M

Mikronesiska federationen idag

Antal invånare: 104 460 (2015)
Huvudstad: Palikir

Befolkning

Befolkningen är främst mikronesier, med undantag för en mindre grupp polynesier på några öar i sydvästra delen av delstaten Pohnpei. På ön Yap, vars första bosättare tros ha kommit från Filippinerna eller Indonesien, har invånarna ett mer melanesiskt utseende. I landet finns även små minoriteter av kineser och filippinare.

Religion

Religionsfriheten är inskriven i lagen och respekteras i allmänhet. Kristendomen är den dominerande religionen med viss övervikt för katoliker över protestanter.

Politiskt system

Författningen från 1979 har den amerikanska konstitutionen som förebild. Den garanterar skydd för medborgarnas mänskliga fri- och rättigheter samt föreskriver att den verkställande, lagstiftande respektive dömande makten ska vara åtskilda.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Utrikespolitiskt är förhållandet till USA helt dominerande. Relationerna mellan de båda länderna regleras i avtalet om så kallad fri förening (Compact of Free Association) från 1986.

Ekonomi

Mikronesiska federationens ekonomi baseras i hög grad på bistånd, som motsvarar hela två tredjedelar av landets bruttonationalprodukt (BNP). Merparten av biståndet kommer från USA. Därutöver är fiskindustrin en viktig näring.

Många invånare livnär sig på jordbruk och fiske för eget bruk.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Mikronesiska federationens geografi >

Utrikeshandel

I handeln med utlandet råder ett stort underskott. Landet importerar över sex gånger mer än vad som exporteras.

Sociala förhållanden

Mikronesiska federationen räknas som ett ”lägre medelinkomst”-land. Enligt FN:s index för mänsklig utveckling (HDI) 2011 låg landet under genomsnittet både globalt och regionalt.
 

Besök Landguiden och läs mer om Mikronesiska federationen.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Antal invånare: 104 460 (2015)
Huvudstad: Palikir

Befolkning

Befolkningen är främst mikronesier, med undantag för en mindre grupp polynesier på några öar i sydvästra delen av delstaten Pohnpei. På ön Yap, vars första bosättare tros ha kommit från Filippinerna eller Indonesien, har invånarna ett mer melanesiskt utseende. I landet finns även små minoriteter av kineser och filippinare.

Religion

Religionsfriheten är inskriven i lagen och respekteras i allmänhet. Kristendomen är den dominerande religionen med viss övervikt för katoliker över protestanter.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Mikronesiska federationen

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Mikronesiska Federationen. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Oceaniens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Oceaniens länder. Här redogörs kortfattat för ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Mikronesiska federationen. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Geografi med fokus på Mikronesiska federationen. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Mikronesiska federationens geografi ur olika...