Bild:
M

Singapore idag

Antal invånare: 5 612 250 (2017)
Huvudstad: Singapore

Befolkning

När britterna började bygga en handelsstation på Singapore 1819 fanns det inte många invånare på ön. Men så småningom lockade hamnen till sig invandrare från framför allt Kina, Indien, Sumatra och Malackahalvön. Sedan dess delas Singapores befolkning in i tre större folkgrupper: kineser, malajer och indier.

Religion

Singapore är en sekulär stat och regeringen verkar för harmoni mellan anhängare av olika religioner. Så länge religionen inte utmanar staten betraktas den som en positiv motvikt till det västerländska inflytandet med dess, enligt makthavarna, extrema individualism och brist på disciplin. Istället försöker man främja den kinesiska vishetsläran, konfucianismen, med betoning på dygder som flit och lydnad mot överheten.

Politiskt system

Singapore är på pappret en parlamentarisk demokrati men i praktiken har regeringspartiet Folkets aktionsparti (People´s Action Party, PAP) ett stort inflytande över hela det politiska systemet samt massmedierna. PAP har haft regeringsmakten landet sedan 1950-talet.

Regeringen med premiärministern i spetsen styr i huvudsak landet. Domstolarna ska vara fria från politisk påverkan, men kritik förekommer om bristande opartiskhet i mål med politisk koppling.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Förhållandet till Malaysia har varit komplicerat alltsedan Singapore lämnade grannlandet och blev självständigt 1965. Närheten gör att det ömsesidiga beroendet är stort och samarbete förekommer på många områden. De båda ländernas säkerhetstjänster har till exempel samarbetat vid gripanden av misstänkta terrorister. Men segdragna konflikter om bland annat vattentillgång, passkontroll, territorialvattengränsen, luftrummet och broarna över Johorsundet har skapat irritation.

Ekonomi

Trots bristen på egna naturtillgångar har Singapore sedan självständigheten 1965 utvecklats till en industrination och ett ledande finanscentrum. Viktiga orsaker till detta är landets geografiska läge och en naturlig djuphavshamn. Välutbildad arbetskraft, effektiv ekonomisk styrning och en väl utbyggd infrastruktur har också bidragit till framgången. Oljetillgångarna i regionen har dessutom gjort Singapore till ett lämpligt centrum för oljeraffinering och handel.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Singapores geografi >

Utrikeshandel

Singapore är extremt beroende av sin utrikeshandel. 2013 var det totala värdet av exporten och importen mer än två och en halv gånger så stort som bruttonationalprodukten (BNP). Det speglar också Singapores position som handelscentrum; nästan hälften av exporten består av varor som tillverkats någon annanstans och som bara passerar Singapore.

Sociala förhållanden

Medellivslängden i Singapore kan jämföras med den svenska och är långt högre än i grannländerna. Spädbarnsdödligheten är bland de lägsta i världen. Landets sjukvård hör till den bästa i Sydöstasien och är statligt subventionerad. Den privata sjukvården är väl utbyggd, särskilt inom primärvården.
 

Besök Landguiden och läs mer om Singapore.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 5 612 250 (2017)
Huvudstad: Singapore

Befolkning

När britterna började bygga en handelsstation på Singapore 1819 fanns det inte många invånare på ön. Men så småningom lockade hamnen till sig invandrare från framför allt Kina, Indien, Sumatra och Malackahalvön. Sedan dess delas Singapores befolkning in i tre större folkgrupper: kineser, malajer och indier.

Religion

Singapore är en sekulär stat och regeringen verkar för harmoni mellan anhängare av olika religioner. Så länge religionen inte utmanar staten betraktas den som en positiv motvikt till det västerländska inflytandet med dess, enligt makthavarna, extrema individualism och brist på disciplin. Istället försöker man främja den kinesiska vishetsläran, konfucianismen, med betoning på dygder som flit och lydnad mot överheten.

Uppdaterad: 12 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Singapore

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Singapore. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Singapore. Här kan du läsa kortfattat om landets ekonomi, samhälle, politik m.m.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om Singapore ur olika perspektiv. Singapore, formellt Republiken Singapore, är en önation och stadsstat som är Sydostasiens minsta land. Det är en republik vid Malackahalvöns sydspets. Singapore gränsar till Malaysia i norr och omges i övrigt av Singaporesundet; landet har havsgräns till Indonesien i syd och sydväst. Singapore ligger 137 kilometer norr om ekvatorn...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Singapore. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Singapores geografi ur olika perspektiv.