M

Mikronesiska federationen idag

Antal invånare: 105 540 (2017)
Huvudstad: Palikir

Befolkning

Befolkningen är främst mikronesier, med undantag för en mindre grupp polynesier på några öar i sydvästra delen av delstaten Pohnpei. På ön Yap, vars första bosättare tros ha kommit från Filippinerna eller Indonesien, har invånarna ett mer melanesiskt utseende. I landet finns även små minoriteter av kineser och filippinare.

Antal invånare: 105 540 (2017)
Huvudstad: Palikir

Befolkning

Befolkningen är främst mikronesier, med undantag för en mindre grupp polynesier på några öar i sydvästra delen av delstaten Pohnpei. På ön Yap, vars första bosättare tros ha kommit från Filippinerna eller Indonesien, har invånarna ett mer melanesiskt utseende. I landet finns även små minoriteter av kineser och filippinare.

ANNONS

ANNONS

Religion

Kristendom är den dominerande religionen med viss övervikt för katoliker över protestanter. Särskilt på ön Yap finns många katoliker.

Politiskt system

Författningen från 1979 har den amerikanska konstitutionen som förebild. Den garanterar skydd för medborgarnas mänskliga fri- och rättigheter samt föreskriver att den verkställande, lagstiftande respektive dömande makten ska vara åtskilda.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Mikronesiska federationens flagga.

Utrikespolitik och försvar

Utrikespolitiskt är Mikronesiska federationens förhållande till USA helt dominerande. Relationerna mellan de båda länderna regleras i avtalet om så kallad fri förening (Compact of Free Association) från 1986.

Ekonomi

Mikronesiska federationens ekonomi baseras i hög grad på bistånd. Merparten av biståndet kommer från USA. Därutöver är fiskindustrin en viktig näring. Många invånare livnär sig på jordbruk och fiske för eget bruk.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Mikronesiska federationens geografi >

Utrikeshandel

Mikronesiska federationens import är flerfaldigt större än exporten. Landet köper allt från mat och bränsle till maskiner och transportutrustning från utlandet. Exporten utgörs i huvudsak av fisk.

Sociala förhållanden

De sociala skillnaderna mellan rika och fattiga är stora, bland annat som en följd av att biståndet har fördelats ojämlikt. Stadsbor på de större huvudöarna har det i allmänhet bättre ställt än bönder och fiskare på de mindre utvecklade ytteröarna. Där saknas ibland både rinnande vatten och elektricitet.
 

Besök Landguiden och läs mer om Mikronesiska federationen.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Mikronesiska federationen

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Mikronesiska federationen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Mikronesiska federationens historia

Historia om Mikronesiska federationen. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv...

Mikronesiska federationens geografi

Geografi med fokus på Mikronesiska federationen. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Mikronesiska...