var ifrån Göteborg som de flesta av de svenska emigranterna reste västerut till USA. Del från en målning av Geskel Saloman (1821-1902).

Viktiga begrepp

Emigrera: Att utvandra, flytta från ett land. Emigration = utvandring

Immigration: Att invandra, flytta in i ett land. Immigration = invandring

Migration: När människor flyttar från ett område till ett annat, ofta över landgränser.

Integration: Att mötas, anpassas och påverkas av varandra för att fungera och leva tillsammans.

Assimilering: En grupp överger sin gamla kultur för att fullt ut bli en del av den nya.

Segregation: När olika folkgrupper lever skilda från varandra inom samma område.

Utvandringen till USA avtar

I samband med första världskriget minskade utvandringen till Nordamerika, men ökade snart igen och nådde en sista kulmen i början av 1920-talet. Från och med 1924 begränsades all invandring till USA efter att nya kvoteringslagar införts i landet. Samtidigt hade behovet att utvandra till andra länder minskat i Sverige då industrialiseringen av samhället skapat fler möjligheter till sysselsättning.

Mellan åren 1830-1930 emigrerade omkring 1,3 miljoner människor från Sverige, varav 1 miljon till USA. Men många av dem som utvandrade återvände så småningom till Sverige. Sammanlagt innebar emigrationen en nettoförlust av ca 1 miljon människor för Sveriges del, varav en stor del var unga människor i fruktbar ålder. Utvandringen bidrog därmed till att minska det svenska födelsetalet under perioden.

Intressanta fakta om svenska emigrationen till USA

Visste du att:

 • Orsakerna till emigrationen var framför allt bristen på odlingsbar jord, religiös förföljelse, arbetslöshet och flykt undan värnplikt.
 • Många svenskar emigrerade till USA, omkring en miljon. I förhållande till folkmängden var Sverige det land som bidrog med flest emigranter näst efter Irland och Norge. År 1910 levde var femte svensk i USA. Omkring 12 miljoner amerikaner betraktar sig idag som ättlingar till skandinaviska invandrare.
 • Utvandringen var stor från Småland, Öland, Halland, Västergötland, Östergötland och Bergslagsområdet. Den var mindre från östra Svealand och i början från Norrland.
 • Under 1850-talet utvandrade 15 000 svenskar och nu var det en annan ström av resenärer. Nu sökte sig bondsöner och drängar till USA för att få egen jord i det nya landet. Lagen ”The Homestead Act” trädde i kraft den 1 januari 1863 och gav alla som betalade in en avgift rätt att odla 64,7 hektar statlig mark. Efter fem år utfärdades ett köpebrev på marken om nybyggaren hade plöjt upp en del av marken och verkligen bodde där.
 • Många ville vara med och tjäna pengar på utvandringen. I slutet av 1860-talet fanns det fem stora resebyråer som sysslade med att frakta svenskar med enkelbiljett över Atlanten. Det vanligaste sättet att ta sig till USA var att segla till Hull i England och därifrån åkte man tåg till Liverpool. Där fick man vänta på en atlantångare för vidare färd mot New York. Resan med ångfartyg över Atlanten i mitten av 1860-talet tog ungefär två veckor. Överfarten var ofta ganska hård och man var sammanpackade i små utrymmen och utsattes för olika smittsamma sjukdomar.
 • Svenskarna spred sig över hela mellersta Västern och slog sig ner på vidderna i Minnesota, Iowa, Kansas och Nebraska. Många stannade dock kvar i städerna, speciellt i Chicago, som blev den största svenskstaden. Från 1880 hamnade var tionde emigrant från Sverige i Chicago. Långt in på 1950-talet fanns det 150 000 svensktalande emigrantättlingar i Chicago, som var den största svenska bosättningsorten utanför Sverige.
 • Många svenska unga kvinnor reste till Chicago för att arbeta som tjänstekvinnor. Var tionde hembiträde i Chicago var en ung svensk kvinna. År 1900 kom ca 4 000 av Minneapolis tjänstekvinnor från Sverige.
 • Många emigrantbrev till Sverige innehöll en redan betald färdbiljett. Under emigrationens topp under 1880-talet beräknas hälften av utvandrarna ha rest på hemsända biljetter, många av dem som reste var kvinnor som förenades med sina tidigare utflyttade makar eller fästmän.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varifrån hade de flesta kommit som utvandrat till Amerika (USA) under 1700-talet och början av 1800-talet?
   
