Bild:
M

Dominica idag

Antal invånare: 72 680 (2015)
Huvudstad: Roseau

Befolkning

Majoriteten av Dominicas befolkning härstammar från afrikanska slavar. En mindre del är av blandat europeiskt och afrikanskt ursprung.

I landet finns också en liten minoritet av vita (3 000-7 000 personer), varav många har sina rötter i Mellanöstern.

Religion

Majoriteten av befolkningen är katoliker, vilket är ett arv från tiden som fransk koloni.

På senare år har protestantiska kyrkor vunnit ökat inflytande. Stora samfund är sjundedagsadventister och metodister.

Politiskt system

Dominica är en republik. Presidenten är statsöverhuvud och utses av parlamentet för en femårsperiod.

Den verkställande makten ligger formellt hos presidenten men utövas i praktiken av regeringen, som ansvarar inför parlamentet.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Dominica har goda förbindelser med Nordamerika och Europa. Landet åtnjuter handelsförmåner på både den amerikanska och europeiska marknaden och är med i säkerhetssamarbetet Regional Security System, som delvis finansieras av USA.

Dominica stöder också USA:s arbete för att stävja den växande knarksmugglingen från Latinamerika genom Västindien till USA och Europa.

Ekonomi

Inget annat land i Västindien är så beroende av bananindustrin som Dominica.

Regeringens försök att utveckla andra näringsgrenar har gått trögt.

Sedan en längre tid befinner sig bananindustrin i kris. Produktionen har fallit kraftigt till följd av sjunkande priser och ökad konkurrens på världsmarknaden.

Under en tioårsperiod fram till 2003 minskade de årliga inkomsterna från bananexporten drastiskt från drygt 30 till knappt 5 miljoner amerikanska dollar.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Dominicas geografi >

Utrikeshandel

Bananer är den viktigaste exportvaran. Bananerna säljs till USA och EU och har gynnats av Caribbean Basin Initiative respektive Cotonou-avtalet som ersatt Lomé-avtalet. Efter en lång tvist med USA och bananodlarna i Latinamerika har EU emellertid tvingats att fram till 2006 avveckla de regler som gynnar bananimporten från EU-ländernas forna kolonier i bland annat Västindien.

Tidigare garanterades Dominica en viss export till EU.

Sociala förhållanden

Dominica har länge varit ett av Västindiens fattigaste länder men andelen fattiga sjönk från 40 procent 2002 till 30 procent 2009. Bland karibindianerna räknas de flesta som fattiga.
 

Besök Landguiden och läs mer om Dominica.Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 72 680 (2015)
Huvudstad: Roseau

Befolkning

Majoriteten av Dominicas befolkning härstammar från afrikanska slavar. En mindre del är av blandat europeiskt och afrikanskt ursprung.

I landet finns också en liten minoritet av vita (3 000-7 000 personer), varav många har sina rötter i Mellanöstern.

Religion

Majoriteten av befolkningen är katoliker, vilket är ett arv från tiden som fransk koloni.

På senare år har protestantiska kyrkor vunnit ökat inflytande. Stora samfund är sjundedagsadventister och metodister.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Dominica

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Dominica. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Dominica. Läs kortfattat om Dominicas historia och landet idag.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Dominica ur olika perspektiv. Dominica, formellt Samväldet Dominica, är en republik inom Samväldet (före detta Brittiska samväldet) i Västindien och ligger mellan öarna Guadeloupe och Martinique...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Karibiens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Dominica. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Geografi med fokus på Dominica. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Dominicas geografi ur olika perspektiv.