M

Singapore idag

Antal invånare: 5 612 250 (2017)
Huvudstad: Singapore

Befolkning

När britterna började bygga en handelsstation på Singapore 1819 fanns det inte många invånare på ön. Men så småningom lockade hamnen till sig invandrare från framför allt Kina, Indien, Sumatra och Malackahalvön. Sedan dess delas Singapores befolkning in i tre större folkgrupper: kineser, malajer och indier.

Antal invånare: 5 612 250 (2017)
Huvudstad: Singapore

Befolkning

När britterna började bygga en handelsstation på Singapore 1819 fanns det inte många invånare på ön. Men så småningom lockade hamnen till sig invandrare från framför allt Kina, Indien, Sumatra och Malackahalvön. Sedan dess delas Singapores befolkning in i tre större folkgrupper: kineser, malajer och indier.

ANNONS

ANNONS

Religion

Singapore är en sekulär stat och regeringen verkar för harmoni mellan anhängare av olika religioner. Så länge religionen inte utmanar staten betraktas den som en positiv motvikt till det västerländska inflytandet med dess, enligt makthavarna, extrema individualism och brist på disciplin. Istället försöker man främja den kinesiska vishetsläran, konfucianismen, med betoning på dygder som flit och lydnad mot överheten.

Singapores flagga.

Politiskt system

Singapore är på pappret en parlamentarisk demokrati men i praktiken har regeringspartiet Folkets aktionsparti (People´s Action Party, PAP) ett stort inflytande över hela det politiska systemet samt massmedierna. PAP har haft regeringsmakten landet sedan 1950-talet.

Regeringen med premiärministern i spetsen styr i huvudsak landet. Domstolarna ska vara fria från politisk påverkan, men kritik förekommer om bristande opartiskhet i mål med politisk koppling.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Förhållandet till Malaysia har varit komplicerat alltsedan Singapore lämnade grannlandet och blev självständigt 1965. Närheten gör att det ömsesidiga beroendet är stort och samarbete förekommer på många områden. De båda ländernas säkerhetstjänster har till exempel samarbetat vid gripanden av misstänkta terrorister. Men segdragna konflikter om bland annat vattentillgång, passkontroll, territorialvattengränsen, luftrummet och broarna över Johorsundet har skapat irritation.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Trots bristen på egna naturtillgångar har Singapore sedan självständigheten 1965 utvecklats till en industrination och ett ledande finanscentrum. Viktiga orsaker till detta är landets geografiska läge och en naturlig djuphavshamn. Välutbildad arbetskraft, effektiv ekonomisk styrning och en väl utbyggd infrastruktur har också bidragit till framgången. Oljetillgångarna i regionen har dessutom gjort Singapore till ett lämpligt centrum för oljeraffinering och handel.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Singapores geografi >

Utrikeshandel

Singapore är extremt beroende av sin utrikeshandel. 2013 var det totala värdet av exporten och importen mer än två och en halv gånger så stort som bruttonationalprodukten (BNP). Det speglar också Singapores position som handelscentrum; nästan hälften av exporten består av varor som tillverkats någon annanstans och som bara passerar Singapore.

Sociala förhållanden

Medellivslängden i Singapore kan jämföras med den svenska och är långt högre än i grannländerna. Spädbarnsdödligheten är bland de lägsta i världen. Landets sjukvård hör till den bästa i Sydöstasien och är statligt subventionerad. Den privata sjukvården är väl utbyggd, särskilt inom primärvården.
 

Besök Landguiden och läs mer om Singapore.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Singapore

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Singapores historia

Historia om Singapore. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Singapores geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Singapores geografi ur olika perspektiv.