M
Kategori
Karta

San Marinos historia

San Marino är den enda återstående av de medeltida småstaterna på den italienska halvön. Enligt traditionen grundades San Marino av den helige Marinus i början av 300-talet, sedan denne flytt till området undan den romerske kejsarens antikristna förföljelse.

Under 1500-talet styrdes San Marino från den katolska Kyrkostaten med påven som högste ledare. 1631 fick San Marino lokalt självbestämmande.

San Marino är den enda återstående av de medeltida småstaterna på den italienska halvön. Enligt traditionen grundades San Marino av den helige Marinus i början av 300-talet, sedan denne flytt till området undan den romerske kejsarens antikristna förföljelse.

Under 1500-talet styrdes San Marino från den katolska Kyrkostaten med påven som högste ledare. 1631 fick San Marino lokalt självbestämmande.

ANNONS

ANNONS

Sedan kejsar Napoleon erövrat den italienska halvön kom San Marino under beskydd av den franska republiken. Efter Napoleons fall återupprättades Kyrkostaten 1815 men eftersom San Marinos status inte hade berörts i förhandlingarna hävdade lokala ledare att området nu var helt självständigt. Kyrkostaten ville dock behålla sin suveränitet över området. Konflikten bestod tills dess Italien bildades 1861. San Marino undertecknade då ett vänskapsavtal med Italien och lyckades befästa sin självständighet.

Under första och andra världskrigen förhöll sig landet neutralt. De allierade bombade dock vid ett par tillfällen under andra världskriget San Marino, för vilket landet senare fick ekonomisk kompensation.

Läs mer i Landguiden om San Marino.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om San Marinos historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Hi
Karta

Italiens historia

Fördjupa dig i Italiens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Ge
Karta

San Marinos geografi

Här hittar du material som fokuserar på San Marinos geografi ur olika perspektiv.

Sh
Karta

Fakta om San Marino

Aktuell samhällsfakta om San Marino. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.