M

Konfucianismen grundades av Konfucius på 500-talet f.Kr som en slags statsideologi och är fortfarande en av Kinas största livsfilosofier och religioner.

Konfucianismen

Konfucius lära - filosofi eller religion?

Den kinesiske läraren och filosofen Konfucius föddes 551 f.Kr i provinsen Lu i nordöstra Kina. Han skulle komma att bli en av världshistoriens mest inflytelserika gestalter.

Konfucius betecknas ibland som religionsgrundare. Men han ägnade sig mer åt etik och moralfilosofi än religion. Tankar om Gud och livet efter detta saknas i hans lära.

Han försökte lära människorna att leva i harmoni med varandra. Hans gyllene regel löd:

Konfucius lära - filosofi eller religion?

Den kinesiske läraren och filosofen Konfucius föddes 551 f.Kr i provinsen Lu i nordöstra Kina. Han skulle komma att bli en av världshistoriens mest inflytelserika gestalter.

Konfucius betecknas ibland som religionsgrundare. Men han ägnade sig mer åt etik och moralfilosofi än religion. Tankar om Gud och livet efter detta saknas i hans lära.

Han försökte lära människorna att leva i harmoni med varandra. Hans gyllene regel löd:

 ”Vad du inte vill att andra ska göra dig, det ska du inte heller göra dem.” Det är en tanke som dyker upp igen långt senare inom kristendomen.

ANNONS

ANNONS

Konfucius lära skulle skapa ordning i samhället

Forntidens Kina var ett oroligt område där maktbalansen mellan olika mäktiga släkter och riken ständigt hotade freden. I denna värld såg Konfucius ett behov av en sammanlänkande lära som skulle reglera människornas liv.

Den ädle och vise mannen är det ständiga huvudtemat hos Konfucius. Han tillskriver honom fem dygder: uppriktighet, godhet och humanitet, vishet, rättfärdighet, värdighet och harmoni. Lever man så, kommer detta också att visa sig i förhållandet till andra människor och i samhället.

Enligt konfucianismen regleras samhällets ordning av fem naturliga band. Banden utgörs av; tillgivenhet mellan far och son, rättrådighet mellan härskare och undersåte, respekt mellan man och hustru, tillbörlig ordning mellan gammal och ung och förtroende mellan vänner. Barnen ska respektera sina föräldrar, systrar sina bröder, fruar sina män. De yngre ska visa vördnad gentemot de äldre.

Enligt konfucianismen har varje människa sin plats i livet. Lydnad och flit är mycket viktigt.

Folket skulle lyda den goda härskaren

Ett av Konfucius viktigaste budskap var att folket alltid ska lyda härskaren. Men det var viktigt att härskaren arbetade för den goda sakens skull. En ond och brutal härskare hade inte rätt att styra. En sådan härskare skulle störtas från sin tron. Konfucianismen är därför starkt hierarkisk till skillnad från taoismen och buddhismen.

Vid 50 års ålder var Konfucius en berömd och aktad person i Kina och hade fått ett fint arbete som förvaltare. Men efter att ha tjänstgjort i många år inom provinsen Lus förvaltning, begav sig Konfucius iväg på en lång vandring genom det väldiga Kina där han tillsammans med några lärjungar spred sin lära. Han återvände till sist till sin hemtrakt där han slutade sina dagar år 479 f.Kr.

Konfucianismen har format Kinas tankevärld

Konfucianismen har haft stort inflytande på Kinas historia och har i allmänhet gynnats av de styrande. Konfucianismen blev statsreligion under Han-dynastin (från 200 f.Kr).

Men härskare som Shi Huangdi, kejsaren som lät bygga en stor del av den kinesiska muren, lät bränna Konfucius böcker år 213. f.Kr. Ungefär 2000 år senare, under den så kallade kulturrevolutionenförsökte Mao Zedong göra samma sak att förinta konfucianismen.

Även om Konfucius anses som grundare av konfucianismen så har läran därefter fortsatt att utvecklats av en rad andra betydelsefulla kinesiska filosofer.

ANNONS

ANNONS

Konfucianismen byggde vidare på idéer äldre idéer som funnits tidigare. Dessa kunde konfucianerna läsa om i bland annat Dikternas bokHistoriens bokFörvandlingarnas bok och Boken om vår och höst. Böckerna berättar bland annat myter om delar av Kinas historia. Till de mest klassiska konfucianska skrifter räknas Samtal med KonfuciusDen stora kunskapen och Mittens väg. Dessa böcker härstammar från tiden 400-200 f.Kr.

Ett viktigt inslag i kinesisk statsfilosofi som konfucianismen bidragit med är införandet av meritokrati i stället för aristokrati. Meritokrati bygger på idén att statstjänstemän skulle väljas till sina jobb genom att vara dugliga, och inte för att man fötts i en viss ställning. Konfucianismen har alltid lagt stor betydelse vid studier och lärdom.

Konfucianismens tankesätt har präglat Kina i omkring 2500 år. Vid sidan av Kina så har konfucianismen också påverkat länder som Korea, Japan och Vietnam.

LÄS MER: Kinas fornhistoria

LÄS MER: Kinas historia

Uppgifter och frågor

 1. När och var levde Konfucius?
   
 2. Beskriv Konfucius gyllene regel.
   
 3. Beskriv förhållandet mellan människor enligt Konfucianismens lära.
   
 4. Vad tror du lockade Kinas härskare att införa konfucianismen som statsreligion?
   
 5. Varför tror du en del härskare var motståndare till Konfucius?
   
 6. Kan vi återfinna delar av Konfucius lära inom andra religioner och i så fall var?

 

Litteratur:
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
Xinzhong Yao, An Introduction to Confucianism, Cambridge University Press, 2000


Text: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare

Sidan uppdaterad: 6 mars 2020
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Konfucianism

M

Konfucius

av: Carsten Ryytty
2016-11-13

Den kinesiske läraren och filosofen Konfucius föddes 551 f.Kr i provinsen Lu i nordöstra Kina. Han skulle komma att bli en av världshistoriens mest inflytelserika gestalter och betecknas ibland som religionsgrundare. Men Konfucius ägnade sig mer åt etik än religion. Gud och livet efter detta saknas i hans lära...

+ Läs mer

Länkar om Konfucianism

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Kinas fornhistoria

Kinas turbulenta äldsta historia och vägen fram till Kinas enande.

Kinas historia

Fördjupa dig i Kinas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Taoism

Taoismen, eller daoismen, är en gammal kinesisk livsfilosofi som bär stora likheter med buddhismen.

Enighetskyrkan

Enighetskyrkan, Moonrörelsen, grundades i Sydkorea 1954 av Sun Myung Moon. Rörelsen är inspirerad av kristendomen men...

Relaterade taggar

Vad är religion?

Att leva innebär att vi ställs inför en rad existentiella frågor. Religion är människans sätt att...