 2. Från och med 1840-talet förändrades emigrationen. Nämn några fler länder varifrån många utvandrade till USA.
   
 3. Nämn några orsaker till att folk emigrerade till USA under 1800-talet.
   
 4. Många svenskar utvandrade till USA under senare delen av 1800-talet. Förklara vad som var speciellt med delstaten Minnesota och staden Chicago.
   
 5. Ungefär hur stor del av Sveriges befolkning (eller alla svenskar) befann sig i USA kring 1910?
   
 6. Resonera kring vilka följder emigrationen fick för Sverige som stat?
   
 7. Resonera kring varför engelskan blev USA:s officiella språk.

Ta reda på:

 1. Vad heter de fyra böckerna som Vilhelm Moberg har skrivit om utvandringen till USA? Beskriv kortfattat vad de handlar om.
   
 2. Från vilka länder invandrar flest människor till USA idag?
   
 3. Hur ser den svenska emigrationen ut idag? Hur många svenskar utvandrar varje år och vilka är de mest populära länderna för oss svenskar att flytta till? Använd gärna SCB
   
 4. Hur ser immigrationen till Sverige ut idag? Ungefär hur många invandrar till Sverige varje år och från vilka länder kommer de flesta? Använd gärna SCB

Diskutera:

 1. På vilka sätt kan utvandringen till USA ha varit bra för både Sverige och USA?
   
 2. Av vilka orsaker emigrerar folk från olika länder idag. Jämför med emigrationen från Europa till USA under 1800-talet. Nämn likheter och skillnader.
   

Obs! I avsnittet Sverige under 1800-talet hittar du mer fakta och fler frågor som berör perioden. Och i avsnittet om svensk ekonomi och handel hittar du fakta och frågor om den ekonomiska utvecklingen och de förbättrade levnadsförhållandena i Sverige under 1800-talet. Läs även om livet på landet och i staden där du lär dig mer om hur det var att bo i Sverige under perioden.

 

Litteratur:
Sten Carlsson & Jerker Rosén, Svensk historia, del 2, Bonniers, 1961
Sven Skovmand, Bonniers världshistoria, Bonniers, 2008

 

Text: Robert de Vries (red.)
Intressanta fakta är skrivet av Carsten Ryytty, historielärare och författare, känd för att göra historia roligt. Fler fascinerande historiska fakta hittar du i hans bok Historiens underbara värld.
 

Läs mer om

Kartor

Karta som visar stora folkomflyttningar i världen 1500-1914
 

Mellan åren 1840 till 1914 utvandrade ca 50 miljoner människor från Europa till USA. Tidigare hade de som utvandrat till USA främst bestått av engelsmän, skottar och irländare, men under andra halvan av 1800-talet fick de sällskap av skandinaver, tyskar och andra européer.

Europa var överbefolkat och fattigt

Den europeiska emigrationen till USA ökade i omfattning efter det amerikanska inbördeskriget (1861-1865). Gratis mark utlovades då till alla som var beredda att bosätta sig i det glesbefolkade amerikanska inlandet. Erbjudandet fick stor effekt i Europa där befolkningsökningen bidragit till höjda jordpriser och ökad arbetslöshet.

Uppdaterad: 23 juli 2017
Publicerad: 03 oktober 2010

Annons

Lärarmaterial om Emigrationen

av:
Regionmuseet Kristianstad
Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet
Omfattande studiematerial med nyanserade och lärorika övningar om historisk källkritik och historiebruk.
av:
Riksarkivet
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
"Möt källorna" är Riksarkivets digitala läromedel för skolan. Här finns unika källor till den svenska historien, anpassade för högstadiet och gymnasiet.

Artiklar om Emigrationen

M
Migrationsverket
2014-03-03
När vi läser svensk historia kan vi se hur grupper av människor invandrat till landet sedan flera hundra år tillbaka i tiden. I den här texten kan du läsa kortfattat om svensk invandring och...
S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-12
Den stora hungersnöden var den stora vattendelaren i Irlands historia och en av 1800-talets största katastrofer i Europa. Orsaken till svältepidemin var dåliga potatisskördar som i kombination...

Podcast om Emigrationen

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2015-11-11

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om utvandringen till USA. Vi går igenom varför drygt 1 miljon svenskar utvandrade och vilka push- (nödår, arbetslöshet, religiöst förtryck) och pullfaktorer (propaganda, möjligheter att odla och religionsfrihet i USA) som fanns. Vilka det var som utvandrade och varför hamnade nästan alla svenskar på samma ställe?

Länkar om Emigrationen

Sortera efter:
          

Stockholmskällan innehåller mer än 30 000 bilder, kartor, dokument samt mängder med faktatexter som främst handlar om vanligt folks historia under 1800-talet och första hälften av 1900-talet. Här finns också massor med skolanpassade övningar i bl.a. källkritik. Syftet är att materialet på sajten ska kunna användas i historia- och svenskundervisning, men även i andra samhällsorienterande eller estetiska ämnen. Stockholmskällan drivs av Stockholms stad.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Släkthistoria där Lennart Pehrson berättar om svenskar i USA under 1800-talet. De första svenskarna som utvandrade till Amerika ville i första hand bort från klassförtryck och föråldrade strukturer i hemlandet. Men när stora massor följde efter var det främst egen jord och möjligheter till ett bättre liv som lockade.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Släkthistoria där Mats Carlsson-Lénart berättar om 20 svenska platser i USA. Det finns över tusen ort- och platsnamn i USA med svenska rötter...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Släkthistoria där du kan läsa om emigrationen. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet utvandrade omkring 1,2 miljoner svenskar till Nordamerika. Detta är berättelsen om vad som drev dem att göra den långa resan...

Spara som favorit
          

På Institutet för språk och folkminnens webbplats finns en temasida om emigrationen till Amerika. Mellan åren 1821 och 1930 utvandrade sammanlagt 33 miljoner européer till Nordamerika. Runt 1,2 miljoner av dem kom från Sverige.

Spara som favorit
          

I Riksarkivets digitala arkiv hittar du originalhandlingar (primära källor) i form av listor, statistik, register, redogörelser, brevsamlingar och så vidare om emigrationen. Från 1830-talet fram till 1930-talet emigrerade ca 1,3 miljoner svenskar, främst till norra Amerika. Det förekom även emigration till Sydamerika, andra europeiska länder och Australien. Här finner du digitaliserade arkiv och databaser som kan användas för att följa de personer som har emigrerat till annat land. Materialet omfattar den legala emigrationen, dvs personer som begärt flyttningsbetyg i samband med emigreringen.

Se även Riksarkivets skolingång "Möt källorna - historia i original"
Och här är en lärarhandledning till "Möt källorna"

Spara som favorit
          

Avsnitt på Migrationsverkets webbplats där du kan läsa om migrationens historia i Sverige från hansatyskarna till idag.

Spara som favorit
          

Genomgång (10:04 min) där SO-läraren Mikael Larsson berättar om Sveriges industrialisering. Här presenteras de olika industriernas framväxt. I presentationen omnämns även arbetarnas villkor och svenskarnas utvandring till Amerika under 1800 - talet. Se gärna den allmänna presentationen om industriella revolutionen innan denna för att få förförståelse.

Spara som favorit
          

Genomgång (37:24 min) där historieläraren Cecilia Düringer berättar om den europeiska kolonisationens betydelse och konsekvenser för den nordamerikanska urbefolkningen.

Spara som favorit
          

På Hans Högmans hemsida kan du läsa om den svenska utvandringen till USA. Kolonisationen av den nordamerikanska kontinenten skedde från öster. Ursprunget till USA var de 13 engelska kolonier, som den 4 juli 1776 förklarade sig självständiga...

