M

Mikronesiska federationen idag

Antal invånare: 105 540 (2017)
Huvudstad: Palikir

Befolkning

Befolkningen är främst mikronesier, med undantag för en mindre grupp polynesier på några öar i sydvästra delen av delstaten Pohnpei. På ön Yap, vars första bosättare tros ha kommit från Filippinerna eller Indonesien, har invånarna ett mer melanesiskt utseende. I landet finns även små minoriteter av kineser och filippinare.

Religion

Kristendom är den dominerande religionen med viss övervikt för katoliker över protestanter. Särskilt på ön Yap finns många katoliker.

Politiskt system

Författningen från 1979 har den amerikanska konstitutionen som förebild. Den garanterar skydd för medborgarnas mänskliga fri- och rättigheter samt föreskriver att den verkställande, lagstiftande respektive dömande makten ska vara åtskilda.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Utrikespolitiskt är Mikronesiska federationens förhållande till USA helt dominerande. Relationerna mellan de båda länderna regleras i avtalet om så kallad fri förening (Compact of Free Association) från 1986.

Ekonomi

Mikronesiska federationens ekonomi baseras i hög grad på bistånd. Merparten av biståndet kommer från USA. Därutöver är fiskindustrin en viktig näring. Många invånare livnär sig på jordbruk och fiske för eget bruk.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Mikronesiska federationens geografi >

Utrikeshandel

Mikronesiska federationens import är flerfaldigt större än exporten. Landet köper allt från mat och bränsle till maskiner och transportutrustning från utlandet. Exporten utgörs i huvudsak av fisk.

Sociala förhållanden

De sociala skillnaderna mellan rika och fattiga är stora, bland annat som en följd av att biståndet har fördelats ojämlikt. Stadsbor på de större huvudöarna har det i allmänhet bättre ställt än bönder och fiskare på de mindre utvecklade ytteröarna. Där saknas ibland både rinnande vatten och elektricitet.
 

Besök Landguiden och läs mer om Mikronesiska federationen.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Antal invånare: 105 540 (2017)
Huvudstad: Palikir

Befolkning

Befolkningen är främst mikronesier, med undantag för en mindre grupp polynesier på några öar i sydvästra delen av delstaten Pohnpei. På ön Yap, vars första bosättare tros ha kommit från Filippinerna eller Indonesien, har invånarna ett mer melanesiskt utseende. I landet finns även små minoriteter av kineser och filippinare.

Religion

Kristendom är den dominerande religionen med viss övervikt för katoliker över protestanter. Särskilt på ön Yap finns många katoliker.

Uppdaterad: 13 november 2018
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Mikronesiska federationen

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Mikronesiska Federationen. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Oceaniens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Oceaniens länder. Här redogörs kortfattat för ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Mikronesiska federationen. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Geografi med fokus på Mikronesiska federationen. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Mikronesiska federationens geografi ur olika...