Zoroastrismen har haft stort inflytande på judendomen och senare även kristendomen. Härifrån kommer bl.a. tanken om paradiset och helvetet.
M

Persisk religion - zoroastrism

En urgammal monoteistisk religion

Persernas gudavärld som ursprungligen härstammar från indoarierna, utvecklades genom dyrkandet av den högste guden Ahura Mazda till en monoteistisk religion. De övriga gudarna blev så småningom helt underordnade och kom istället att utgöra aspekter/sidor av den högsta guden.

Zoroastrismen uppstod troligtvis någon gång mellan 1600-800 f.Kr i Persien (nuvarande Iran) och är en av världens äldsta monoteistiska religioner. Läran har haft stor betydelse för de abrahamitiska religionerna eftersom judendomen har sina rötter i zoroastrismen.

Zarathustra - zoroastrismens grundare

Zoroastrismen grundades av profeten Zarathustra - på grekiska kallas han Zoroaster, därav det västerländska namnet zoroastrism.

Zoroastrismens heliga skrift heter Avesta (som betyder "hyllning") och består av flera böcker som innehåller zoroastriernas ursprungliga lära.

Zarathustra föddes i östra Persien, i Airyana Vaejah (Airyana = Iran) och började redan som ung få uppenbarelser av Ahura Mazda - guden i Zarathustras kommande nya religion. Dessa upplysningar och samtal med Ahura Mazda, liksom Zarathustras problem med att lära ut religionen, beskrivs i Avesta, den heliga skriften.

Efter många års kamp med de dåvarande traditionella religionernas prästerskap, fick till slut Zarathustra en viktig lärjunge och beskyddare som hette Vishtaspa, kung i Chorasmia (i dagens Turkmenistan). Vishtaspa blev därför den förste monarken som konverterade till zoroastrismen. Därefter började Zarathustras lära att få fler anhängare.

Zoroastrismens lära

Med Zarathustra hamnade den kosmiska kampen mellan ljus och mörker i centrum och människorna fick nu en framträdande roll. Med de tre principerna rätt tanke, rätt tal och rätt handling fick zoroastrismen en etisk riktning.

Zarathustras lära bygger på en dualism mellan Sanning och Lögn. Allt gott kommer från Spenta Mainyu (den heliga anden) och allt ont härstammar från tvillingen Angra Mainyu (den osaliga anden). Liksom de övernaturliga makterna har valt mellan Sanningen och Lögnen, måste också människorna göra det. Vid varje människas död kommer själen att dömas - de goda ska få komma till paradiset och de onda hamnar i helvetet. Zoroastrismens föreställning om en yttersta domare som vid livets slut skilde de goda från de onda skulle därefter ingå i många religioner (jämför med t.ex. kristendomen).

Dyrkan av ljuset och elden har stor betydelse inom zoroastrismen. Elden betraktas som helig, gudomlig och okränkbar.

Zoroastrismens spridning

Zoroastrismen var den förhärskande religionen i hela regionen (Centralasien och Eurasien: IranAfghanistan, Kaukasien, Tadzjikistan, Norra Indien) under mer än 1200 år.

Idag är firandet av Now rooz (det persiska/iranska/kurdiska nyåret) en kvarleva av zoroastrismen.

När araberna tvingade in islam till Iran på 800 talet e.Kr, flydde en del av zoroastrismens präster ('mager' eller 'magis') till Indien för att slippa islam. Dessa kallas idag för parser (= perser) och lever i en isolerad och exklusiv del av staden Bombay. Avestan, som är religionens heliga skrift, har därefter blandats upp med kraftiga inslag från hinduismen.

Zarathustras lära har influerat många berömda tänkare genom historien, däribland Platon och Aristoteles som levde i antikens Grekland. Men av störst betydelse för oss i Västvärlden har zoroastrismens inverkan på den judisk-kristna religionen varit, vilket bland annat fyndet av Dödahavsrullarna har visat.


Text: Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.

En urgammal monoteistisk religion

Persernas gudavärld som ursprungligen härstammar från indoarierna, utvecklades genom dyrkandet av den högste guden Ahura Mazda till en monoteistisk religion. De övriga gudarna blev så småningom helt underordnade och kom istället att utgöra aspekter/sidor av den högsta guden.

Zoroastrismen uppstod troligtvis någon gång mellan 1600-800 f.Kr i Persien (nuvarande Iran) och är en av världens äldsta monoteistiska religioner. Läran har haft stor betydelse för de abrahamitiska religionerna eftersom judendomen har sina rötter i zoroastrismen.

Zarathustra - zoroastrismens grundare

Zoroastrismen grundades av profeten Zarathustra - på grekiska kallas han Zoroaster, därav det västerländska namnet zoroastrism.

Uppdaterad: 01 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Persisk religion - zoroastrism

Sortera efter:
          

I podcasten "Det ska gudarna veta" kan du lyssna på ett avsnitt (65 min) om gudar. Den här gången tar sig Julia, Mattias och Kristoffer an gudavärlden. De tio häftigaste gudarna listas och det blir lite grekiskt, lite Norden, en del Indien och lite annat från resten av världen. Dessutom pratar vi orimligt mycket om snoppar i det här avsnittet. Här berättas om: Anubis (egyptisk), Ganesha (hinduism), Nike (grekisk), Poseidon (grekisk), Tor (nordisk), Afrodite/Venus (grekisk/romersk), Jahve/Gud/Allah (judendom/kristendom/islam), Ahura Mazda (zoroastrism), Zeus (grekisk) och Shiva (hinduism). Podcasten görs av: Julia Matsson (lärare i samhällskunskap och historia), Kristoffer Larsson (lärare i samhällskunskap och religionskunskap) och Mattias Axelsson (lärare i samhällskunskap, religionskunskap och historia).

Spara som favorit
          

Denna nätsida ger en grundläggande introduktion till zoroastrismen, dess historia och lära. Zoroastrismen är både en religion och en filosofi. Den har haft en påverkan på judendomen och kristendomen och även influerat grekisk filosofiska skolor. Zoroastrismen var statsreligion i hela den iranska världen under antiken. Begrepp såsom Gatha, Avesta, Farvahar, Mantra och Shahnameh introduceras utförligt. Webbplatsen drivs av Ashk Peter Dahlén, docent i iranska språk vid Uppsala universitet. Hans forskningsområde omfattar huvudsakligen persisk litteratur, iransk religionshistoria och filosofi.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om zoroastrismen. Zoroastrism eller mazdaism efter guden Ahura Mazda, är en av världens första monoteistiska religioner och har historiskt sett utövat ett stort inflytande på andra religioner, såsom judendom, kristendom, islam och buddhism...

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om zoroastrism. Är du intresserad av religion och historia så är YouTube en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att söka med andra sökord eller specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av ämnet de skildrar.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Zoroastrismen. Zoroastrismen är en av världens äldsta religioner, men i dag okänd för de flesta av oss. Den har haft inflytande på judendom, kristendom och islam. Dess heliga eld brinner fortfarande efter mer än 1 500 år...

Spara som favorit
          

Ashk Dahléns hemsida där du kan läsa om zoroastrismen och om forntidens Persien. Zoroastrismen grundades omkring år 1737 f. Kr. av religionsstiftaren, filosofen och poeten Zarathustra (”det gyllene ljuset”). Grekerna kallade Zarathustra för Zoroaster, därav det svenska religionsnamnet zoroastrism...

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Det persiska riket var en stormakt under antiken. Persien låg i nuvarande Iran, men det persiska riket mer omfattade och svårt att hålla ihop.

Relaterade taggar