M
Kategori

Zoroastrismen har haft stort inflytande på judendomen och senare även kristendomen. Härifrån kommer bl.a. tanken om paradiset och helvetet.

Persisk religion - zoroastrism

En urgammal monoteistisk religion

Persernas gudavärld som ursprungligen härstammar från indoarierna, utvecklades genom dyrkandet av den högste guden Ahura Mazda till en monoteistisk religion. De övriga gudarna blev så småningom helt underordnade och kom istället att utgöra aspekter - olika sidor - av den högsta guden.

Zoroastrismen uppstod troligtvis någon gång mellan 1600-800 f.Kr i Persien (nuvarande Iran) och är en av världens äldsta monoteistiska religioner.

En urgammal monoteistisk religion

Persernas gudavärld som ursprungligen härstammar från indoarierna, utvecklades genom dyrkandet av den högste guden Ahura Mazda till en monoteistisk religion. De övriga gudarna blev så småningom helt underordnade och kom istället att utgöra aspekter - olika sidor - av den högsta guden.

Zoroastrismen uppstod troligtvis någon gång mellan 1600-800 f.Kr i Persien (nuvarande Iran) och är en av världens äldsta monoteistiska religioner.

ANNONS

ANNONS

Zarathustra - zoroastrismens grundare

Zoroastrismen grundades av profeten Zarathustra - på grekiska kallas han Zoroaster, därav det västerländska namnet zoroastrism.

Zoroastrismens heliga skrift heter Avesta (som betyder "hyllning") och består av flera böcker som innehåller zoroastriernas ursprungliga lära.

Zarathustra föddes i östra Persien, i Airyana Vaejah (Airyana = Iran) och började redan som ung få uppenbarelser av Ahura Mazda - guden i Zarathustras kommande nya religion. Dessa upplysningar och samtal med Ahura Mazda, liksom Zarathustras problem med att lära ut religionen, beskrivs i Avesta, den heliga skriften.

Efter många års kamp med de dåvarande traditionella religionernas prästerskap, fick till slut Zarathustra en viktig lärjunge och beskyddare som hette Vishtaspa, kung i Chorasmia (i dagens Turkmenistan). Vishtaspa blev därför den förste monarken som konverterade till zoroastrismen. Därefter började Zarathustras lära att få fler anhängare.

Zoroastrismens lära

Med Zarathustra hamnade den kosmiska kampen mellan ljus och mörker i centrum och människorna fick nu en framträdande roll. Med de tre principerna rätt tanke, rätt tal och rätt handling fick zoroastrismen en etisk riktning.

Zarathustras lära bygger på en dualism mellan Sanning och Lögn. Allt gott kommer från Spenta Mainyu (den heliga anden) och allt ont härstammar från tvillingen Angra Mainyu (den osaliga anden). Liksom de övernaturliga makterna har valt mellan Sanningen och Lögnen, måste också människorna göra det. Vid varje människas död kommer själen att dömas - de goda ska få komma till paradiset och de onda hamnar i helvetet. Zoroastrismens föreställning om en yttersta domare som vid livets slut skilde de goda från de onda skulle därefter ingå i många religioner (jämför med t.ex. kristendomen).

Dyrkan av ljuset och elden har stor betydelse inom zoroastrismen. Elden betraktas som helig, gudomlig och okränkbar.

ANNONS

ANNONS

Zoroastrismens spridning

Zoroastrismen var den förhärskande religionen i hela regionen (Centralasien och Eurasien: IranAfghanistan, Kaukasien, Tadzjikistan, Norra Indien) under mer än 1200 år.

Idag är firandet av Now rooz (det persiska/iranska/kurdiska nyåret) en kvarleva av zoroastrismen.

När araberna tvingade in islam till Iran på 800 talet e.Kr, flydde en del av zoroastrismens präster ('mager' eller 'magis') till Indien för att slippa islam. Dessa kallas idag för parser (= perser) och lever i en isolerad och exklusiv del av staden Bombay. Avestan, som är religionens heliga skrift, har därefter blandats upp med kraftiga inslag från hinduismen.

Zarathustras lära har influerat många berömda tänkare genom historien, däribland Platon och Aristoteles som levde i antikens Grekland. Men av störst betydelse för oss i västvärlden har zoroastrismens inverkan på den judisk-kristna religionen varit, vilket bland annat fyndet av Dödahavsrullarna har visat.

LÄS MER: Antikens Persien

LÄS MER: Perserriket och Irans historia

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1.  Vad menas med att zoroastrismen är en monoteistisk religion?
     
  2. Berätta kortfattat om Zarathustra och var han levde.
     
  3. Redogör kortfattat för Zoroastrismens lära.
     

 

Litteratur:
Helmer Ringgren, Forntida religioner i Mellanöstern, Plus ultra, 1987
Joseph Kaster, Mytologisk uppslagsbok, Tiden, 1995
Sarah Iles Johnston (red.), Religions of the Ancient World, Harvard University Press, 2004
 

FÖRFATTARE

Text: Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Persisk religion - zoroastrism

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Antikens Persien

Det persiska riket var en stormakt under antiken. Persien låg i nuvarande Iran, men det persiska riket mer omfattade...

Relaterade taggar

Re
Jordglob

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Re
ljus

Vad är religion?

Att leva innebär att vi ställs inför en rad existentiella frågor. Religion är människans sätt att...