Bild:
M

Kuwaits historia

Landets allra tidigaste historia är okänd. Det område som idag utgör Kuwait lydde under kalifatet i Bagdad cirka 750-1258, under mongolväldet 1258-1546 och under det Osmanska riket 1546-1914. Området rönte dock aldrig något större intresse från någon av sina härskare. På 1500-talet ankrade portugisiska sjöfarare vid platsen för den nuvarande huvudstaden och lämnade efter sig ett litet fort; Kuwait betyder just "liten fästning".

Landet grundades av beduiner (arabiska nomader) från Arabiska halvöns inre som sökte sig norrut på jakt efter vatten och slog sig ner i det område där Kuwait City ligger idag. 1756 utsågs en lokal styresman, schejk, ur familjen Sabah - samma familj som än idag styr Kuwait. En dansk upptäcktsresande skrev 1765 om en stad med 10 000 invånare som levde av handel, pärlfiske och annat fiske.

Under den osmanska perioden betalade kuwaitierna skatt till turkarna, som inte motsatte sig att de också odlade förbindelser med det brittiska Ostindiska kompaniet, vilket i utbyte mot handelsrättigheter skyddade kuwaitiska köpmän från sjörövare och från krigare från dagens Saudiarabien.

År 1899 slöts ett protektoratsfördrag med Storbritannien. Det brittiska övertagandet av kontrollen i området bekräftades genom det osmanska väldets sammanbrott under första världskriget. Den första oljan upptäcktes på 1920-talet, men utvinningen kunde inte inledas på allvar förrän efter andra världskriget.

Läs i Landguiden om Kuwaits moderna historia från 1961 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Landets allra tidigaste historia är okänd. Det område som idag utgör Kuwait lydde under kalifatet i Bagdad cirka 750-1258, under mongolväldet 1258-1546 och under det Osmanska riket 1546-1914. Området rönte dock aldrig något större intresse från någon av sina härskare. På 1500-talet ankrade portugisiska sjöfarare vid platsen för den nuvarande huvudstaden och lämnade efter sig ett litet fort; Kuwait betyder just "liten fästning".

Landet grundades av beduiner (arabiska nomader) från Arabiska halvöns inre som sökte sig norrut på jakt efter vatten och slog sig ner i det område där Kuwait City ligger idag. 1756 utsågs en lokal styresman, schejk, ur familjen Sabah - samma familj som än idag styr Kuwait. En dansk upptäcktsresande skrev 1765 om en stad med 10 000 invånare som levde av handel, pärlfiske och annat fiske.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Kuwaits historia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Kuwait. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

I den här artikeln i Wikipedia berättas det om kriget i Kuwait, även kallat Gulfkriget, som ägde rum i början av 1990-talet. Under Gulfkriget spelade medierna en stor roll. CNN var på plats och sände ut nyheter direkt...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Kuwait ur olika perspektiv. Kuwait, formellt Staten Kuwait, är en stat vid nordvästra Persiska viken i Mellanöstern i västra Asien. Huvudstad är Madīnat al-Kuwayt (staden Kuwait). Landet blev en självständig stat 1961...

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

I samband med islams uppkomst på 600-talet växte en ny kultur fram i Mellanöstern under medeltiden.

Fördjupa dig i Kuwaits geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Aktuell samhällsfakta om Kuwait. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Relaterade taggar