Tagg om spanska armadan

Spanska armadan

M
skepp
Del av den spanska armadan i Engelska kanalen 1588 innan katastrofen.

Spanska armadan är en benämning på den örlogsflotta som Spaniens kung Filip II sände mot drottning Elisabets England 1588.

Bakgrunden till konflikten

Drottning Elisabet av England (som var protestantiskt) hade uppmuntrat och i hemlighet stött de upproriska frihetskämparna i Nederländerna (som då var spanska provinser). Protestantiska flyktingar från Nederländerna fick också en fristad i England.

Spaniens katolska kung Filip II och hans medhjälpare försökte å sin sida få den katolska skotska drottningen Maria Stuart på den engelska tronen. Men komplotten misslyckades eftersom de engelska katolikerna var ganska få och inte så inflytelserika.

ANNONS

ANNONS

Maria Stuart hölls därefter fängslad i 20 år fram till 1587, då Elisabet lät avrätta henne. Avrättningen av Maria Stuart kom att väcka en storm av förbittring i Spanien och resten av den katolska världen mot Elisabet.

Trots all försiktighet från såväl drottning Elisabet av England som från kung Filip av Spanien drevs de bägge länderna i krig mot varandra. England stod som representant för den moderna protestantiska världen medan Spanien var den katolska världens förespråkare.

De holländska rebellerna hade tidigare vädjat till Elisabet om hjälp, men hon ansåg då att England ännu inte var moget för en kraftmätning med det mäktiga spanska väldet. Trots det förband sig Elisabet att ge mer hjälp till holländarna än hon tänkt sig.

Filip beslutade sig då för ett avgörande i konflikten, och gav order om att en väldig flotta skulle byggas för direkt angrepp på England. Resultatet blev "den oövervinnliga armadan", som den kom att kallas.

Den stora spanska armadan råkade emellertid ut för en rad missöden under resan mot England och besegrades slutligen av drottning Elisabets engelska flotta i ett sjöslag i Engelska kanalen (se karta).

LÄS MER: Den spanska armadan besegras

LÄS MER: Drottning Elisabet ledde England genom dess svåraste tid

Text: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, författare

Här hittar du material som handlar om den spanska armadan och Filip II:s kamp mot drottning Elisabet I av England.

Uppdaterad: 16 februari 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Spanska armadan

S

Elisabet I - jungfrudrottningen

av: Carl-Henrik Larsson
2022-07-15

Elisabet I, dotter till Henrik VIII och hans andra hustru Anne Boleyn, regerade England och Irland i nästan 45 år. Att hon blev drottning var ingen självklarhet, eftersom hon i unga år förlorade rätten till tronen efter att modern avrättats för påstådd otrohet. Elisabet styrde öriket under en av dess svåraste stunder, men hennes tid som landets drottning brukar betecknas som en guldålder, både vad gäller konst och litteratur...

+ Läs mer

M

Drottning Elisabet ledde England genom dess svåraste tid

av: Magnus Västerbro
2017-11-29

Drottning Elisabet är Englands mest berömda och omskrivna drottning. Hon var härskardrottningen som ledde sitt land genom dess svåraste tid, symbolen för det okuvliga England. Det var under hennes tid som England började utvecklas till europeisk stormakt...

+ Läs mer

S

Den spanska armadan besegras

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-10

I slutet av maj 1588 avseglade en mäktig örlogsflotta bestående av över 130 skepp från Lissabon, i det spanska väldet. Destinationen var England som skulle invaderas. Spaniens kung Filip II hoppades därmed bryta den protestantiska dominansen i norra Europa. Men resultatet av händelseutvecklingen som följde skulle visa sig bli annorlunda...

+ Läs mer

Länkar om Spanska armadan

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS