Emigranter som väntar på att gå ombord på atlantångaren som ska ta dem över till USA. Målning av Edvard Petersen, 1890.
M

Emigrationen

Mellan åren 1840 till 1914 utvandrade ca 50 miljoner människor från Europa till USA. Tidigare hade de som utvandrat till USA främst bestått av engelsmän, skottar och irländare, men under andra halvan av 1800-talet fick de sällskap av skandinaver, tyskar och andra européer.

Europa var överbefolkat och fattigt

Den europeiska emigrationen till USA ökade i omfattning efter det amerikanska inbördeskriget (1861-1865). Gratis mark utlovades då till alla som var beredda att bosätta sig i det glesbefolkade amerikanska inlandet. Erbjudandet fick stor effekt i Europa där befolkningsökningen bidragit till höjda jordpriser och ökad arbetslöshet.

Den främsta orsaken till att folk emigrerade från Europa under den här perioden var överbefolkning. Böndernas jord räckte inte till för att delas upp bland alla barnen och i städerna fanns det ofta inte tillräckligt med arbete för den snabbt växande befolkningen. Miljontals européer flydde från svält och fattigdom i hopp om ett bättre liv i USA.

Frihetsgudinnan på Liberty Island vid Hudsonflodens utlopp sydväst om Manhattan, var det första många emigranter såg av USA.

Svenskarna i USA

Det har funnits svenskar och svenskättlingar i Nordamerika ända sedan 1600-talet. Men det var först under andra halvan av 1800-talet som en mer kontinuerlig ström av emigranter sökte sig dit. Många av svenskarna hamnade i Minnesota som med tiden fick en omfattande svensk befolkning.

På 1870-talet emigrerade drygt 100 000 svenskar till USA. Men det var först i samband med 1880-talets jordbrukskris hemma i Sverige som utvandringen tog fart. Över 325 000 svenskar begav sig då till USA samtidigt som mer än 50 000 utvandrade till andra länder.

I slutet av 1800-talet sökte sig allt fler av de svenska emigranterna till de stora städerna i USA, särskilt Chicago som vid sekelskiftet hade nästan 50 000 invånare som var födda i Sverige.

1910 fanns det omkring 665 000 svenskfödda invånare i USA. Till det kan också räknas 700 000 av andra generationens svenskamerikaner som redan bodde där. Sverige hade vid den här tiden en folkmängd på ca 5,5 miljoner invånare, varav mer än en femtedel befann sig i USA.

Emigranter på väg till Göteborg. Det var ifrån Göteborg som de flesta av de svenska emigranterna reste västerut till USA. Del från en målning av Geskel Saloman (1821-1902).

Viktiga begrepp

Emigrera: Att utvandra, flytta från ett land. Emigration = utvandring

Immigration: Att invandra, flytta in i ett land. Immigration = invandring

Migration: När människor flyttar från ett område till ett annat, ofta över landgränser.

Integration: Att mötas, anpassas och påverkas av varandra för att fungera och leva tillsammans.

Assimilering: En grupp överger sin gamla kultur för att fullt ut bli en del av den nya.

Segregation: När olika folkgrupper lever skilda från varandra inom samma område.

Utvandringen till USA avtar

I samband med första världskriget minskade utvandringen till Nordamerika, men ökade snart igen och nådde en sista kulmen i början av 1920-talet. Från och med 1924 begränsades all invandring till USA efter att nya kvoteringslagar införts i landet. Samtidigt hade behovet att utvandra till andra länder minskat i Sverige då industrialiseringen av samhället skapat fler möjligheter till sysselsättning.

Mellan åren 1830-1930 emigrerade omkring 1,3 miljoner människor från Sverige, varav 1 miljon till USA. Men många av dem som utvandrade återvände så småningom till Sverige. Sammanlagt innebar emigrationen en nettoförlust av ca 1 miljon människor för Sveriges del, varav en stor del var unga människor i fruktbar ålder. Utvandringen bidrog därmed till att minska det svenska födelsetalet under perioden.

Intressanta fakta om svenska emigrationen till USA

Visste du att:

 • Orsakerna till emigrationen var framför allt bristen på odlingsbar jord, religiös förföljelse, arbetslöshet och flykt undan värnplikt.
 • Många svenskar emigrerade till USA, omkring en miljon. I förhållande till folkmängden var Sverige det land som bidrog med flest emigranter näst efter Irland och Norge. År 1910 levde var femte svensk i USA. Omkring 12 miljoner amerikaner betraktar sig idag som ättlingar till skandinaviska invandrare.
 • Utvandringen var stor från Småland, Öland, Halland, Västergötland, Östergötland och Bergslagsområdet. Den var mindre från östra Svealand och i början från Norrland.
 • Under 1850-talet utvandrade 15 000 svenskar och nu var det en annan ström av resenärer. Nu sökte sig bondsöner och drängar till USA för att få egen jord i det nya landet. Lagen ”The Homestead Act” trädde i kraft den 1 januari 1863 och gav alla som betalade in en avgift rätt att odla 64,7 hektar statlig mark. Efter fem år utfärdades ett köpebrev på marken om nybyggaren hade plöjt upp en del av marken och verkligen bodde där.
 • Många ville vara med och tjäna pengar på utvandringen. I slutet av 1860-talet fanns det fem stora resebyråer som sysslade med att frakta svenskar med enkelbiljett över Atlanten. Det vanligaste sättet att ta sig till USA var att segla till Hull i England och därifrån åkte man tåg till Liverpool. Där fick man vänta på en atlantångare för vidare färd mot New York. Resan med ångfartyg över Atlanten i mitten av 1860-talet tog ungefär två veckor. Överfarten var ofta ganska hård och man var sammanpackade i små utrymmen och utsattes för olika smittsamma sjukdomar.
 • Svenskarna spred sig över hela mellersta Västern och slog sig ner på vidderna i Minnesota, Iowa, Kansas och Nebraska. Många stannade dock kvar i städerna, speciellt i Chicago, som blev den största svenskstaden. Från 1880 hamnade var tionde emigrant från Sverige i Chicago. Långt in på 1950-talet fanns det 150 000 svensktalande emigrantättlingar i Chicago, som var den största svenska bosättningsorten utanför Sverige.
 • Många svenska unga kvinnor reste till Chicago för att arbeta som tjänstekvinnor. Var tionde hembiträde i Chicago var en ung svensk kvinna. År 1900 kom ca 4 000 av Minneapolis tjänstekvinnor från Sverige.
 • Många emigrantbrev till Sverige innehöll en redan betald färdbiljett. Under emigrationens topp under 1880-talet beräknas hälften av utvandrarna ha rest på hemsända biljetter, många av dem som reste var kvinnor som förenades med sina tidigare utflyttade makar eller fästmän.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varifrån hade de flesta kommit som utvandrat till Amerika (USA) under 1700-talet och början av 1800-talet?
   
 2. Från och med 1840-talet förändrades emigrationen. Nämn några fler länder varifrån många utvandrade till USA.
   
 3. Nämn några orsaker till att folk emigrerade till USA under 1800-talet.
   
 4. Många svenskar utvandrade till USA under senare delen av 1800-talet. Förklara vad som var speciellt med delstaten Minnesota och staden Chicago.
   
 5. Ungefär hur stor del av Sveriges befolkning (eller alla svenskar) befann sig i USA kring 1910?
   
 6. Resonera kring vilka följder emigrationen fick för Sverige som stat?
   
 7. Resonera kring varför engelskan blev USA:s officiella språk.

Ta reda på:

 1. Vad heter de fyra böckerna som Vilhelm Moberg har skrivit om utvandringen till USA? Beskriv kortfattat vad de handlar om.
   
 2. Från vilka länder invandrar flest människor till USA idag?
   
 3. Hur ser den svenska emigrationen ut idag? Hur många svenskar utvandrar varje år och vilka är de mest populära länderna för oss svenskar att flytta till? Använd gärna SCB
   
 4. Hur ser immigrationen till Sverige ut idag? Ungefär hur många invandrar till Sverige varje år och från vilka länder kommer de flesta? Använd gärna SCB

Diskutera:

 1. På vilka sätt kan utvandringen till USA ha varit bra för både Sverige och USA?
   
 2. Av vilka orsaker emigrerar folk från olika länder idag. Jämför med emigrationen från Europa till USA under 1800-talet. Nämn likheter och skillnader.
   

Obs! I avsnittet Sverige under 1800-talet hittar du mer fakta och fler frågor som berör perioden. Och i avsnittet om svensk ekonomi och handel hittar du fakta och frågor om den ekonomiska utvecklingen och de förbättrade levnadsförhållandena i Sverige under 1800-talet. Läs även om livet på landet och i staden där du lär dig mer om hur det var att bo i Sverige under perioden.

 

Litteratur:
Sten Carlsson & Jerker Rosén, Svensk historia, del 2, Bonniers, 1961
Sven Skovmand, Bonniers världshistoria, Bonniers, 2008

 

Text: Robert de Vries (red.)
Intressanta fakta är skrivet av Carsten Ryytty, historielärare och författare, känd för att göra historia roligt. Fler fascinerande historiska fakta hittar du i hans bok Historiens underbara värld.
 

Läs mer om

Kartor

Karta som visar stora folkomflyttningar i världen 1500-1914
 

Mellan åren 1840 till 1914 utvandrade ca 50 miljoner människor från Europa till USA. Tidigare hade de som utvandrat till USA främst bestått av engelsmän, skottar och irländare, men under andra halvan av 1800-talet fick de sällskap av skandinaver, tyskar och andra européer.

Europa var överbefolkat och fattigt

Den europeiska emigrationen till USA ökade i omfattning efter det amerikanska inbördeskriget (1861-1865). Gratis mark utlovades då till alla som var beredda att bosätta sig i det glesbefolkade amerikanska inlandet. Erbjudandet fick stor effekt i Europa där befolkningsökningen bidragit till höjda jordpriser och ökad arbetslöshet.

Uppdaterad: 23 juli 2017
Publicerad: 03 oktober 2010

Annons

Lärarmaterial om Emigrationen

av:
Riksarkivet
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
"Möt källorna" är Riksarkivets digitala läromedel för skolan. Här finns unika källor till den svenska historien, anpassade för högstadiet och gymnasiet.
av:
Svenskt Näringsliv
Målgrupp:
Gymnasiet
Vilka möjligheter och utmaningar för migrationen med sig? Uppslaget Migration och Integration beskriver hur migrationen till Sverige ser ut, vilka regler som gäller för personer som söker sig till Sverige, och hur integrationen i samhället fungerar.
av:
Sveriges Utbildningsradio (UR)
Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet
TV-serie från UR som lyfter fram människor och händelser som på ett eller annat sätt varit med och förändrat samhället för alltid. Berättelserna handlar om dåtid, men lika mycket om nutid.

Podcast om Emigrationen

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2015-11-11

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om utvandringen till USA. Vi går igenom varför drygt 1 miljon svenskar utvandrade och vilka push- (nödår, arbetslöshet, religiöst förtryck) och pullfaktorer (propaganda, möjligheter att odla och religionsfrihet i USA) som fanns. Vilka det var som utvandrade och varför hamnade nästan alla svenskar på samma ställe?

Artiklar om Emigrationen

M
Migrationsverket
2014-03-03
När vi läser svensk historia kan vi se hur grupper av människor invandrat till landet sedan flera hundra år tillbaka i tiden. I den här texten kan du läsa kortfattat om svensk invandring och...
S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-12
Den stora hungersnöden var den stora vattendelaren i Irlands historia och en av 1800-talets största katastrofer i Europa. Orsaken till svältepidemin var dåliga potatisskördar som i kombination...

Länkar om Emigrationen

Sortera efter:
          

Genomgång (10:04 min) där SO-läraren Mikael Larsson berättar om Sveriges industrialisering. Här presenteras de olika industriernas framväxt. I presentationen omnämns även arbetarnas villkor och svenskarnas utvandring till Amerika under 1800 - talet. Se gärna den allmänna presentationen om industriella revolutionen innan denna för att få förförståelse.

Spara som favorit
          

Genomgång (37:24 min) där historieläraren Cecilia Düringer berättar om den europeiska kolonisationens betydelse och konsekvenser för den nordamerikanska urbefolkningen.

Spara som favorit
          

På Hans Högmans hemsida kan du läsa om den svenska utvandringen till USA. Kolonisationen av den nordamerikanska kontinenten skedde från öster. Ursprunget till USA var de 13 engelska kolonier, som den 4 juli 1776 förklarade sig självständiga...

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (5:56 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson berättar om svensk utvandring till USA. Orsaker (både push- och pull-faktorer) och konsekvenser.

Spara som favorit
          

Genomgång (13:04 min) där SO-läraren My Ekander berättar om invandring och utvandring till och från Sverige genom tiderna från medeltiden till efterkrigstiden.

Spara som favorit
          

Faktatext inkl frågor av SO-läraren Perry B om emigrationen. Mellan åren 1820 och 1930 emigrerade 1,2 miljoner svenskar till Amerika. Det betyder att 1910 levde var femte svensk i USA. Idag räknar man med att över fyra miljoner amerikaner har svenska förfäder...

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (12:00 min) där läraren Mattias Axelsson berättar kortfattat om Sverige under senare hälften av 1800-talet. Här berättas om emigrationen till Amerika, industrialiseringen, folkrörelser och socialismens framväxt.

Spara som favorit
          

På UR:s webbsida kan du se ett avsnitt (ca 28 min) ur programserien Max 1800-tal som här handlar om emigrationens århundrade. Under 1800-talet drömde många om främmande länder och kontinenter. Det var också en fattig tid och många drömde om ett bättre liv. Följden blev att 1,3 miljoner svenskar lämnade allt här hemma och flyttade till Amerika som blev ett "varumärke" för idén att vem som helst kunde göra sig en förmögenhet. Många svenskar hamnade i delstaten Minnesota som öppnats för nybyggande efter att siouxindianerna fördrivits. Vi träffar släktingar till svenskar som emigrerade, företrädare för ursprungsbefolkningen och experter som berättar om århundradet då drömmen om att bli rik förändrade livet för miljontals människor...

Spara som favorit
          

Avsnitt från UR:s radioprogram Bildningsbyrån - historia (29 min) som handlar om emigrationen till Amerika. Under en sjuttioårsperiod från 1850 och framåt utvandrade över en miljon svenskar till Amerika. Vi besöker Emigranternas hus i Göteborg och får höra historien om Gråtartrappan där hundratusentals svenskar sade farväl till sina nära och kära innan de klev på båten som skulle ta dem över Atlanten...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia som handlar om utvandringen från Sverige till Amerika. Med sina romankaraktärer har Moberg skapat en bild av att alla utvandrare lämnade Sverige i familjegrupper i hopp om en bättre framtid som bönder i Amerika. Det stämmer i hög grad in på åren mellan 1850 och 1880, men i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet såg det annorlunda ut. Och det var då de flesta utvandrarna, både män och kvinnor, lämnade Sverige...

Spara som favorit
          

På Svenskt Näringslivs webbsida hittar du ett skolmaterial i pdf-format (60 sid) om migration. Här kan du bl.a. läsa om vad migration är, den svenska migrationens historia, asylinvandring, arbetskraftsinvandring, migrationen till Sverige och om vad svenskhet är.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Anders Mathlein tar dig med på en vandring i staden New York och berättar om dess historia.

Spara som favorit
          

Artikel på Christian Dahlgrens blogg där han berättar om Titanic och resonerar kring varför dess undergång fortfarande väcker så stort intresse. Många omskakande fartygsolyckor har inträffat sedan 1912. Lusitania, Andrea Doria, Herald of Free Enterprise, Estonia... Den största sjökatastrofen någonsin inträffade i januari 1945 när det tyska flyktingfartyget Wilhelm Gustloff föll offer för en rysk torped i Östersjön. 9000 människor omkom. Ändå kan inget av dessa skepp mäta sig med det intresse som tillkommit Titanic...

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om emigranten Swan Turnblad från Småland och hans liv i Amerika. Sven utvandrade tillsammans med sin familj 1868 och de slog sig ner i Minnesota där han så småningom blev ägare till tidningen Svenska Amerikanska Posten.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Isaak Olofsson Nordström, en mjölnare från Ransäter i Värmland, som 21 år gammal, år 1880, reste till Amerika. Här berättas kortfattat om Isaak och hans familjs liv i Amerika. På det stora hela är Isaak representativ för hur det gick för svenskamerikanerna av första generationen...

Spara som favorit
          

I Kungl. bibliotekets samlingar finns ett varierat arkivmaterial kring resande genom tiderna. Här hittar du digitaliserat material som berör resande i Sverige under fem sekel, Ostindiska kompaniet samt den stora utvandringen till Amerika 1840-1940. Materialet presenteras i form av broschyrer, reseskildringar, guideböcker, kartor, tidtabeller, planscher m.m.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i den svenska emigrationen till Nordamerika. Här berättas om utvandringens orsaker, resan över Atlanten m.m.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där det berättas om svenskarna i Amerika. Den svenska folkvandringen till Amerika växte lavinartat när USA:s industri i slutet av 1800-talet började expandera mot osannolika höjder. Samtidigt drabbades Sverige av en serie svåra nödår...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där det berättas om emigrationen. Utvandringen till Amerika var den största folkvandring historien skådat. Den innebar att 33 miljoner människor flyttade från Europa till Amerikas Förenta Stater under åren 1820–1930…

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om lyxkryssningar förr i tiden. Här berättas bland annat om lyxen ombord på de stora atlantångarna som transporterade europeiska emigranter över till Amerika.

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades.

Det långa 1800-talets huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (1776-1914).

1800-talet var århundradet då Sverige var i union med Norge (1814-1905) och då Sverige industrialiserades.

Vardagsliv och andra företeelser på landsbygden och i städerna under det långa 1800-talet.

Under det långa 1800-talet industrialiserades samhället. Vetenskap, teknik och kommunikationer genomgick en kraftig utveckling. Vetenskapsmän och...

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under det långa 1800-talet. Här berättas om sjökrig, sjöslag, långväga handel och livet ombord.

Få en helhetsbild av USA:s historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och...