M
Kategori

Många människor upplever tillvaron som rörig. Livsåskådningar kan ibland visa vägen genom livet.

Icke religiösa livsåskådningar

Med livsåskådning menas olika sätt att se på livet. Det är givetvis inte bara religiösa människor som funderar över livsfrågor och grubblar över hur man egentligen ska leva för att det ska kännas rätt. Många människor har en utvecklad livsåskådning utan att vara troende.

Liksom vi behöver mat, värme och sömn, behöver vi också kunna orientera oss genom livet. Vi behöver därför fasta hållpunkter och en färdväg genom livet som hjälper oss känna trygghet och harmoni. En väl genomtänkt livsåskådning kan hjälpa oss med detta.

Med livsåskådning menas olika sätt att se på livet. Det är givetvis inte bara religiösa människor som funderar över livsfrågor och grubblar över hur man egentligen ska leva för att det ska kännas rätt. Många människor har en utvecklad livsåskådning utan att vara troende.

Liksom vi behöver mat, värme och sömn, behöver vi också kunna orientera oss genom livet. Vi behöver därför fasta hållpunkter och en färdväg genom livet som hjälper oss känna trygghet och harmoni. En väl genomtänkt livsåskådning kan hjälpa oss med detta.

ANNONS

ANNONS

En livsåskådning innehåller i regel en personlig helhetssyn på verkligheten, människans roll i världen, livets mening och individens ansvar i sociala relationer.

Förenklat kan man säga att en livsåskådning består av tre delar: etik, verklighetsuppfattning och grundhållning.

 1. Etik handlar om vad vi anser vara rätt och fel.
   
 2. Verklighetsuppfattning berör hur vi uppfattar vår tillvaro - vad är verkligt och vad är inte verkligt? Finns det t.ex. en andlig dimension i tillvaron?
   
 3. Vår grundhållning handlar om hur vi ser på livet som helhet. Är du t.ex. optimist eller pessimist?

Religioner kan också ses som livsåskådningar, men de innehåller dessutom mycket annat såsom riter och kulter som inte behöver ingå i en icke religiös livsåskådning.

I det här avsnittet kan du läsa om några av de mest kända icke religiösa livsåskådningarna i modern tid som var och en på sitt sätt har påverkat sin samtid.

LÄS MER: Allmänt om religion

LÄS MER: Vad är religion?

LÄS MER: Sekularisering och religionskritik

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Ge exempel på "livsfrågor" som en livsåskådning kan ge vägledning i.
   
 2. Vilka tre delar utgör grunden för en livsåskådning? Förklara kortfattat hur de kompletterar varandra.
   
 3. Vad är den stora skillnaden mellan en religion och en icke religiös livsåskådning?
   


Litteratur:
Håkan Thorsén, Omvårdnadsmodeller, människosyn, etik, Liber, 1997
Magnus Hermansson och Nils-Åke Tidman, Religionskunskap Kompakt, Gleerups, 2001
Bra Böckers Lexikon 2000, Bokförlaget Bra Böcker, 1997
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red)

 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Underkategorier till Icke religiösa livsåskådningar

Ekosofi

Ekosofi är en naturinspirerad filosofi som strävar efter att öka människans ekologiska medvetenhet och engagemang i miljöfrågor. Ekosofin betonar att allt levande hör samman.

+ Läs mer

Existentialism

Existentialismen är en livsåskådning som betonar att människan är fri och därför alltid ansvarig för sina beslut och livet man valt att leva. Med valfriheten följer ångest.

+ Läs mer

Humanism

Humanismen är en idéströmning som växte fram i slutet av medeltiden. Humanismen betonar den enskilda människans värde och vikten av att beakta livets okränkbarhet.

+ Läs mer

Marxism

Marxismen är en samhällsideologi och politisk filosofi som baseras på filosofen Karl Marx idéer. Den marxistiska filosofin förespråkar ett samhälle där resurserna fördelas rättvist.

+ Läs mer

Socialdarwinism

Socialdarwinismen är en elitistisk ideologi som använder Charles Darwins utvecklingslära som en förklaringsmodell över sociala förhållanden i samhället.

+ Läs mer

Länkar om Icke religiösa livsåskådningar

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Re

Religion

Religion, etik och livsfrågor. Innehållet är indelat i olika ämnen med anknytning till ämnet religionskunskap.

Re

Etik och moral

Etik (morallära) innehåller värderingar och normer för hur man bör vara som människa. Moral kan ses som en värdemätare...

Re

Etiska teorier och normativ etik

Etiska förhållningssätt och etiska problem. Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och...

Re

Livsfrågor

Livsfrågor är de stora frågorna som vi alla ställer oss under livets gång. Livsfrågor handlar om meningen med livet och...

Re

Sekularisering och religionskritik

Det västerländska samhällets avkristning och religion och religiositet ur ett kritiskt perspektiv.

Sh

Politiska ideologier

En politisk ideologi är ett sammanhängande system av politiska idéer om hur samhället ska vara. Här presenteras några...

Relaterade taggar

Re
Jordglob

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Hi
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Re
Rymden

Ateism och agnosticism

Ateism och agnosticism grundar sig på uppfattningen att det inte finns några rationella skäl att...

Re
Ung kvinna

Privatreligiositet

Sverige avskaffade (tog bort) kyrkogångsplikten 1809. Dessförinnan hade svenskarna varit tvingade...