Bild:
M

Eritreas historia

Eritrea har varit befolkat i flera miljoner år. Området har präglats av sitt läge mellan den etiopiska högplatån, där högkulturer tidigt blomstrade, och de arabiska grannarna vid Röda havet. Eritrea var en italiensk koloni från 1889, men efter andra världskriget blev det enligt ett FN-beslut en del av Etiopien. När etiopierna 1962 upphävde det självstyre som utlovats bröt ett befrielsekrig ut som skulle vara i tre årtionden.

Eritrea ligger i en del av Afrika där några av de allra äldsta spåren av mänskligheten har hittats. Från 300-talet till 600-talet ingick området i det stora etiopiska kungadömet Aksum (se Etiopiens historia). Därefter kom islam till Eritrea med arabiska köpmän.

Påverkan från arabvärlden blev stor, särskilt i kustområdena. Från 1500-talet kontrollerades främst kusten i norr av osmanerna (turkarna). I höglandet och längs kusten i söder bestod inflytandet från Etiopien.

Så småningom intresserade sig europeiska kolonialmakter för regionen. Under 1880-talet intog italienarna kustområden runt städerna Assab och Massawa, och fortsatte därifrån in i landet. Snart hade Italien erövrat det som idag är Eritrea men hindrades från vidare framryckning av etiopierna, i ett slag 1886. Grunden till den moderna staten lades när den etiopiske kejsaren Menelik 1889 slöt ett fördrag med italienarna och Eritrea blev italiensk koloni.

Många eritreaner förlorade sin mark under den drygt 40 år långa kolonialtiden. Det skyndade på inflyttningen till städerna där såväl arbetarklass som en utbildad samhällsgrupp växte fram. Blandningen av folk från olika bakgrund och den militärtjänst som många tvingades göra bidrog till att lägga grunden för en eritreansk nationell identitet.

Eritrea i federation med Etiopien

Under andra världskriget drevs italienarna bort från Eritrea och området blev ett brittiskt protektorat 1941. Efter kriget försökte segrarmakterna besluta vad som skulle ske med de tidigare italienska territorierna. När de inte lyckades nå en lösning i frågan om Eritrea hänsköts den till FN som försökte ta reda på vad eritreanerna önskade. De befanns vara splittrade: en del ville ha självständighet och andra önskade att ingå i en union med Etiopien. I slutändan avgjorde dock påtryckningar från amerikanerna som av strategiska skäl ville se ett Eritrea kopplat till USA:s allierade Etiopien. Enligt FNs beslut blev Eritrea från 1952 ett självstyrande område i federation med Etiopien. Den etiopiske kejsaren Haile Selassie lät USA inrätta en militärbas i Asmara.

Federationen innebar att makten flyttade till Addis Abeba och Eritrea stagnerade. Den etiopiska regeringen kringskar steg för steg självstyret. Andelen eritreaner som krävde full självständighet ökade, och ett nationalistiskt motstånd började organiseras.

Etiopiska styrkor omringade 1962 den eritreanska regionalförsamlingens byggnad, och det redan tandlösa parlamentet röstade bort sig självt. Federationen upplöstes och Eritrea inlemmades som en region bland andra i den stora grannstaten. Det skedde utan protester från FN eller USA som var vänligt stämda mot Etiopien; kalla krigets logik gick före all annan hänsyn.

Läs i Landguiden om Eritreas moderna historia från 1962 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Eritrea har varit befolkat i flera miljoner år. Området har präglats av sitt läge mellan den etiopiska högplatån, där högkulturer tidigt blomstrade, och de arabiska grannarna vid Röda havet. Eritrea var en italiensk koloni från 1889, men efter andra världskriget blev det enligt ett FN-beslut en del av Etiopien. När etiopierna 1962 upphävde det självstyre som utlovats bröt ett befrielsekrig ut som skulle vara i tre årtionden.

Eritrea ligger i en del av Afrika där några av de allra äldsta spåren av mänskligheten har hittats. Från 300-talet till 600-talet ingick området i det stora etiopiska kungadömet Aksum (se Etiopiens historia). Därefter kom islam till Eritrea med arabiska köpmän.

Påverkan från arabvärlden blev stor, särskilt i kustområdena. Från 1500-talet kontrollerades främst kusten i norr av osmanerna (turkarna). I höglandet och längs kusten i söder bestod inflytandet från Etiopien.

Uppdaterad: 03 december 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Eritreas historia

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Militär Historia där du kan läsa om Eritreas befrielsekrig 1961–1991. När Haile Selassie 1962 deklarerade att Eritrea nu var en del av Etiopien tog befrielsekriget fart på allvar. Det avgörande slaget stod först 1988 – då hade en splittrad eritreansk frihetsrörelse utvecklats till en enad och fullskalig armé...

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Eritrea. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

I den här artikeln i tidningen Militär Historia kan du läsa om kriget mellan Etiopien och Eritrea 1961-1991. När Haile Selassie 1962 deklarerade att Eritrea nu var en del av Etiopien tog befrielsekriget fart på allvar. Det avgörande slaget stod först 1988 – då hade en splittrad eritreansk frihetsrörelse utvecklats till en enad och fullskalig armé...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Eritrea ur olika perspektiv. Eritrea, formellt Staten Eritrea, är en stat i norra Östafrika, vid Röda havet. Namnet Eritrea kommer från den grekiska benämningen för Röda havet, Erythra thalassa....

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Afrika. Här redogörs kortfattat för de afrikanska ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Eritrea. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Eritreas geografi ur olika perspektiv.