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (5:56 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson berättar om svensk utvandring till USA. Orsaker (både push- och pull-faktorer) och konsekvenser.

Spara som favorit
          

Genomgång (13:04 min) där SO-läraren My Ekander berättar om invandring och utvandring till och från Sverige genom tiderna från medeltiden till efterkrigstiden.

Spara som favorit
          

Faktatext inkl frågor av SO-läraren Pelle B om emigrationen. Mellan åren 1820 och 1930 emigrerade 1,2 miljoner svenskar till Amerika. Det betyder att 1910 levde var femte svensk i USA. Idag räknar man med att över fyra miljoner amerikaner har svenska förfäder...

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (12:00 min) där läraren Mattias Axelsson berättar kortfattat om Sverige under senare hälften av 1800-talet. Här berättas om emigrationen till Amerika, industrialiseringen, folkrörelser och socialismens framväxt.

Spara som favorit
          

På UR:s webbsida kan du se ett avsnitt (ca 28 min) ur programserien Max 1800-tal som här handlar om emigrationens århundrade. Under 1800-talet drömde många om främmande länder och kontinenter. Det var också en fattig tid och många drömde om ett bättre liv. Följden blev att 1,3 miljoner svenskar lämnade allt här hemma och flyttade till Amerika som blev ett "varumärke" för idén att vem som helst kunde göra sig en förmögenhet. Många svenskar hamnade i delstaten Minnesota som öppnats för nybyggande efter att siouxindianerna fördrivits. Vi träffar släktingar till svenskar som emigrerade, företrädare för ursprungsbefolkningen och experter som berättar om århundradet då drömmen om att bli rik förändrade livet för miljontals människor...

Spara som favorit
          

Avsnitt från UR:s radioprogram Bildningsbyrån - historia (29 min) som handlar om emigrationen till Amerika. Under en sjuttioårsperiod från 1850 och framåt utvandrade över en miljon svenskar till Amerika. Vi besöker Emigranternas hus i Göteborg och får höra historien om Gråtartrappan där hundratusentals svenskar sade farväl till sina nära och kära innan de klev på båten som skulle ta dem över Atlanten...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia som handlar om utvandringen från Sverige till Amerika. Med sina romankaraktärer har Moberg skapat en bild av att alla utvandrare lämnade Sverige i familjegrupper i hopp om en bättre framtid som bönder i Amerika. Det stämmer i hög grad in på åren mellan 1850 och 1880, men i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet såg det annorlunda ut. Och det var då de flesta utvandrarna, både män och kvinnor, lämnade Sverige...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Anders Mathlein tar dig med på en vandring i staden New York och berättar om dess historia.

Spara som favorit
          

Artikel på Christian Dahlgrens blogg där han berättar om Titanic och resonerar kring varför dess undergång fortfarande väcker så stort intresse. Många omskakande fartygsolyckor har inträffat sedan 1912. Lusitania, Andrea Doria, Herald of Free Enterprise, Estonia... Den största sjökatastrofen någonsin inträffade i januari 1945 när det tyska flyktingfartyget Wilhelm Gustloff föll offer för en rysk torped i Östersjön. 9000 människor omkom. Ändå kan inget av dessa skepp mäta sig med det intresse som tillkommit Titanic...

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om emigranten Swan Turnblad från Småland och hans liv i Amerika. Sven utvandrade tillsammans med sin familj 1868 och de slog sig ner i Minnesota där han så småningom blev ägare till tidningen Svenska Amerikanska Posten.

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades.

Det långa 1800-talets huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (1776-1914).

1800-talet var århundradet då Sverige var i union med Norge (1814-1905) och då Sverige industrialiserades.

Vardagsliv och andra företeelser på landsbygden och i städerna under det långa 1800-talet.

Under det långa 1800-talet industrialiserades samhället. Vetenskap, teknik och kommunikationer genomgick en kraftig utveckling. Vetenskapsmän och...

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under det långa 1800-talet. Här berättas om sjökrig, sjöslag, långväga handel och livet ombord.

Få en helhetsbild av USA:s historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och...

Avsnittet handlar om Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Vi ska även titta på migration från och till...