Bild:
M

Mauretaniens historia

Mauretaniens äldre historia är präglad av möten mellan berbiska nomader, bofast svart befolkning samt arabiska och franska kolonisatörer. Nomadbefolkningen har gradvis trängts undan till förmån för arabisk kultur och för islam. Fransmännen lade grunden till den statsförvaltning som det självständiga Mauretanien från 1960 har byggt vidare på.

Föga är känt om landets tidiga historia, men lämningar finns från förhistorisk tid. Årtusendet före vår tideräkning levde jägare och fiskare i det område som i dag är Mauretanien.

Under 300-talet efter Kristus började berbiska nomader från Marocko vandra in i den västra delen av Sahara. De upprättade snart handelsrutter i området. Salt var den första viktiga handelsvaran, senare tillkom slavar och guld. Berberna trängde undan de ursprungliga invånarna i området som sökte sig söderut mot Senegalfloden.

Ur karavantrafiken uppstod Ghanariket, som hade sin blomstringstid mellan 700- och 1000-talet. Ghana låg i gränstrakterna mellan dagens Mauretanien, Mali och Senegal. Dess huvudstad tros ha varit Koumbi Saleh, vars ruiner återfinns i sydöstra Mauretanien.

Från 700-talet började araber söka sig till området, och berberna trängdes söderut. Med araberna kom islam. Berberna konverterade till islam på 900-talet. Däremot tog det många århundraden innan de flesta nomader hade tagit till sig den arabiska kulturen.

Det mest framgångsrika berberriket i västra Sahara var almoraviderna. På 1000-talet fick de kontroll över karavanhandeln och skapade ett rike som sträckte sig från Senegalfloden till Spanien. Efter almoravidernas fall på 1100-talet fick araberna ökat inflytande. Området intogs efter hand av araber från Jemen, bland dem beduinstammen Banu Hassan. De arabiska härskarna styrde över en berbisk befolkning som i sin tur förslavade stora delar av den svarta befolkningen.

Under 1400- och 1500-talet anlade spanjorer och portugiser handelsstationer på Mauretaniens kust, ofta efter hårda strider med nomadfolken. Men det var inte förrän i slutet av 1800-talet som koloniseringen av det som i dag är Mauretanien tog fart på allvar. Franska handelskompanier tog sig då uppför Senegalfloden från nuvarande Senegal.

Från slutet av 1800-talet ingick Mauretanien i Franska Västafrika och området blev ett franskt protektorat 1903. De svarta grupperna i södra Mauretanien gynnades av kolonisatörerna. De gavs bättre utbildning än nomaderna och fick arbeten inom kolonialförvaltningen. Bland nomadfolken i norr mötte fransmännen kraftfullt motstånd.

Som förste mauretanier fick Mokhtar ould Daddah en universitetsutbildning i Paris. Daddah kom från en inflytelserik släkt och bildade 1959 ett eget parti som vann fransmännens och många mauretaniers förtroende. I ett val till kolonins parlament samma år vann Daddahs Mauretanska folkets parti samtliga platser. Året därpå blev Mauretanien en självständig nation.

Läs i Landguiden om Mauretaniens moderna historia från 1959 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Mauretaniens äldre historia är präglad av möten mellan berbiska nomader, bofast svart befolkning samt arabiska och franska kolonisatörer. Nomadbefolkningen har gradvis trängts undan till förmån för arabisk kultur och för islam. Fransmännen lade grunden till den statsförvaltning som det självständiga Mauretanien från 1960 har byggt vidare på.

Föga är känt om landets tidiga historia, men lämningar finns från förhistorisk tid. Årtusendet före vår tideräkning levde jägare och fiskare i det område som i dag är Mauretanien.

Under 300-talet efter Kristus började berbiska nomader från Marocko vandra in i den västra delen av Sahara. De upprättade snart handelsrutter i området. Salt var den första viktiga handelsvaran, senare tillkom slavar och guld. Berberna trängde undan de ursprungliga invånarna i området som sökte sig söderut mot Senegalfloden.

Uppdaterad: 16 november 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Mauretaniens historia

L
Bengt Almgren och Hans Thorbjörnsson
2017-06-16
På de stora grässlätterna i Västafrika bildades under medeltiden flera mäktiga och välorganiserade riken. Det första var Ghana som hade sin storhetstid i början av 1000-talet. Därefter uppstod...

Länkar om Mauretaniens historia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Mauretanien. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Mauretanien ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Mauretanien ur olika perspektiv. Mauretanien, formellt Islamiska republiken Mauretanien, är en stat i nordvästra Afrika...

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Mauretanien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...

Fördjupa dig i Mauretaniens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.