Olika röster - Demonstration för rösträtt 1902

av:
Stockholmskällan
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Våren 1902 hölls flera demonstrationer för allmän rösträtt i Stockholm. Ibland blev det bråkigt och våldsamt, och polisen fick ingripa. Här har vi en händelse som beskrivs i flera olika källor. Källorna ger delvis olika bild av vad som hänt och varför. Vad stämmer egentligen - vilken källa ska vi tro på? Går det att säga att någon har rätt och någon har fel?

I den här uppgiften tränar eleverna:

  • tolkningar och perspektiv
  • historisk referensram
  • källkritik

Här hittar du materialet Olika röster

Publicerad: 13 februari 2018