Bild:
M

Barbados idag

Antal invånare: 284 215 (2015)
Huvudstad: Bridgetown

Befolkning

Barbados är ett av världens mest tättbefolkade länder. Vid tiden för den brittiska kolonisationen på 1600-talet var ön obebodd, men indianer uppges ha bott där tidigare. De flesta invånare är idag helt eller delvis av afrikanskt ursprung.

Religion

Det finns långt över 100 olika religiösa samfund och sekter i landet. Majoriteten av de troende är kristna. De flesta tillhör den anglikanska kyrkan, men även pingströrelsen och metodistkyrkan är stora. Små grupper av katoliker, muslimer, hinduer och judar finns också.

Politiskt system

Barbados är en stabil parlamentarisk demokrati inom Samväldet (Storbritannien och dess forna kolonier). Den brittiska monarken är statsöverhuvud men företräds på ön av en generalguvernör.

Diskussioner förekommer om att göra Barbados till republik.Parlamentet hör till de äldsta i världen.

Sedan självständigheten 1966 har två politiska partier, Barbados arbetarparti och Demokratiska arbetarpartiet, turats om vid makten.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Barbados har alltid arbetat aktivt för ett ökat regionalt samarbete, bland annat för att medlemsländerna i samarbetsorganisationen Caricom skulle bilda en gemensam inre marknad.

Landet har även länge värnat om goda relationer med USA.

Ekonomi

Barbados är ett av de mest utvecklade och välmående länderna i Västindien och dessutom socialt och politiskt stabilt.

Bruttonationalprodukten (BNP) per capita hör till de högsta i hela Latinamerika.

Ekonomin baseras idag främst på turism och finansiella tjänster.

Den tidigare grundbulten i ekonomin, sockerindustrin, har sedan 1960-talet minskat i betydelse liksom jordbruket i övrigt, som numera bara står för drygt tre procent av BNP.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Barbados geografi >

Utrikeshandel

Utrikeshandeln har sedan slutet av 1990-talet visat på minus. Detta har helt eller delvis kompenserats av inkomster från turism, skatter, penningförsändelser från emigranter och utländskt bistånd.

Då en tillfällig importskatt infördes 2005-2007 på varor från länder som inte ingår i handelssamarbetet CSME yckades man nästan halvera underskottet i bytesbalansen.

Sociala förhållanden

Barbadierna har en av de högsta BNP per capita i regionen, en väl utvecklad hälsovård och en hög utbildningsnivå. Barbados låg 2012 på 38:e plats i FN:s index över utvecklingen i världens länder, före något annat karibiskt eller latinamerikanskt land. Det hindrar dock inte att det finns små fickor av fattigdom i landet.
 

Besök Landguiden och läs mer om Barbados.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 284 215 (2015)
Huvudstad: Bridgetown

Befolkning

Barbados är ett av världens mest tättbefolkade länder. Vid tiden för den brittiska kolonisationen på 1600-talet var ön obebodd, men indianer uppges ha bott där tidigare. De flesta invånare är idag helt eller delvis av afrikanskt ursprung.

Religion

Det finns långt över 100 olika religiösa samfund och sekter i landet. Majoriteten av de troende är kristna. De flesta tillhör den anglikanska kyrkan, men även pingströrelsen och metodistkyrkan är stora. Små grupper av katoliker, muslimer, hinduer och judar finns också.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Barbados

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Barbados. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Barbados. Läs kortfattat om Barbados historia och landet idag.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Barbados ur olika perspektiv. Barbados är en självständig östat i ögruppen Små Antillerna i Västindien. Det är en av världens mest tätbefolkade stater...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Karibiens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Barbados. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Geografi med fokus på Barbados. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Barbados geografi ur olika perspektiv.