M

Marshallöarnas historia

Före européernas ankomst på 1500-talet levde marshalleserna i små hövdingadömen som ofta låg i fejd med varandra. Under de följande seklerna hamnade öarna under spanskt, tyskt och japanskt herravälde tills USA erövrade territoriet 1944.

Marshallöarnas första invånare var sannolikt mikronesiska folkslag som började bosätta sig på öarna för omkring 4000 år sedan, men uppgifterna varierar. De döpte atollerna till ”Aelon Kein Ad” (Våra öar).

Urbefolkningen var skickliga navigatörer och gjorde långa resor till havs i sina utriggade kanoter. Öarna styrdes av lokala hövdingar med absolut makt över små hövdingadömen, som ofta låg i strid med varandra.

Européerna koloniserar öarna

Den portugisiske världsomseglaren Ferdinand Magellan passerade öarna 1521, men de låg en bit utanför allfarvägarna och fick inte särskilt mycket uppmärksamhet under de följande århundradena. Spanien gjorde dock formellt anspråk på öarna från 1592. Marshallöarna fick sitt namn i samband med att den brittiske sjöfararen William Marshall i slutet av 1700-talet seglade förbi. Amerikanska valfångare utnyttjade öarna som baser under 1800-talet och i mitten av samma århundrade inledde tyska handelskompanier aktiviteter i området. 1886 gav Vatikanen Spanien överhöghet över öarna, men genom ett köpeavtal blev de ett tyskt protektorat 1899.

Japansk ockupation

Vid första världskrigets utbrott 1914 ockuperade Japan Marshallöarna och byggde flera stora militärbaser där. Sex år senare fick japanerna formellt mandat från FN:s föregångare Nationernas förbund att administrera området.

Läs i Landguiden om Marshallöarnas historia från tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Före européernas ankomst på 1500-talet levde marshalleserna i små hövdingadömen som ofta låg i fejd med varandra. Under de följande seklerna hamnade öarna under spanskt, tyskt och japanskt herravälde tills USA erövrade territoriet 1944.

Marshallöarnas första invånare var sannolikt mikronesiska folkslag som började bosätta sig på öarna för omkring 4000 år sedan, men uppgifterna varierar. De döpte atollerna till ”Aelon Kein Ad” (Våra öar).

Urbefolkningen var skickliga navigatörer och gjorde långa resor till havs i sina utriggade kanoter. Öarna styrdes av lokala hövdingar med absolut makt över små hövdingadömen, som ofta låg i strid med varandra.

Uppdaterad: 03 december 2018
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Marshallöarnas historia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Marshallöarna. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Marshallöarna ur olika perspektiv. Marshallöarna, formellt Republiken Marshallöarna, är en republik i Mikronesien i norra Stilla havet. Landet består av 31 atoller, varav fem större, och 1 152 öar i två ögrupper. Öarna koloniserades omkring år 2000 f.Kr. 1529 upptäcktes de av spanska sjöfarare...

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Oceaniens länder. Här redogörs kortfattat för ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Geografi med fokus på Marshallöarna. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Marshallöarnas geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Marshallöarna. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...