Tagg om statskupper
S
Napoleon kom till makten genom en statskupp 1799.

Statskupper

En statskupp är ett plötsligt (och i regel olagligt) maktövertagande i ett land - ofta utfört med hjälp av våld - där den existerande regimen eller regeringen avlägsnas på ett sätt som bryter mot landets lagar och konstitution. En statskupp kan utföras av en liten skara, ofta inom regeringen eller armén i ett land, men kan också ske i samband med en politisk revolution där stora delar av befolkningen deltar.

En statskupp leder vanligtvis till något av följande scenarion:

  • Endast ledaren avlägsnas men regimen/regeringen stannar kvar vid makten.
  • Regeringen eller regimen störtas helt och ersätts med en ny.

Vid sidan av ledarskifte behöver en statskupp inte nödvändigtvis medföra några politiska och socioekonomiska förbättringar eller förändringar.

ANNONS

ANNONS

Ofta förekommande orsaker till statskupper är maktkamp om ledarrollen eller att det finns ett utbrett missnöje mot den sittande ledaren eller regimen som vägrar lämna ifrån sig makten.

Statskupper har troligtvis förekommit då och då ända sedan de första statsbildningarna ägde rum för tusentals år sedan. I antikens värld var det till och med under vissa turbulenta perioder nästan mer regel än undantag att ta makten genom en statskupp, särskilt inom romarriket. Ett av de mest berömda fallen är Julius Caesars maktövertagande samt mordet på honom efter att han gjort sig själv till diktator.

I modern tid - och med hänsyn till gällande internationella lagar - brukar omvärlden reagera negativt mot kuppmakare. Ledar- eller regeringsskiften ska stället utföras på demokratiska tillvägagångssätt. Detta gäller i synnerhet om landet i fråga redan är en demokrati (jämfört med om det handlar om en diktatur som styr med arméns hjälp).

Efter en statskupp kan ibland folkets (och omvärldens) förhållningssätt till den nya regimen omvärderas beroende på vilka åtgärder som kuppmakarna utför för att t.ex. utlysa ett nyval där landets medborgare ges möjlighet att välja nya ledare på demokratisk väg.

LÄS MER: Demokratiska system och olika statsskick

LÄS MER: Demokratisk påverkan och demokratiska modeller

LÄS MER: Diktatur


Text: Vahagn Avedian,  fil. dr i historia, med forskningsintresse för mänskliga rättigheter, fred- och konfliktforskning och demokratistudier, redaktör för folkmordet1915.se och karabach.se

Webbplatser:
http://armenica.org/vahagnavedian/
http://folkmordet1915.se/
http://karabach.se/

Här hittar du material som kan relateras till lyckade och misslyckade statskupper förr och idag.

Uppdaterad:
11 mars 2020
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Statskupper

S

Claus von Stauffenberg och attentatet mot Hitler

av: Folke Schimanski
2019-11-13

Ett knappt år före Tredje rikets fall försökte tyska oppositionella officerare mörda Hitler. Deras motiv var både pragmatiska och etiska. De ansåg att Hitler förde landet till en avgrund och militärerna var de som hade störst möjligheter att göra slut på honom. De hade försökt otaliga gånger innan, men detta var det sista, tappra försöket av en gravt krigsskadad överste vid namn Stauffenberg. Planen misslyckades. Hade det lyckats hade många människoliv sparats...

+ Läs mer

M

Gustav III:s revolution

av: Herman Lindqvist
2019-06-07

I Frankrike var det den frustrerade medelklassen som halshögg kungen, avskaffade adeln och började skapa ett nytt samhälle under stridsropet Frihet, Jämlikhet, Broderskap. I Sverige var det kungen själv som gjorde revolution, avskaffade privilegiesamhället och lyfte fram medelklassen. Detta gjorde han utan att en droppe blod spilldes och innan parisarna stormat Bastiljen. Den kungen hette Gustav III...

+ Läs mer

M

Gustav III:s sista maskerad - mordet som gjorde slut på en era

av: Magnus Västerbro
2018-05-30

Kvällen den 16 mars 1792 var det maskerad på Kungliga Operan i Stockholm. Alla visste att kungen skulle vara där. Och det var han, trots att han blivit varnad om att det pågick en mordkomplott mot honom och att konspiratörerna tänkte skjuta honom under tillställningen. Men Gustav III var Sveriges kung, och en kung kan inte låta sig skrämmas...

+ Läs mer

M

Julius Caesar

av: Hans Thorbjörnsson
2016-03-29

Julius Caesar har blivit känd som en av världshistoriens mest framgångsrika fältherrar. De militära framgångarna och hans politiska talang gav honom folkets och arméns stöd. Han kunde därför utropa sig till diktator på livstid. Men oppositionen mot diktaturen växte och vid ett möte i senaten år 44 f.Kr blev Caesar mördad...

+ Läs mer

M

Fem av de mest betydelsefulla politiska revolutionerna

av: Mattias Axelsson
2016-03-11

En politisk revolution är en händelse eller serie av händelser som förändrar ett samhälle i grunden. Ofta får de politiska revolutionerna betydelse inte bara i sin samtid, utan de ger avtryck långt in i framtiden. Här är tidernas mest betydelsefulla politiska revolutioner.

+ Läs mer

Länkar om Statskupper

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS