Tag om Jerusalem
Bild:
Västra muren (Klagomuren) med Klippmoskén i bakgrunden.

Jerusalem

Jerusalem är en stad i Israel som ligger 60 kilometer från Medelhavet. Den utropades 1950 ensidigt av staten Israel som dess huvudstad. Många länder betraktar dock Tel Aviv som Israels huvudstad.

Jerusalem är en helig stad för kristna, judar och muslimer. För de kristna är det den stad där Jesus korsfästes och begravdes. Muslimerna anser att det är deras heliga stad eftersom det är platsen för Muhammeds himmelsfärd. För judarna är det staden där Salomos tempel låg och deras längtans mål under den långa diasporan.

Jerusalem omnämns första gången i egyptiska skrifter från 1400-talet f.Kr. Det var redan då en befäst stad.

Platsen där Jerusalem ligger var ingen självklar plats att grunda en stad på. Staden är nämligen belägen ca 800 meter över havet, med endast få naturliga vattenförekomster - med öken på ena sidan och ett kargt land åt andra.

Omkring 1000 f.Kr erövrades staden av kung David och gjordes till israeliternas stad.

Davids son Salomo byggde ett palats med ett berömt tempel i staden. Staden förstördes 586 f.Kr av babylonierna.

Herodes den store gjorde Jerusalem till sin residensstad 37 f.Kr. Han lät bygga ut templet och tempelplatsen.

I samband med ett uppror år 70 e.Kr förstördes staden av romarna. Klagomuren är den sista resten av de murar som omgav Herodes tempel i Jerusalem. Hit vallfärdar judar för att sörja över sitt öde.

De osmanska turkarna besatte staden från 1517 fram till 1917 då britterna kom. 1949 delades staden i en israelisk och en jordansk hälft. Den senare erövrades av israelerna i sexdagarskriget 1967 och hålls alltjämt besatt.

Den västra delen av staden är en mycket modern stad. Här ligger Knesset (parlamentet) och det hebreiska universitetet.

Gamla staden har en arabisk stadsbild. Den omges av en 12 meter hög mur som är byggd på 1500-talet av turkarna. Innanför denna mur finns de flesta av Jerusalems minnesmärken. Här finns Heliga gravens kyrka på den plats som utpekas som Jesu grav. Intill går Via dolorosa, Jesu lidandets väg.

Tempelplatsen domineras av Klippmoskén som är en mycket helig moské inom islam. Enligt traditionen gjorde Muhammed sin himmelsfärd från en klippa som finns inne i moskén.

Jerusalem brukar betraktas som en av världens vackraste städer. Det är dock en konfliktfylld stad med politiska och religiösa motsättningar mellan araber och judar.

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här hittar du material med anknytning till Jerusalem och dess historia.

Uppdaterad: 
29 juni 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Jerusalem

S
Magnus Västerbro
2017-11-28
Genom den s.k. Balfourdeklarationen (1917) visade den brittiska regeringen att de stödde inrättandet av ett judiskt hemland i Palestina. Därmed hade ett frö planterats som så småningom skulle...
M
Hanna Hägerland
2017-02-19
Den bibliska historieskrivningen sträcker sig som vi sett i en tidigare artikel till tiden kring 400-talet f.Kr. Här kommer nu judarnas historia under antiken att skildras. Händelserna spänner...
M
Per Höjeberg
2015-09-20
År 70 e.Kr intog romarna Jerusalem efter en tids belägring. Det stora judiska upproret hade krossats och i förödelsen brändes templet, judarnas heligaste byggnad och deras enda offerplats till...
M
Leif Löwegren
2015-09-16
Det finns knappast någon annan konflikt som är svårare att beskriva än den israeliska-palestinska. Så fort man försöker formulera sig beträder man minerad mark. Ja naturligtvis inte bokstavligen...
S
Per G Andreen
2014-06-25
En kortfattad kronologisk överblick över judarnas äldsta historia från forntiden fram till den arabiska erövringen av Palestina år 636 e.Kr...
M
Carsten Ryytty
2014-02-16
År 33 e.Kr greps en drygt 30-årig judisk man vid namn Jesus av romerska soldater. Han ställdes inför rätta och dömdes som upprorsman och avrättades senare genom korsfästning utanför Jerusalems...
M
Carsten Ryytty
2014-02-16
Jesus växte upp i ett ockuperat land. Sedan år 63 f.Kr. var Palestina ett romerskt lydrike beläget i det väldiga romarrikets östligaste del. Palestina var ett bergigt land, endast 24 mil långt...

