M
Kategori
Karta

Gambias geografi

Antal invånare: 2 486 937 (2021)
Huvudstad: Banjul

Geografi och klimat

Gambia ligger i Västafrika och är den minsta staten på kontinentens fastland, till ytan lika stor som Skåne. Landet består av en smal landremsa längs Gambiaflodens nedre lopp. Förutom en kort kust mot Atlanten är Gambia helt omslutet av Senegal.

Antal invånare: 2 486 937 (2021)
Huvudstad: Banjul

Geografi och klimat

Gambia ligger i Västafrika och är den minsta staten på kontinentens fastland, till ytan lika stor som Skåne. Landet består av en smal landremsa längs Gambiaflodens nedre lopp. Förutom en kort kust mot Atlanten är Gambia helt omslutet av Senegal.

ANNONS

ANNONS

I väster är landremsan knappt fem mil bred. Uppströms smalnar den av till halva den bredden. Totalt sträcker sig Gambia drygt 30 mil in i Senegal. Huvudstaden Banjul ligger på ön Saint Mary’s vid Gambiaflodens mynning. Längs kusten finns långsträckta sandstränder.

Gambias flagga.

Vid flodstränderna dominerar mangroveträsk och sumpmarker. Därbortom täcks landet mestadels av flacka träd- och busksavanner. En stor del av Gambia ligger lägre än havsytan, och som högst är det bara drygt 50 meter över havsytan.

Gambias tropiska klimat är torrare och hetare inåt landet än vid kusten. Landet har en relativt lång torrperiod samt en intensiv regnperiod, som varar från juni till oktober.

Under regnperioden är det hetare än under den torrare vinterperioden. Mest nederbörd faller vid kusten. I landets inre blåser under torrperioden ökenvinden harmattan in med fint sandstoft från Sahara i nordöst.

Naturtillgångar och energi

Gambia har få mineraltillgångar och endast lite utvinns kommersiellt. Importerad olja används för att generera elektricitet. Ved och träkol står för större delen av energibehovet, vilket tär hårt på skogen.

Jordbruk

Jordbruket sysselsätter en stor majoritet av Gambias befolkning. Det bedrivs nästan enbart i små familjejordbruk. De flesta bönder odlar både matgrödor för självhushåll och jordnötter som är landets viktigaste exportvara.

ANNONS

ANNONS

Industri

Förädling av jordnötter och fisk är den viktigaste industrin. Sektorn är liten och saknar konkurrenskraft. Industrin hämmas av dålig infrastruktur och brist på utbildad arbetskraft.

Besök Landguiden och läs mer om Gambia.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Gambias geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Gambias geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Gambias historia

Fördjupa dig i Gambias historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Sh
Karta

Fakta om Gambia

Aktuell samhällsfakta om Gambia. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...