M

Honduras idag

Antal invånare: 9 746 117 (2019)
Huvudstad: Tegucigalpa

Den centralamerikanska staten Honduras hör till de fattigaste i Latinamerika. Landet uppges vara upphovet till begreppet ”bananrepublik” – ett litet fattigt land som är beroende av någon enda exportvara, styrs av en korrumperad elit och till stor del kontrolleras från utlandet. Banan- och kaffeexporten var länge helt dominerande och militären styrde med starkt stöd från USA:s regering och amerikanska storföretag. På senare tid har landet haft civila ledare, även om en folkvald president avsattes av militären 2009.

Antal invånare: 9 746 117 (2019)
Huvudstad: Tegucigalpa

Den centralamerikanska staten Honduras hör till de fattigaste i Latinamerika. Landet uppges vara upphovet till begreppet ”bananrepublik” – ett litet fattigt land som är beroende av någon enda exportvara, styrs av en korrumperad elit och till stor del kontrolleras från utlandet. Banan- och kaffeexporten var länge helt dominerande och militären styrde med starkt stöd från USA:s regering och amerikanska storföretag. På senare tid har landet haft civila ledare, även om en folkvald president avsattes av militären 2009.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

De flesta honduraner lever på nordkusten och i landets västra och centrala delar. Befolkningstillväxten är hög. Samtidigt emigrerar allt fler framför allt till USA där det bor hundratusentals honduraner, varav många som papperslösa invandrare.

Honduras flagga.

Religion

Katolska kyrkan har traditionellt dominerat i Honduras och säger sig fortfarande företräda en majoritet av befolkningen. Men andelen protestanter har ökat snabbt och i en undersökning 2017 identifierade sig för första gången fler honduraner som protestanter än som katoliker.

Politiskt system

På pappret är Honduras en demokratisk republik som traditionellt dominerats av två konservativa partier. Trots övergång till civilt styre 1982 har militären fortsatt att ha inflytande, vilket inte minst statskuppen 2009 visade. Paradoxalt nog innebar kuppen att fler partier bildades och har fått plats i kongressen.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

De demokratiska institutionerna är svaga i Honduras som präglas av korruption och våld. Press- och yttrandefriheten är kringskuren och landet har blivit ett av de farligaste i världen för både miljöaktivister och journalister.

Utrikespolitik och försvar

Sedan slutet av 1800-talet har USA spelat en viktig roll i Honduras utveckling – ekonomiskt, politiskt och militärt. Relationerna med grannländerna Nicaragua och El Salvador är i nuläget stabila, trots flera konflikter tidigare, och Honduras har ingått handelsavtal med flera länder i regionen.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Honduras är ett av Latinamerikas fattigaste länder. Historiskt har ekonomin varit helt beroende av kaffe- och bananexport, men under 1990-talet breddades produktionen. Numera står utlandsägda sammansättningsfabriker, så kallade maquilas, i skattefria zoner för en stor del av exporten. Där produceras framför allt kläder som säljs till USA. De pengar som honduraner utomlands skickar hem till sina familjer spelar också en viktig roll.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Honduras geografi >

Sociala förhållanden

Honduras är Latinamerikas ekonomiskt mest ojämlika land och befolkningen en av de fattigaste i regionen. Runt två tredjedelar av honduranerna beräknas leva i fattigdom.

Besök Landguiden och läs mer om Honduras.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 28 augusti 2021
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Honduras

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Honduras geografi

Geografi med fokus på Honduras. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Honduras historia

Här hittar du material som behandlar Honduras historia i stora och små perspektiv.