Länkar om Jerusalem

Sortera efter:
          

Artikel och temasida i Utrikespolitiska institutets tidning Utrikesmagasinet där du kan fördjupa dig i palestinakonflikten. Konflikten mellan Israel och Palestina är en av FN:s svåraste utmaningar. Mer än 70 år efter FN:s delningsplan är en tvåstatslösning fjärran. Denna olösta konflikt är världsorganisationens kanske största misslyckande vad gäller att skapa och upprätthålla fred, skriver Said Mahmoudi, professor i internationell rätt. Här reder han ut vad folkrätten säger om Israels ockupationspolitik, bosättningarna och det våld som begås på båda sidor...

Spara som favorit
          

Genomgång (11:45 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om de viktigaste heliga platserna inom de abrahamitiska religionerna.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (5:02 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson berättar kortfattat om korstågen (1096-1292).

Spara som favorit
          

Presentation (5:51 min) där religionsläraren Björn Westerström reder ut varför Jerusalem anses vara en helig och viktig plats inom judendomen, kristendomen och islam.

Spara som favorit
          

Presentation (12:55 min) där religionsläraren Björn Westerström reder ut begreppet "korståg" och berättar om korstågen under medeltiden. Här berättas om korstågens orsaker, första korståget, erövringen av Jerusalem, andra korståget, riddarordnar m.m.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om tempelriddarna. Tempelriddarna kom till som en konsekvens av av Påve Urban II:s maning till korståg. Deras uppgift var från början att skydda pilgrimer på väg till den heliga graven i Jerusalem…

Spara som favorit
          

Läsarfråga med svar i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar kortfattat om Jerusalems äldsta historia. Vilket folk grundade Jerusalem? Vilka levde där innan israeliterna/judarna kom dit? Eller var israeliterna först på plan? Den här typen av ”vem var först?”-frågor tillhör de politiskt mest känsliga, och i förlängningen farligaste, av alla historiska spörsmål...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om medeltidens charterturister. I snart två tusen år har människor av olika religioner företagit pilgrimsresor. När dagens stressade västerlänningar avsätter tid för en sakral weekend har de en lång tradition bakom sig...

Spara som favorit
          

Israeliska ambassadens svenska webbsida. Här hittar du mängder av fakta om Israel och om judendomen. Du kan också läsa om det mesta som berör Mellanösternkonflikten ur ett israeliskt perspektiv.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Sören Wibeck berättar om Jerusalem som nu firar 3000 årsjubileum. För 3000 år sedan gjorde kung David Jerusalem till judarnas huvudstad. Minnet av denna händelse högtidlighålls av israelerna. Samtidigt pågår en infekterad diskussion om stadens framtid. Ska östra Jerusalem bli palestinsk huvudstad?

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia om Palestinas och det senare Israels historia. Nationen Israels historia har djupa rötter. För att förstå den inflammerade konflikten i Mellanöstern måste man förflytta sig långt tillbaka i tiden. I flera tusen år har olika folk hävdat rätten till samma territorium – en liten landremsa som kallas Palestina…

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du hittar fakta om de kristna korsfararstaterna. Korsfararstaterna är en benämning på stater som bildades av korsriddarna under korstågen i Det heliga landet och övriga Mellanöstern under 1100- och 1200-talen. Staterna blev så småningom besegrade av islamiska styrkor...

Spara som favorit
          

Länksida i Wikipedia där du hittar artiklar som behandlar korstågen ur olika perspektiv.

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om medeltiden och korstågen. Är du intresserad av historia så är sidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan lära dig mer om korstågen. Korstågen hade som mål att ena kristendomen mot muslimerna, befria Jerusalem och skydda Konstantinopel. Efter år av blodspillan och död blev facit att splittringen ökade inne i Europa…

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia som belyser korstågen ur ett arabiskt perspektiv. Minnet av korstågen är fortfarande levande för araberna. År 1099 föll Jerusalem i korsfararnas händer. Belägringen hade varat i 40 dagar, och grymheterna som ägde rum när portarna forcerats var fruktansvärda. Ingen skonades…

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om Tempelherreorden. Är du intresserad av historia så är sidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om tempelriddarna. De stred för Gud under korstågen men brändes på bål under inkvisitionen. Blev tempelriddarna utsatta för historiens värsta justitiemord?

Spara som favorit