M

Italien idag

Antal invånare: 60 551 420 (2017)
Huvudstad: Rom

Befolkning

Lågt födelsetal och åldrande befolkning har blivit ett växande problem i Italien. Landet har EU:s äldsta befolkning och ett av världens lägsta födelsetal. Antalet dödsfall överstiger varje år antalet födslar. Att befolkningen ändå har vuxit beror på ett överskott av invandring.

Religion

Enligt ett konkordat (avtal) mellan regeringen och den katolska kyrkan från 1985 är katolicismen inte längre statsreligion och statens ekonomiska bidrag till kyrkan har minskat. Även icke-katolska samfund kan få statligt stöd om de registrerar sig.

Antal invånare: 60 551 420 (2017)
Huvudstad: Rom

Befolkning

Lågt födelsetal och åldrande befolkning har blivit ett växande problem i Italien. Landet har EU:s äldsta befolkning och ett av världens lägsta födelsetal. Antalet dödsfall överstiger varje år antalet födslar. Att befolkningen ändå har vuxit beror på ett överskott av invandring.

Religion

Enligt ett konkordat (avtal) mellan regeringen och den katolska kyrkan från 1985 är katolicismen inte längre statsreligion och statens ekonomiska bidrag till kyrkan har minskat. Även icke-katolska samfund kan få statligt stöd om de registrerar sig.

ANNONS

ANNONS

Omkring tre fjärdedelar av italienarna räknar sig som katoliker, men under de senaste årtiondena har italienarna blivit alltmer sekulariserade.

  Italiens flagga.

  Politiskt system

  Italiens författning trädde i kraft 1948. Den stadgar att Italien ska vara en republik med ett parlamentariskt styrelseskick vilket bygger på principen att regeringen måste ha stöd i parlamentet för att kunna regera. Presidenten har relativt stor makt.
  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

  Utrikespolitik och försvar

  Italiens utrikespolitik har dominerats av ett starkt stöd för den europeiska integrationen och försvarsalliansen Nato.

  Italien spelade en viktig roll i det västeuropeiska samarbete som ledde till bildandet av EU:s föregångare Kol- och stålgemenskapen 1952, och Italien anslöt sig till Atlantpakten (Nato) vid dess grundande 1949.

  Natos högkvarter för södra Europa ligger i Neapel, och Nato har tillgång till både flyg- och flottbaser i landet.

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Ekonomi

  Italiens ekonomi och varuexport bygger till stor del på tillverkningsindustrin, men det är tjänstesektorn med turismen som dominerar.

  Korruption och maffiavälde har bromsat utvecklingen, och den internationella finanskrisen har vållat landet svåra problem.

  Välståndet är främst koncentrerat till norra Italien, där industridistrikten är många med framför allt små och medelstora företag
  Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Italiens geografi >

  Utrikeshandel

  Italiens andel av världshandeln har minskat under 2000-talet, en följd av försämrad konkurrenskraft gentemot Kina och andra låglöneländer.

  Industrin är starkt beroende av råvaruimport genom bristen på inhemska metaller, andra mineraler och inte minst olja och naturgas.

  Sociala förhållanden

  Italiens enande 1861 skapade ingen påtaglig känsla för nationen vilket lämnar spår än idag.

  De flesta medborgarna känner främst samhörighet med sin hemtrakt och därefter med sin provins eller region, men en starkare italiensk identitet har gradvis vuxit fram under senare decennier.
   

  Besök Landguiden och läs mer om Italien.
   

  Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

  Läs mer om

  Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
  Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Länkar om Fakta om Italien

  ANNONS

  ANNONS

  Loading content ...
  Loading content ...
  Loading content ...

  ANNONS

  ANNONS

  Relaterade ämneskategorier

  Italiens geografi

  Geografi med fokus på Italien. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Italiens geografi ur olika...

  Italiens historia

  Fördjupa dig i Italiens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

  Relaterade taggar

  EU

  Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...