M

Qatar idag

Antal invånare: 2 639 210 (2017)
Huvudstad: Doha

Befolkning

Endast en dryg tiondel av befolkningen är qatariska medborgare. Resten utgörs av utländska migrantarbetare anställda inom alltifrån gas- och oljeutvinning till jordbruk och byggnation.

Antal invånare: 2 639 210 (2017)
Huvudstad: Doha

Befolkning

Endast en dryg tiondel av befolkningen är qatariska medborgare. Resten utgörs av utländska migrantarbetare anställda inom alltifrån gas- och oljeutvinning till jordbruk och byggnation.

ANNONS

ANNONS

Religion

Nio av tio qatariska medborgare är sunnimuslimer och hör till den ortodoxa och puritanska riktningen wahhabismen, som dock utövas mindre strikt i Qatar än i ursprungslandet Saudiarabien.

Politiskt system

I Qatar ligger nästan all makt hos emiren och hans familj, Al Thani, som dominerat landet i nästan 150 år. En ny författning från 2005 ger visserligen viss makt åt ett parlament, där 30 av 45 medlemmar ska utses i allmänna val, men ännu har inga val hållits.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Qatars flagga.

Utrikespolitik och försvar

Viktigt för Qatar är att bevara stabiliteten kring Persiska viken. Landet försöker öka sitt inflytande i regionen och internationellt samt månar om goda relationer med så många stater som möjligt; bland annat upprätthåller Qatar nära politiska och militära kontakter med väst, framför allt USA. Regimen betraktas som mer liberal och västvänlig i utrikesfrågor än många av de mer konservativa länderna i regionen.

Ekonomi

Qatar har världens högsta inkomst per capita. Olja och naturgas utgör basen i den starka qatariska ekonomin och står tillsammans för hälften av bruttonationalprodukten (BNP), hälften av statens inkomster och omkring 85 procent av exportinkomsterna. Allt större vikt läggs dock vid att hitta nya inkomstkällor med tanke på framtiden.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Qatars geografi >

ANNONS

ANNONS

Utrikeshandel

Olja och naturgas dominerar stort i Qatars export. De största kunderna finns i Japan, Sydkorea, EU-länderna, Indien och Singapore.

Importen, som främst kommer från EU, USA, Förenade arabemiraten, Saudiarabien och Kina, består av maskiner och transportutrustning, livsmedel och kemiska produkter.

Sociala förhållanden

Tack vare Qatars olje- och naturgasrikedomar hör medborgarna till de allra mest gynnade i världen, räknat i bruttonationalprodukt (BNP) per invånare. De sociala förmånerna är i internationell jämförelse generösa och det finns ett väl utbyggt pensionssystem.
 

Besök Landguiden och läs mer om Qatar

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Qatar

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Qatars geografi

Fördjupa dig i Qatars geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Islam

Islam är en monoteistisk religion som grundades av profeten Muhammed på 600-talet e.Kr. Islam är idag utbredd över hela...

Qatars historia

Få en helhetsbild av Qatars historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets...