M
Kategori
Karta

Qatar idag

Antal invånare: 2 930 524 (2021)
Huvudstad: Doha

Olja och gas, TV-kanalen al-Jazira och värdskapet för fotbolls-VM 2022. Där är några av de företeelser det arabiska emiratet Qatar blivit känt för. Qatar utgörs av en halvö som sticker ut i Persiska viken från Saudiarabien. Här finns världens största naturgasfält, som beräknas kunna ge inkomster i 300 år framåt, och olja för 50 år till. Trots att en ny författning 2005 ger viss maktdelning är det i praktiken emiren som bestämmer allt. En viss uppmjukning av det auktoritära styresskicket har ändå skett på senare år.

Antal invånare: 2 930 524 (2021)
Huvudstad: Doha

Olja och gas, TV-kanalen al-Jazira och värdskapet för fotbolls-VM 2022. Där är några av de företeelser det arabiska emiratet Qatar blivit känt för. Qatar utgörs av en halvö som sticker ut i Persiska viken från Saudiarabien. Här finns världens största naturgasfält, som beräknas kunna ge inkomster i 300 år framåt, och olja för 50 år till. Trots att en ny författning 2005 ger viss maktdelning är det i praktiken emiren som bestämmer allt. En viss uppmjukning av det auktoritära styresskicket har ändå skett på senare år.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Endast en dryg tiondel av befolkningen är qatariska medborgare. Resten utgörs av utländska migrantarbetare anställda inom alltifrån gas- och oljeutvinning till jordbruk och byggnation.

Qatars flagga.

Religion

Nio av tio qatariska medborgare är sunnimuslimer och hör till den ortodoxa och puritanska riktningen wahhabismen, som dock utövas mindre strikt i Qatar än i ursprungslandet Saudiarabien.

Politiskt system

Qatar är en absolut monarki där nästan all makt ligger hos landets regent, emiren. Emirens familj Al Thani har dominerat landet i nästan 150 år. 2005 antogs en författning som ger viss makt åt ett parlament, men inte förrän 2021 genomfördes det första allmänna valet till den nationella rådgivande församlingen.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

När emiren konsulterar folket i nationella frågor är det sin familj han rådfrågar, likaså när han utnämner andra makthavare. De flesta som lever i Qatar är emellertid varken släkt med härskaren eller medborgare i landet och har begränsade rättigheter. Qatarisk satellit-TV har revolutionerat nyhetsrapporteringen för arabisk mediepublik, men i hemlandet aktar sig kanaler som tillhör bolaget al-Jazeera (al-Jazira) för att reta de styrande.

Utrikespolitik och försvar

Viktigt för Qatar är att bevara stabiliteten kring Persiska viken. Landet försöker öka sitt inflytande internationellt och månar samtidigt om goda relationer med så många stater som möjligt; bland annat upprätthåller Qatar nära politiska och militära kontakter med väst, framför allt USA. Regimen betraktas som mer liberal och västvänlig i utrikesfrågor än många av de mer konservativa länderna i regionen.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Qatar har världens högsta inkomst per capita. Olja och naturgas utgör basen i den starka qatariska ekonomin och står tillsammans för hälften av bruttonationalprodukten (BNP), hälften av statens inkomster och omkring 85 procent av exportinkomsterna. Allt större vikt läggs dock vid att hitta nya inkomstkällor med tanke på framtiden.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Qatars geografi >

Sociala förhållanden

Tack vare Qatars olje- och naturgasrikedomar hör medborgarna till de allra mest gynnade i världen, räknat i bruttonationalprodukt (BNP) per invånare. De sociala förmånerna är i internationell jämförelse generösa och det finns ett väl utbyggt pensionssystem.

Besök Landguiden och läs mer om Qatar

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Qatar

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Qatar

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Qatars geografi

Fördjupa dig i Qatars geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Re

Islam

Islam är en monoteistisk religion som grundades av profeten Muhammed på 600-talet e.Kr. Islam är idag utbredd över hela...

Hi
Karta

Qatars historia

Få en helhetsbild av Qatars historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets...