Bild:
M

Honduras idag

Antal invånare: 9 265 070 (2017)
Huvudstad: Tegucigalpa

Befolkning

De flesta honduraner lever på nordkusten och i landets västra och centrala delar. Befolkningstillväxten är hög; mellan 2000 och 2012 växte befolkningen med två procent per år. Samtidigt emigrerar allt fler honduraner, framför allt till USA.

2013 räknade amerikanska myndigheter med att det fanns drygt en miljon honduraner i USA, varav 60 procent uppehöll sig där illegalt.

Religion

Över 80 procent av Honduras befolkning är katoliker. Den katolska kyrkan skildes tidigt från staten och dess privilegier begränsades av liberala regimer på 1800-talet. Den har dock fortfarande ett stort folkligt inflytande.

Politiskt system

På pappret är Honduras en demokrati som traditionellt dominerats av två konservativa partier. Trots övergång till civilt styre 1982 har militären fortsatt att ha inflytande, vilket inte minst statskuppen 2009 visade. Paradoxalt nog innebar kuppen att fler partier bildades och har fått plats i kongressen.

Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Sedan slutet av 1800-talet har USA spelat en viktig roll i Honduras utveckling – ekonomiskt, politiskt och militärt. Relationerna med grannländerna Nicaragua och El Salvador är i nuläget stabila, trots flera konflikter tidigare, och Honduras har ingått handelsavtal med flera länder i regionen.

Ekonomi

Honduras är ett av Latinamerikas fattigaste länder.

Historiskt har ekonomin varit helt beroende av kaffe- och bananexport, men under 1990-talet breddades produktionen. Numera står utlandsägda sammansättningsfabriker, så kallade maquilas, i skattefria zoner för en stor del av exporten. Där produceras framför allt kläder som säljs till USA.

De pengar som honduraner utomlands skickar hem till sina familjer spelar också en viktig roll.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Honduras geografi >

Utrikeshandel

De stora exportsektorerna – maquilas-industrin, kaffesektorn och bananproduktionen – har på senare år utsatts för allt hårdare konkurrens från andra delar av världen.

Importen utgörs främst av råvaror för industriell tillverkning, maskiner och transportutrustning samt bränsle.

Sociala förhållanden

Honduras är Latinamerikas ekonomiskt mest ojämlika land och befolkningen en av de fattigaste i regionen. Runt två tredjedelar av honduranerna beräknas leva i fattigdom.
 

Besök Landguiden och läs mer om Honduras.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 9 265 070 (2017)
Huvudstad: Tegucigalpa

Befolkning

De flesta honduraner lever på nordkusten och i landets västra och centrala delar. Befolkningstillväxten är hög; mellan 2000 och 2012 växte befolkningen med två procent per år. Samtidigt emigrerar allt fler honduraner, framför allt till USA.

2013 räknade amerikanska myndigheter med att det fanns drygt en miljon honduraner i USA, varav 60 procent uppehöll sig där illegalt.

Religion

Över 80 procent av Honduras befolkning är katoliker. Den katolska kyrkan skildes tidigt från staten och dess privilegier begränsades av liberala regimer på 1800-talet. Den har dock fortfarande ett stort folkligt inflytande.

Uppdaterad: 21 november 2018
Publicerad: 15 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Honduras

Sortera efter:
          

På Globalis webbplats kan du läsa kortfattat om Honduras ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Honduras. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Centralamerikas länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Diakonias webbplats hittar du en del aktuell samhällsfakta om de länder i Latinamerika som Diakonia arbetar i. Diakonia är det gemensamma biståndsorganet för fem svenska kyrkor. Genom stöd till hundratals organisationer världen över görs insatser för varaktig förändring av situationen för de mest utsatta och fattiga.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Honduras ur olika perspektiv. Honduras, officiellt Republiken Honduras, är en stat i Centralamerika. Nästan hela befolkningen är katoliker. Tidigare var Honduras känt som Spanska Honduras för att särskilja det från Brittiska Honduras, numera Belize...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Honduras. Här kan du läsa kortfattat om landets ekonomi, samhälle, politik, historia m.m.

Spara som favorit
          

Latinamerika.nu är en webbsida där du hittar massor av nyheter och faktaartiklar om ekonomi, politik och samhälle, jämställdhet, miljö m.m. med anknytning till Latinamerika. Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för en rättvis världsordning.

Spara som favorit
          

På Sveriges Radios webbsida hittar du Ekots utrikesbakgrunder för Syd- och Centralamerika. Här kan du läsa om bakgrunden till pågående konflikter och fördjupa dig i aktuella händelser i de latinamerikanska länderna. Artiklarna är skrivna av Ekots utrikesreportrar.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Geografi med fokus på Honduras. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Om BNP, skillnaden mellan u-länder och i-länder, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt organisationers arbete för att förbättra...

Här hittar du material som behandlar Honduras historia i stora och små perspektiv.