Cabo Corso

M
Karta

Cabo Corso var en svensk handelskoloni på Guldkusten i nuvarande Ghana. Anläggandet av kolonier syftade till att skaffa kronan handelsinkomster. Samtidigt visade Cabo Corso, liksom Nya Sverige i...

Cajsa Warg

M
Piga i ett kök

Cajsa Warg (1703-1769) är kanske en av Sveriges mest kända kokboksförfattare. Tidigt började hon arbeta som köksa och fick sedan anställning som uppskattad hushållerska i statssekreterare Leonard...

Caligula

M
Staty

Caligula (12-41 e.Kr) var romersk kejsare mellan 37-41 e.Kr. Han var son till den berömde fältherren Germanicus och hans maka Agrippina d.ä.Caligula är mest känd för sitt obehärskade terrorstyre. Som...

Carl Gustaf Wrangel

S
Carl Gustaf Wrangel

Carl Gustaf Wrangel (1613-1676) var fältherre och amiral och kom från en tysk-baltisk adelsätt. Wrangel blev först berömd för segern över den danska flottan vid Femern 1644 och senare kritiserad för...

Carl Larsson

M
Foto på Carl Larsson

Carl Larsson (1853-1919) är en av Sveriges mest uppskattade konstnärer. Han var elev vid Kungliga konstakademien 1869-1876 och illustrerade bl.a. författaren Zacharias Topelius Fältskärns berättelser...

Carl Michael Bellman

L
Bellman spelar

Diktaren och visförfattaren Carl Michael Bellman (1740-1795) är en av Sveriges mest kända skalder och trubadurer, ofta omnämnd som nationalskald. Bellman föddes i Stockholm och dog där 55 år gammal....

Carl von Linné

L
Carl von Linné

Naturvetaren och botanikern Carl von Linné (1707-1778) är Sveriges mest kände vetenskapsperson genom tiderna. Han hette från början Carl Linnaeus, men blev 1757 adlad till von Linné. Hans forskning...

Centraliseringen av staten under 1600-talet

S
Slottet Tre kronor

Svensk byråkrati är omkring 400 år gammal. Den började växa fram under första delen av 1600-talet, samtidigt med hovrätterna, ämbetsverken, posten, lantmäteristyrelsen och mycket annat som vi...

Charles Darwin

M
Darwin

Naturvetaren Charles Darwin (1809-1882) är en av historiens mest inflytelserika vetenskapsmän. Hans teori om evolutionen och arternas uppkomst mötte stort motstånd från kyrkan då den lades fram under...

Charles de Gaulle

M
De Gaulle

Charles de Gaulle föddes 1890 i den franska staden Lille. Pappan var rektor och båda föräldrarna gav sonen en sträng konservativ katolsk uppfostran genomsyrad av moraliska förmaningar. Charles växte...

Charles Lindbergh

L
Porträtt

Charles Lindbergh (1902-1974) föddes i Detroit i början av 1900-talet, men familjen flyttade snart till en bondgård i Minnesota. Teknik blev Charles stora intresse. Som nioåring visste han allt om...

Che Guevara

L
Che Guevara

Vi befinner oss i FN:s generalförsamling i New York fredagen den 11 september 1964. Den kubanske industriministern Che Guevara talar: "Visst finns det nu ett socialistiskt läger som blir allt...

Chicago

L
Chicago

Chicago ligger i staten Illinois vid södra änden av Michigansjön på en slätt vid Chicagoflodens mynning.I Chicago har idag (2024) ca 2,7 miljoner invånare och i storstadsområdet (med förorter...

Christofer Columbus

L
Columbus i Amerika 1492

År 1492 begav sig Christofer Columbus (1451-1506) iväg från Spanien för att finna en ny sjöväg till Indien över Atlanten. Men Columbus expedition hamnade istället i Amerika. Upptäckten av Nya världen...

Christopher Polhem

M
Polhem

Christopher Polhem (1661-1751) är en av Sveriges främsta vetenskapspersoner och uppfinnare genom tiderna. Han är också grundare av Stjärnsunds järnbruk i Dalarna. Polhem föddes 1661 på Gotland och...

Cisterciensorden

S
Cisterciensorden

Cisterciensorden eller cistercienserna, är en klosterorden som grundades i Citeaux i Frankrike 1098. I Sverige inriktade sig Cisterciensorden tidigt på att expandera genom att odla upp ödemarker....

Civil olydnad

M
Civil olydnad

Civil olydnad är en form av motstånd utan våld som går ut på att öppet trotsa en av myndigheterna fastställd lag som uppfattas som orättvis. Gandhi var föregångare när det gäller samhällsförändring...

Conquistadorer

L
Conquistadorer

De spanska erövrarna som kom till Amerika under 1500-talet kallas conquistadorer. Ordet conquistador är ett spanskt ord för erövrare. Conquistadorerna kom från skiftande sociala samhällsskikt, men...

ANNONS

Nya taggar