M
Kategori
Karta

Belarus (Vitryssland) idag

Antal invånare: 9 340 314 (2021)
Huvudstad: Minsk

Belarus (Vitryssland) gränsar till Ryssland, Ukraina och EU-länderna Lettland, Litauen och Polen. Landet kontrolleras helt av president Aleksandr Lukasjenko och hans auktoritära regim. Belarus har en bred industribas men är ekonomiskt beroende av Ryssland, inte minst import av rysk naturgas.

Antal invånare: 9 340 314 (2021)
Huvudstad: Minsk

Belarus (Vitryssland) gränsar till Ryssland, Ukraina och EU-länderna Lettland, Litauen och Polen. Landet kontrolleras helt av president Aleksandr Lukasjenko och hans auktoritära regim. Belarus har en bred industribas men är ekonomiskt beroende av Ryssland, inte minst import av rysk naturgas.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Drygt fyra av fem invånare identifierar sig som belarusier (vitryssar). Av minoritetsgrupperna är ryssarna flest; nästan var tionde invånare är av rysk härkomst. Gränsdragningen mellan belarusier och ryssar är dock vag och det ryska språket används mer än belarusiskan.

Belarus flagga.

Religion

Den belarusiska ortodoxa kyrkan är landets största samfund och har enligt religionslagen från 2002 en särställning i samhället. Katolicismen, islam, judendomen och den lutherska tron erkänns som ”traditionella religioner”.

Politiskt system

Belarus (Vitryssland) styrs sedan 1994 av president Aleksandr Lukasjenko och hans auktoritära regering. Parlamentet (nationalförsamlingen) har ytterst begränsade befogenheter. Regimen anklagas för omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna och har av det skälet utestängts från Europarådet.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Belarus (Vitryssland) under Aleksandr Lukasjenko brukar kallas Europas sista diktatur. Dekret från presidenten har starkare ställning än landets lagar och hans makt över förvaltning och domstolar liknar envälde. Regeringskritiska röster motarbetas. Efter en folklig protestvåg, riktad i synnerhet mot presidentvalet 2020, har tillslagen mot massmedier ökat och straffen för oliktänkande skärpts.

Utrikespolitik och försvar

Regimen i Belarus (Vitryssland) är starkt beroende av Ryssland även om relationerna ofta varit turbulenta. Belarus tog inledningsvis avstånd från Rysslands annektering av ukrainska Krim 2014, men har senare valt att betrakta Krim som ryskt. Förhållandet till västländerna har länge varit problematiskt. Regimens hantering av presidentvalet 2020 och av Rysslands invasion i Ukraina 2022 har skärpt motsättningarna.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

En hörnsten i Belarus ekonomi är tillgång till subventionerad naturgas och råolja från Ryssland. Det har gett billig energi till industrin och möjlighet att återexportera raffinerade oljeprodukter till Västeuropa med god förtjänst. När Ryssland började höja energipriserna försökte regimen komma ifrån beroendet av Ryssland, inte minst har ekonomiskt samarbete med Kina uppmuntrats. Men president Lukasjenkos bristande popularitet hos det egna folket har fört både honom själv och landets ekonomi närmare Ryssland igen.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Belarus geografi >

Sociala förhållanden

På papperet garanterar myndigheterna i Belarus full sysselsättning, rätt till skola, vård, omsorg och pension. Men flera år av ekonomiska svårigheter gjorde många belarusier arbetslösa och försämrade de sociala förmånerna. Skyhög inflation urholkade värdet av pensioner och andra ersättningar. Välståndet beskrivs idag som knapert men jämnt fördelat.

Besök Landguiden och läs mer om Belarus.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Belarus

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Belarus

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Belarus historia

Historia om Belarus (Vitryssland). Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Belarus geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Belarus (Vitrysslands) geografi ur olika perspektiv.