Tagg om statskupper

Statskupper

S
Napoleon kom till makten genom en statskupp 1799.

En statskupp är ett plötsligt (och i regel olagligt) maktövertagande i ett land - ofta utfört med hjälp av våld - där den existerande regimen eller regeringen avlägsnas på ett sätt som bryter mot landets lagar och konstitution. En statskupp kan utföras av en liten skara, ofta inom regeringen eller armén i ett land, men kan också ske i samband med en politisk revolution där stora delar av befolkningen deltar.

En statskupp leder vanligtvis till något av följande scenarion:

  • Endast ledaren avlägsnas men regimen/regeringen stannar kvar vid makten.
  • Regeringen eller regimen störtas helt och ersätts med en ny.

Vid sidan av ledarskifte behöver en statskupp inte nödvändigtvis medföra några politiska och socioekonomiska förbättringar eller förändringar.

ANNONS

ANNONS

Ofta förekommande orsaker till statskupper är maktkamp om ledarrollen eller att det finns ett utbrett missnöje mot den sittande ledaren eller regimen som vägrar lämna ifrån sig makten.

Statskupper har troligtvis förekommit då och då ända sedan de första statsbildningarna ägde rum för tusentals år sedan. I antikens värld var det till och med under vissa turbulenta perioder nästan mer regel än undantag att ta makten genom en statskupp, särskilt inom romarriket. Ett av de mest berömda fallen är Julius Caesars maktövertagande samt mordet på honom efter att han gjort sig själv till diktator.

I modern tid - och med hänsyn till gällande internationella lagar - brukar omvärlden reagera negativt mot kuppmakare. Ledar- eller regeringsskiften ska stället utföras på demokratiska tillvägagångssätt. Detta gäller i synnerhet om landet i fråga redan är en demokrati (jämfört med om det handlar om en diktatur som styr med arméns hjälp).

Efter en statskupp kan ibland folkets (och omvärldens) förhållningssätt till den nya regimen omvärderas beroende på vilka åtgärder som kuppmakarna utför för att t.ex. utlysa ett nyval där landets medborgare ges möjlighet att välja nya ledare på demokratisk väg.

LÄS MER: Demokratiska system och olika statsskick

LÄS MER: Demokratisk påverkan och demokratiska modeller

LÄS MER: Diktatur


Text: Vahagn Avedian,  fil. dr i historia, med forskningsintresse för mänskliga rättigheter, fred- och konfliktforskning och demokratistudier, redaktör för folkmordet1915.se och karabach.se

Webbplatser:
http://armenica.org/vahagnavedian/
http://folkmordet1915.se/
http://karabach.se/

Här hittar du material som kan relateras till lyckade och misslyckade statskupper förr och idag.

Uppdaterad: 17 september 2020
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Statskupper

L

Mordet på Gustav III

av: Kaj Hildingson
2020-06-27

1792 hade kung Gustav III lyckats reta upp alla de fyra stånden: adel, präster, borgare och bönder. I Europa hade kraven på ökad jämlikhet ökat. Samtidigt ville Gustav III att kungen skulle ha mer makt. 1789 hade kungen lyckats bli nästan enväldig genom stöd från tre av stånden; präster borgare och bönder. Som tack fick de tre stånden lagändringar som gynnade dem men missgynnade adeln. Inom de tre stånden var ändå många missnöjda med att kungens envälde. Adeln var emot den ökade jämlikheten och att kungen utökat sin makt på adelns bekostnad. 1792 mördades Gustav III på Operan i Stockholm. Men kungens egen bror gav order till polisen om att sammansvärjning bakom mordet inte skulle undersökas speciellt noga...

+ Läs mer

L

Kampen om Rom och mordet på Julius Caesar

av: Kaj Hildingson
2020-06-25

Få personer i historien har blivit så omskrivna som Julius Caesar som under sin kometkarriär kom att göra historiska avtryck som romersk politiker, författare och befälhavare. De militära framgångarna i kombination med hans politiska talang gav honom både folkets och arméns stöd vilket till sist möjliggjorde att han kunde utropa sig till Roms diktator på livstid. Men alla - särskilt senatens medlemmar som fråntagits större delen av sin makt - ville inte se så mycket makt samlad hos en enda person, det var inte så den romerska republiken skulle styras. Bland Roms senatorer växte därför oppositionen mot diktaturen snabbt, och vid ett möte i senaten år 44 f.Kr blev Caesar mördad av en grupp sammansvurna republikaner...

+ Läs mer

S

Syriens moderna politiska historia, del 1: Från självständigheten fram till 2011

av: Leif Stenberg
2020-05-08

Del 1 av 2 i en artikelserie om kriget i Syrien (syriska inbördeskriget) och landets moderna, politiska historia. I den här delen berörs både den politiska utvecklingen och vanligt vardagsliv - från Syriens självständighet 1946, då de sista franska trupperna lämnade landet, fram till 2011 då inbördeskriget startade...

+ Läs mer

S

Claus von Stauffenberg och attentatet mot Hitler

av: Folke Schimanski
2019-11-13

Ett knappt år före Tredje rikets fall försökte tyska oppositionella officerare mörda Hitler. Deras motiv var både pragmatiska och etiska. De ansåg att Hitler förde landet till en avgrund och militärerna var de som hade störst möjligheter att göra slut på honom. De hade försökt otaliga gånger innan, men detta var det sista, tappra försöket av en gravt krigsskadad överste vid namn Stauffenberg. Planen misslyckades. Hade det lyckats hade många människoliv sparats...

+ Läs mer

M

Gustav III:s revolution

av: Herman Lindqvist
2019-06-07

I Frankrike var det den frustrerade medelklassen som halshögg kungen, avskaffade adeln och började skapa ett nytt samhälle under stridsropet Frihet, Jämlikhet, Broderskap. I Sverige var det kungen själv som gjorde revolution, avskaffade privilegiesamhället och lyfte fram medelklassen. Detta gjorde han utan att en droppe blod spilldes och innan parisarna stormat Bastiljen. Den kungen hette Gustav III...

+ Läs mer

Länkar om Statskupper

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS