M
Kategori
Karta

Singapore idag

Antal invånare: 5 453 566 (2021)
Huvudstad: Singapore

Singapore är strategiskt beläget mellan Malackasundet och Sydkinesiska havet. Tre av fyra singaporianer är kineser, som dominerar både inom politiken och näringslivet. Övriga invånare är malajer eller indier. Makten är koncentrerad till ett parti, PAP, som har styrt landet sedan 1950-talet. Landet har få egna naturtillgångar men har ändå lyckats bygga upp en stark tillverkningsindustri.

Antal invånare: 5 453 566 (2021)
Huvudstad: Singapore

Singapore är strategiskt beläget mellan Malackasundet och Sydkinesiska havet. Tre av fyra singaporianer är kineser, som dominerar både inom politiken och näringslivet. Övriga invånare är malajer eller indier. Makten är koncentrerad till ett parti, PAP, som har styrt landet sedan 1950-talet. Landet har få egna naturtillgångar men har ändå lyckats bygga upp en stark tillverkningsindustri.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Singapores befolkning delas in i tre större folkgrupper: kineser, malajer och indier. Kineserna är flest, tre av fyra singaporianer har kinesiskt ursprung. Regeringen har sedan självständigheten 1965 försökt skapa en nationell identitet, samtidigt som ett multietniskt samhälle uppmuntras.

Singapores flagga.

Religion

Singapore är en sekulär stat och regeringen verkar för harmoni mellan anhängare av olika religioner. Så länge religionen inte utmanar staten betraktas den som en positiv motvikt till det västerländska inflytandet med dess, enligt makthavarna, extrema individualism och brist på disciplin.

Politiskt system

Den lilla stadsstaten Singapore ska enligt författningen vara en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem. Valsystemet gynnar dock Folkets aktionsparti (PAP) som sedan 1950-talet styr Singapore med fast hand. PAP:s dominans bidrar till ett stabilt inrikespolitiskt klimat, men också till demokratiska brister.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

Singapore är på pappret en parlamentarisk demokrati men landet kan knappast kallas en demokrati i västerländsk mening. Regeringspartiet Folkets aktionsparti (PAP) utövar en effektiv kontroll över hela det politiska systemet samt massmedierna.

Utrikespolitik och försvar

Singapore har länge haft ett komplicerat förhållande till Malaysia i norr, men relationerna har förbättrats sedan Lee Hsien Loong blev singaporiansk premiärminister 2004. Tidigare ansträngda relationer till Indonesien i söder har också blivit varmare. Singapore har ett nära förhållande till USA, medan kontakterna med Kina är goda på det ekonomiska planet men spända på det politiska.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Trots bristen på egna naturtillgångar har Singapore sedan självständigheten 1965 utvecklats till en industrination och ett ledande finanscentrum. Viktiga orsaker till detta är landets geografiska läge och en naturlig djuphavshamn.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Singapores geografi >

Sociala förhållanden

Levnadsstandarden i Singapore kan liknas vid den i många västländer, och i vissa aspekter är den högre än så. När det gäller jämställdhet ser det inte lika bra ut. Homosexualitet är förbjudet i lag.

Besök Landguiden och läs mer om Singapore.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Singapore

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Singapore

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Singapores historia

Historia om Singapore. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Ge
Karta

Singapores geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Singapores geografi ur olika perspektiv.