M

Honduras idag

Antal invånare: 9 265 070 (2017)
Huvudstad: Tegucigalpa

Befolkning

De flesta honduraner lever på nordkusten och i landets västra och centrala delar. Befolkningstillväxten är hög; mellan 2000 och 2012 växte befolkningen med två procent per år. Samtidigt emigrerar allt fler honduraner, framför allt till USA.

2013 räknade amerikanska myndigheter med att det fanns drygt en miljon honduraner i USA, varav 60 procent uppehöll sig där illegalt.

Antal invånare: 9 265 070 (2017)
Huvudstad: Tegucigalpa

Befolkning

De flesta honduraner lever på nordkusten och i landets västra och centrala delar. Befolkningstillväxten är hög; mellan 2000 och 2012 växte befolkningen med två procent per år. Samtidigt emigrerar allt fler honduraner, framför allt till USA.

2013 räknade amerikanska myndigheter med att det fanns drygt en miljon honduraner i USA, varav 60 procent uppehöll sig där illegalt.

ANNONS

ANNONS

Religion

Över 80 procent av Honduras befolkning är katoliker. Den katolska kyrkan skildes tidigt från staten och dess privilegier begränsades av liberala regimer på 1800-talet. Den har dock fortfarande ett stort folkligt inflytande.

Honduras flagga.

Politiskt system

På pappret är Honduras en demokrati som traditionellt dominerats av två konservativa partier. Trots övergång till civilt styre 1982 har militären fortsatt att ha inflytande, vilket inte minst statskuppen 2009 visade. Paradoxalt nog innebar kuppen att fler partier bildades och har fått plats i kongressen.

Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Sedan slutet av 1800-talet har USA spelat en viktig roll i Honduras utveckling – ekonomiskt, politiskt och militärt. Relationerna med grannländerna Nicaragua och El Salvador är i nuläget stabila, trots flera konflikter tidigare, och Honduras har ingått handelsavtal med flera länder i regionen.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Honduras är ett av Latinamerikas fattigaste länder.

Historiskt har ekonomin varit helt beroende av kaffe- och bananexport, men under 1990-talet breddades produktionen. Numera står utlandsägda sammansättningsfabriker, så kallade maquilas, i skattefria zoner för en stor del av exporten. Där produceras framför allt kläder som säljs till USA.

De pengar som honduraner utomlands skickar hem till sina familjer spelar också en viktig roll.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Honduras geografi >

Utrikeshandel

De stora exportsektorerna – maquilas-industrin, kaffesektorn och bananproduktionen – har på senare år utsatts för allt hårdare konkurrens från andra delar av världen.

Importen utgörs främst av råvaror för industriell tillverkning, maskiner och transportutrustning samt bränsle.

Sociala förhållanden

Honduras är Latinamerikas ekonomiskt mest ojämlika land och befolkningen en av de fattigaste i regionen. Runt två tredjedelar av honduranerna beräknas leva i fattigdom.
 

Besök Landguiden och läs mer om Honduras.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Honduras

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Honduras geografi

Geografi med fokus på Honduras. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Honduras historia

Här hittar du material som behandlar Honduras historia i stora och små perspektiv.