Bild:
Vad utmärker sekter och skiljer dem från andra religiösa samfund? Personerna på bilden har inget med kategorins tema att göra.
M

Om sekter

Sekt - ett laddat begrepp

Varnar för sektskolan”, ”Barn adopterades bort till religiös sekt”, ”Kristen sekt håller stad i järngrepp.” Detta är ett axplock av artiklar som svenska tidningar publicerat de senaste åren.

Begreppet sekt är mycket omtvistat och kan ha en relativ bred betydelse. Begreppet har även blivit ett populärt ord i media och används där oftast i en negativ bemärkelse. Benämningens negativa och känsliga laddning gör att flera religiösa rörelser försöker undvika att bli kallade för sekt.

Då sekter skiljer sig från samhällets uttalade trosuppfattning kan det göra att sekten verkar kontroversiell av allmänheten. Liksom andra religioner och trosuppfattningar så finns det olika grader av hängivelse och extremism.

Eftersom de mest extrema sekterna oftast är de som utmålas i mediala sammanhang skapar det förutfattade meningar om vad en sekt egentligen innebär. Ordet sekt blir därför såpass laddat att det kan uppfattas som enbart negativt, vilket inte alltid behöver vara fallet.

Vad kännetecknar en sekt?

En vanlig definition bland religionsvetare om vad som kännetecknar en sekt är följande sju punkter:

 1. Gruppen är en frivillig organisation. Även om medlemskapet är frivilligt existerar oftast en tröskel för att uppnå medlemskap i gruppen. Inom t.ex. scientologikyrkan kännetecknas denna tröskel av olika utbildningspaket som medlemmen måste genomgå. Inom Hare Krishna sker introduktionen till rörelsen i en slags invigning i samband med en ritual.
   
 2. Gruppen är exkluderande. Sekten kräver oftast att medlemmen ska leva upp till vissa etiska och ideologiska krav. Tvivlar och ifrågasätter man sektens ideologi riskerar man att uteslutas ur sekten.
   
 3. Medlemmarna utgör en andlig elit. Sektens medlemmar får tidigt veta att de är en del av en utvald elit samtidigt som sektledaren upphöjs till skyarna som en profet vars profetior och texter kan jämföras med t.ex. Bibeln.
   
 4. Gruppen är i konflikt med samhället. Eftersom punkterna 1-3 står i tydlig konflikt med många av de rådande grundnormerna i olika samhällen, är det naturligt att dessa sekter oftast hamnar i dispyt med samhället.
   
 5. Alla är ”präster”. Även om sektens ledare har en tydlig auktoritär roll så har alla sektens medlemmar rätt till sanningen. Det finns även ett slags förakt för den som befinner sig utanför sekten.
   
 6. Höga etiska krav. Det starka kollektiv som stärker sekten gör att dess medlemmar blir väldigt hängivna. Tiden inom sekten blir mycket regelbunden och medlemmar förväntas redovisa vad de gör under deras fritid.
   
 7. Absolut lydnad. Detta brukar vara den del som främst kännetecknar en sekt. Sektens medlemmar har lite att säga till om när det gäller gruppens utformning och definiering av läran och verksamheten.

För att förtydliga ovanstående information kan vi titta närmare på ett exempel. Scientologerna är en av många religiösa grupper där medlemmarna främst umgås inom gruppen och där man anser sig ha uppnått en sanning som icke-medlemmar inte har uppnått. Gruppen har absolut tillit till sin ledare David Miscavige som förväntar sig ständig andlig och personlig utveckling bland sina medlemmar. Då scientologernas trosuppfattning skiljer sig från samhällets uppfattning har det resulterat i att dessa två har kommit i konflikt med varandra.

Andra exempel på religiösa grupper som kan tillägnas ovanstående kännetecken är bl.a. Enighetskyrkan och Plymouthbröderna.

Det tåls att lägga till att ovanstående beskrivning av hur sekter generellt brukar se ut varierar, då sekterna kan ha stora skillnader mellan varandra.

Sekten kan ibland ge entydiga och enkla svar på livets svåra frågor och locka till sig medlemmar med löften om att omvandlas till en slags utvald elitmänniska som har en speciell roll.

Människor som går med i sekter (och andra religiösa samfund) har olika ekonomisk, social och kulturell bakgrund. Men de har oftast en sak gemensamt, nämligen att de söker något andligt eller spirituellt som skapar trygghet och gemenskap.

Många sektmedlemmar finner stöd i de kollektiv som uppstår där de möter likasinnade människor.

Att vara medlem i en sekt kan innebära att individens självkänsla och självförtroende stärks inom gruppen. Medlemmar har bland annat beskrivit hur de blivit av med sina missbruk och självskadliga beteenden med hjälp av gruppen.

Inom sekten har gemenskapen en stor och viktig funktion. Men genom att skapa ett starkt kollektiv tenderar individen som person att suddas ut.

Visste du att...

I Sverige finns omkring 400 sekter där omkring ett dussin kan räknas som destruktiva eller manipulativa.

Kritik mot sekter

Sekter manipulerar ibland nya medlemmar som inpräntas att följa sektens lära. Efter en tid inom gruppen kan den nya medlemmen känna en såpass stor gemenskap att hen antar att den nya livssituationen är den enda rätta. Detta kan uppfattas som att leva i en bubbla. Sektens pyramidstruktur (makthierarki) gör dessutom att medlemmarna ofta hålls oinformerade och får lita på de budskap och tolkningar som görs från pyramidens topp. Därav kan ledningen i vissa extrema sekter utnyttja sin position eftersom medlemmarna är fullständigt hängivna gruppens tro.

Avhoppare från sekter har ibland nämnt att gemenskapen i gruppen kan bli så stark att den kontrollerar ditt beteende, tankar, känslor och information.

En sekt kan i regel ses som en världsavisande rörelse som är kritisk till omvärlden. Sekten erbjuder sina medlemmar trygghet och gemenskap samtidigt som den pekar på att människor i allmänhet (utanför sekten) har tappat kontakten med det gudomliga.

Att lämna sekten har visat sig vara svårt. Oftast har sektmedlemmen haft sin trygghet inom gruppen under många år. Det kan därför vara svårt att återgå och anpassa sig till den ”vanliga” världen. Dessutom har många en så stark gudstro att de är rädda för att de sviker Gud om de lämnar sekten.

I vissa fall kan medlemmens hela familj vara involverad i sekten. Om individen då lämnar sekten riskerar hen att förlora kontakten med sin familj eftersom sekter ofta är noga med att avskilja gruppens medlemmar från resten av samhället.
 

De värsta sekterna

Destruktiva och självdestruktiva sekter
Vissa enstaka sekter är mycket destruktiva, där medlemmarna anser sig tillhöra en utvald elit som står högre än andra människor och över samhällets lagar. Ett extremt exempel på en sådan destruktiv sekt var den japanska nyreligiösa rörelsen Aum Shinri Kyo (Aum den högsta sanningen) som 1995 placerade nervgas i ett tunnelbanetåg i Tokyo som dödade 12 och skadade 5500 personer. Sektens ledare Shoko Asahara hade förutsagt att världen skulle gå under i en atomexplosion 1996 och att sektens medlemmar var den utvalda eliten som behövde göra sig av med folk som inte hade uppnått samma insikt. Flera av sektens medlemmar dömdes till dödsstraff och långa fängelsestraff. Sekten har idag bytt namn till Aleph.

Ett extremt exempel på en självdestruktiv sekt är Folkets tempel. I slutet av 1970-talet kunde man läsa om detta religiösa samfund som leddes av Jim Jones, som även kallades ”The Father” inom gruppen. Sekten hade tagit med sina medlemmar till Guyana i norra Sydamerika. Där hade de etablerat en egen stad i djungeln där sektens medlemmar bodde tillsammans, helt avskilda från omvärlden. Jones hade stort inflytande på sina medlemmar och fick dem att följa sektens direktiv slaviskt. Han propagerade för att sektens medlemmar var en utvald elit som stod högre än resten av samhället. Enligt Jones förtjänade samhället inte att få ta del av sådana elitvarelser som dem. 1978 beordrade han sina medlemmar att kollektivt dricka en giftblandning av valium och cyanid. Drygt 900 medlemmar, varav 220 barn utförde kollektivt självmord. Det har senare visat sig att de som vägrade sköts. Några medlemmar lyckades fly och ge sina vittnesmål om detta revolutionära massjälvmord.

Uppgifter och frågor

 1. Kan du ge ett exempel på en sekt som inte nämns i texten ovan? Vad är det som gör att den kan kännetecknas som en sekt?
   
 2. Varför tror du att människor söker sig till dessa typer av grupper?
   
 3. Varför tror du att vissa religiösa grupper ej vill benämnas som sekt?
   Litteratur
Clas Svahn, Sekter, hemliga sällskap och domedagsprofeter i Sverige och världen. Semic, 2012
Karl-Erik Nylund, Att leka med elden – Om livet på sektens villkor. Sellin & Partner, 1998
Per Beskow, Nya religioner – En uppslagsbok om andliga rörelser, sekter och alternativ andlighet. Libris, 2004
 

Text: David Geiser, SO-lärare

Sekt - ett laddat begrepp

Varnar för sektskolan”, ”Barn adopterades bort till religiös sekt”, ”Kristen sekt håller stad i järngrepp.” Detta är ett axplock av artiklar som svenska tidningar publicerat de senaste åren.

Begreppet sekt är mycket omtvistat och kan ha en relativ bred betydelse. Begreppet har även blivit ett populärt ord i media och används där oftast i en negativ bemärkelse. Benämningens negativa och känsliga laddning gör att flera religiösa rörelser försöker undvika att bli kallade för sekt.

Då sekter skiljer sig från samhällets uttalade trosuppfattning kan det göra att sekten verkar kontroversiell av allmänheten. Liksom andra religioner och trosuppfattningar så finns det olika grader av hängivelse och extremism.

Eftersom de mest extrema sekterna oftast är de som utmålas i mediala sammanhang skapar det förutfattade meningar om vad en sekt egentligen innebär. Ordet sekt blir därför såpass laddat att det kan uppfattas som enbart negativt, vilket inte alltid behöver vara fallet.

Uppdaterad: 08 juni 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Om sekter

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om sekten som spred giftgas i Tokyos tunnelbana. År 1995 chockade medlemmar av den japanska sekten Aum Shinrikyo världen genom att släppa ut en dödlig gas i Tokyos tunnelbana. Det var kulmen på en extrem rörelses våldsamma försök att driva igenom sin vision om världens undergång...

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Genomgång (18:01 min) där SO-läraren Kristofer Sjölander förklarar vad en sekt är. R Wallis och B Wilsons definitioner presenteras m.m.

Spara som favorit
          

I podcasten "Det ska gudarna veta" kan du lyssna på ett avsnitt (76 min) om sekter. Den här gången listar Julia, Kristoffer och Mattias de tio galnaste, märkligaste och mest spektakulära sekterna. Podcasten görs av tre religionslärare från Göteborg: Julia Matsson (lärare i samhällskunskap och historia), Kristoffer Larsson (lärare i samhällskunskap och religionskunskap) och Mattias Axelsson (lärare i samhällskunskap, religionskunskap och historia).

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Genomgång (15:01 min) där gymnasieläraren Camilla Andersson berättar om sekter ur olika perspektiv. Vad är en sekt? Vem går med i en sekt? Här berörs även olika typer av sekter, lockelser och avhopp.

Spara som favorit
          

I den här artikeln som är skriven av FRI (Föreningen Rädda Individen) kan du läsa om hur en sekt fungerar och vilka som är de vanligaste sekterna i Sverige.

Kategorier:
Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning kan du läsa kortfattat om sekter och New Age. Materialet är anpassat för elever på högstadiet och gymnasiet.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Vad är det egentligen för skillnad på en sekt och en församling? Här diskuteras synen på sekter inom kristendomen från begynnelsen tills idag. Webbsidan tillhör Brobyggarna i Göteborg, som är en kristen församling.

Kategorier:
Spara som favorit
          

ROS - Rådgivning Om Sekter är en ideell sammanslutning av människor som vill värna om individens oberoende. ROS har som sin främsta uppgift att hjälpa och stödja människor som av någon manipulativ/destruktiv grupp utsatts för förtryck, otillbörlig påverkan eller vilseledande rekryteringsmetoder.

Kategorier:
Spara som favorit
          

FRI är en stödförening för människor som förlorat vänner eller anhöriga till ”destruktiva” sekter. FRI ger också stöd till avhoppare från sådana rörelser. Här kan du läsa om deras verksamhet och deras syn på frihet i samband med religion. På webbsidan kan du också ta del av FRI:s syn på en mängd olika religiösa rörelser och deras verksamhet i Sverige.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan lära dig mer om vad en sekt är. Här kan du läsa om olika definitioner av begreppet och om olika typer av sekter.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Faktatext där du kan läsa kortfattat om sekter. Bakom materialet står katolik.nu

Kategorier:
Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Om religion som fenomen, religionens ursprung och människors religiositet. Religion och religiositet har i alla tider hjälpt människan att tolka,...

Andra kyrkor och kristna samfund som inte tillhör Svenska kyrkan.

Nya religiösa rörelser är ett begrepp som rymmer stor mångfald och variation. Gemensamt för samtliga nyreligiösa rörelser är att de skapar mening...

New Age är en strömning av idéer med inslag av teosofi, ekosofi och astrologi som förespråkar en holistisk världsbild med tonvikt på människans...