L
Tagg
Västra muren
Västra muren med Klippmoskén i bakgrunden.

Jerusalem

Jerusalem är en stad i Israel som ligger 60 kilometer från Medelhavet (se karta). Den utropades 1950 ensidigt av staten Israel som dess huvudstad. De flesta länder betraktar dock Tel Aviv som Israels huvudstad. Internationellt stöds Israels anspråk på Jerusalem bara av några få länder, bland annat USA. Även Palestina gör anspråk på staden.

Jerusalem är en helig stad för judar men utgör också en viktig plats för kristna och muslimer. För de kristna är det den stad där Jesus korsfästes och begravdes. Muslimerna anser att det är deras heliga stad eftersom det är platsen för Muhammeds himmelsfärd. För judarna är det staden där Salomos tempel låg och deras längtans mål under den långa diasporan.

ANNONS

ANNONS

Jerusalem omnämns första gången i egyptiska skrifter från 1400-talet f.Kr. Det var redan då en befäst stad.

Platsen där Jerusalem ligger var ingen självklar plats att grunda en stad på. Staden är nämligen belägen ca 800 meter över havet, med endast få naturliga vattenförekomster - med öken på ena sidan och ett kargt land åt andra.

Omkring 1000 f.Kr erövrades staden av kung David och gjordes till israeliternas stad.

Davids son Salomo byggde ett palats med ett berömt tempel i staden. Staden förstördes 586 f.Kr av babylonierna.

Herodes den store gjorde Jerusalem till sin residensstad 37 f.Kr. Han lät bygga ut templet och tempelplatsen.

I samband med ett uppror år 70 e.Kr förstördes staden av romarna. Västra muren är den sista resten av de murar som omgav Herodes tempel i Jerusalem - samma plats där det heliga templet låg. Hit vallfärdar judar från hela världen.

De osmanska turkarna besatte staden från 1517 fram till 1917 då britterna kom. 1949 delades staden i en israelisk och en jordansk hälft. Den senare erövrades av israelerna i sexdagarskriget 1967 och hålls alltjämt besatt.

Den västra delen av staden är en mycket modern stad. Här ligger Knesset (parlamentet) och det hebreiska universitetet.

ANNONS

Gamla staden har en arabisk stadsbild. Den omges av en 12 meter hög mur som är byggd på 1500-talet av turkarna. Innanför denna mur finns de flesta av Jerusalems minnesmärken. Här finns Heliga gravens kyrka på den plats som utpekas som Jesus grav. Intill går Via dolorosa, Jesus lidandes väg.

Tempelplatsen domineras av Klippmoskén som är en mycket helig moské inom islam. Enligt traditionen gjorde Muhammed sin himmelsfärd från en klippa som finns inne i moskén.

Jerusalem brukar betraktas som en av världens vackraste städer. Det är dock en konfliktfylld stad med politiska och religiösa motsättningar mellan muslimer och judar.

LÄS MER: Israels och Palestinas historia

LÄS MER: Judendomen

FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här hittar du material med anknytning till Jerusalem och dess historia.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Jerusalem

M

Bakgrunden till det första korståget

av: Magnus Västerbro
2019-11-11

Det var under kyrkomötet i Clermont år 1095 som påven Urban II uppmanade de församlade - flera hundra präster, biskopar och världsliga ledare - att genast, tillsammans, låta organisera ett jättelikt väpnat pilgrimståg mot den muslimska världen för att undsätta den östra kyrkan i deras försvar av kristendomen. Sällan har ett enda tal betytt så mycket. Påvens uppmaning spreds över stora delar av Europa och hörsammades av tiotusentals kristna som var mer än villiga att döda i Guds namn. Därmed inleddes en tvåhundraårig era av korståg med massmord och hat i dess kölvatten...

+ Läs mer

S

Balfourdeklarationen och staten Israels tillkomst

av: Magnus Västerbro
2017-11-28

Genom den s.k. Balfourdeklarationen (1917) visade den brittiska regeringen att de stödde inrättandet av ett judiskt hemland i Palestina. Därmed hade ett frö planterats som så småningom skulle leda till staten Israels födelse och till starten på Palestinakonflikten...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Judarnas historia under antiken

av: Hanna Hägerland
2017-02-19

Den bibliska historieskrivningen sträcker sig som vi sett i en tidigare artikel till tiden kring 400-talet f.Kr. Här kommer nu judarnas historia under antiken att skildras. Händelserna spänner över Alexander den stores erövring av området (där nutidens Israel ligger), romarnas erövring och slutligen judarnas uppror mot romarna som slutar med att de utvisas från landet 135 e.Kr...

+ Läs mer

M

Bakgrunden till den judiska diasporan

av: Per Höjeberg
2015-09-20

År 70 e.Kr intog romarna Jerusalem efter en tids belägring. Det stora judiska upproret hade krossats och i förödelsen brändes templet, judarnas heligaste byggnad och deras enda offerplats till Gud. Dessutom beslutades att en stor del av judarna skulle fördrivas från Området. Den långa förvisningen - diasporan - inleddes...

+ Läs mer

M
Palestinakonflikten

Förenklat om Palestinakonflikten

av: Leif Löwegren och Robert de Vries
2015-09-16

Det finns knappast någon annan konflikt som är svårare att beskriva än den israeliska-palestinska. Så fort man försöker formulera sig beträder man minerad mark. Ja naturligtvis inte bokstavligen, utan symboliskt. De båda sidorna står så långt ifrån varandra att det är svårt att hitta en gemensam nämnare...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Judarnas äldsta historia

av: Per G Andreen
2014-06-25

En kortfattad kronologisk överblick över judarnas äldsta historia från forntiden fram till den arabiska erövringen av Palestina år 636 e.Kr...

+ Läs mer

Länkar om Jerusalem

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS