S
Tagg
Napoleon
Napoleon kom till makten genom en statskupp 1799.

Statskupper

En statskupp är ett plötsligt (och i regel olagligt) maktövertagande i ett land - ofta utfört med hjälp av våld - där den existerande regimen eller regeringen avlägsnas på ett sätt som bryter mot landets lagar och konstitution. 

En statskupp kan utföras av en liten skara, ofta inom regeringen eller armén i ett land, men kan också ske i samband med en politisk revolution där stora delar av befolkningen deltar.

En statskupp leder vanligtvis till något av följande scenarion:

ANNONS

ANNONS

  • Endast ledaren avlägsnas men regimen/regeringen stannar kvar vid makten.
     
  • Regeringen eller regimen störtas helt och ersätts med en ny.

Vid sidan av ledarskifte behöver en statskupp inte nödvändigtvis medföra några politiska och socioekonomiska förbättringar eller förändringar.

Ofta förekommande orsaker till statskupper är maktkamp om ledarrollen eller att det finns ett utbrett missnöje mot den sittande ledaren eller regimen som vägrar lämna ifrån sig makten.

Statskupper har troligtvis förekommit då och då ända sedan de första statsbildningarna ägde rum för tusentals år sedan. I antikens värld var det till och med under vissa turbulenta perioder nästan mer regel än undantag att ta makten genom en statskupp, särskilt inom romarriket. Ett av de mest berömda fallen är Julius Caesars maktövertagande samt mordet på honom efter att han gjort sig själv till diktator.

I modern tid - och med hänsyn till gällande internationella lagar - brukar omvärlden reagera negativt mot kuppmakare. Ledar- eller regeringsskiften ska stället utföras på demokratiska tillvägagångssätt. Detta gäller i synnerhet om landet i fråga redan är en demokrati (jämfört med om det handlar om en diktatur som styr med arméns hjälp).

Efter en statskupp kan ibland folkets (och omvärldens) förhållningssätt till den nya regimen omvärderas beroende på vilka åtgärder som kuppmakarna utför för att t.ex. utlysa ett nyval där landets medborgare ges möjlighet att välja nya ledare på demokratisk väg.

LÄS MER: Demokratiska system och olika statsskick

LÄS MER: Demokratisk påverkan och demokratiska modeller

LÄS MER: Diktatur


FÖRFATTARE

Text: Vahagn Avedian,  fil. dr i historia, med forskningsintresse för mänskliga rättigheter, fred- och konfliktforskning och demokratistudier, redaktör för folkmordet1915.se och karabach.se

Webbplatser: 
http://armenica.org/vahagnavedian/
http://folkmordet1915.se/
http://karabach.se/

Här hittar du material som kan relateras till lyckade och misslyckade statskupper förr och idag.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Statskupper

S

Orsaker till krig

av: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
2022-06-14

Krig är förödande för människan, för miljön, för hela staters existens. Ändå krigar vi. Att stater hamnar i väpnade konflikter har flera orsaker, bland annat politiska eller att någon ändå ytterst tjänar på det. Det finns flera olika orsaker till krig och väpnade konflikter. De ekonomiska, sociala eller politiska förhållandena kan till exempel vara sådana att människor till slut väljer att ta till vapen. Krig kan också orsakas av egenintressen, maktbegär och osäkerhet om andra staters intentioner och militära kapacitet. Det finns dock ingen enkel förklaring. Som regel är konflikter komplexa och orsakerna till varför ett krig uppstår många...

+ Läs mer

S

Gustav IV Adolfs livsbana - från kungahus till värdshus

av: Torbjörn Nilsson
2022-04-07

Mannen som avled efter ett slaganfall på det ruffiga schweiziska värdshuset i februari 1837 var 58 år gammal. Han titulerade sig överste men tillgångarna var ytterst begränsade: kläder, en tobakspung, enkla smycken och elva böcker, bland annat en skrift av Gustav III. Trots det uppmärksammades hans död i februari 1837 av Europas furstehov, mer än i Sverige där han ändå hade varit kung 1792–1809. Liksom storpolitikens virvelvindar hade lett till hans fall 1809 krävde monarkernas omsorg om sin egen legitimitet att han hedrades med artiga ceremonier – en kung, om än avsatt och förnedrad, var trots allt inte vem som helst...

+ Läs mer

M

Operation Valkyria: Sammansvärjningen och attentatet mot Adolf Hitler

av: Kaj Hildingson
2021-09-09

Många politiska mord har förändrat historien, men det finns också misslyckade mordförsök som troligen har förändrat världshistorien. Ett sådant är det misslyckade attentatet mot Nazitysklands ledare Adolf Hitler den 20 juli 1944. Det felslagna mordförsöket och de sammansvurnas tveksamhet gjorde att Hitler kunde ta tillbaka makten trots att den var nära att glida honom ur händerna. Om attentatet lyckats kanske det kalla krig och den upprustning mellan supermakterna USA och Sovjetunionen som följde på andra världskriget aldrig uppstått...

+ Läs mer

M

Katarina II - härskare över Ryssland

av: Magnus Västerbro
2021-04-22

Katarina II styrde Ryssland under senare delen av 1700-talet. I 34 år var hon kejsarinna över det ryska imperiet och bidrog under sin regeringstid till att utöka dess gränser på bland annat Polens och det Osmanska rikets bekostnad. Det är svårt att hitta någon bland Europas regenter med en levnadsbana som är mer spännande än Katarinas, kejsarinna av Ryssland 1762-1796. Hon har beskrivits som ett politiskt geni, en intrigerande tyrann eller som, rent allmänt, en ”extraordinär kvinna”. I rysk historia kallas hon med självklarhet Katarina den stora...

+ Läs mer

L

Mordet på Gustav III

av: Kaj Hildingson
2020-06-27

1792 hade kung Gustav III lyckats reta upp alla de fyra stånden: adel, präster, borgare och bönder. I Europa hade kraven på ökad jämlikhet ökat. Samtidigt ville Gustav III att kungen skulle ha mer makt. 1789 hade kungen lyckats bli nästan enväldig genom stöd från tre av stånden; präster borgare och bönder. Som tack fick de tre stånden lagändringar som gynnade dem men missgynnade adeln. Inom de tre stånden var ändå många missnöjda med att kungens envälde. Adeln var emot den ökade jämlikheten och att kungen utökat sin makt på adelns bekostnad. 1792 mördades Gustav III på Operan i Stockholm. Men kungens egen bror gav order till polisen om att sammansvärjning bakom mordet inte skulle undersökas speciellt noga...

+ Läs mer

L

Kampen om Rom och mordet på Julius Caesar

av: Kaj Hildingson
2020-06-25

Få personer i historien har blivit så omskrivna som Julius Caesar som under sin kometkarriär kom att göra historiska avtryck som romersk politiker, författare och befälhavare. De militära framgångarna i kombination med hans politiska talang gav honom både folkets och arméns stöd vilket till sist möjliggjorde att han kunde utropa sig till Roms diktator på livstid. Men alla - särskilt senatens medlemmar som fråntagits större delen av sin makt - ville inte se så mycket makt samlad hos en enda person, det var inte så den romerska republiken skulle styras. Bland Roms senatorer växte därför oppositionen mot diktaturen snabbt, och vid ett möte i senaten år 44 f.Kr blev Caesar mördad av en grupp sammansvurna republikaner...

+ Läs mer

Länkar om Statskupper

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS