M

Italien idag

Antal invånare: 60 551 420 (2017)
Huvudstad: Rom

Befolkning

Lågt födelsetal och åldrande befolkning har blivit ett växande problem i Italien. Landet har EU:s äldsta befolkning och ett av världens lägsta födelsetal. Antalet dödsfall överstiger varje år antalet födslar. Att befolkningen ändå har vuxit beror på ett överskott av invandring.

Antal invånare: 60 551 420 (2017)
Huvudstad: Rom

Befolkning

Lågt födelsetal och åldrande befolkning har blivit ett växande problem i Italien. Landet har EU:s äldsta befolkning och ett av världens lägsta födelsetal. Antalet dödsfall överstiger varje år antalet födslar. Att befolkningen ändå har vuxit beror på ett överskott av invandring.

ANNONS

ANNONS

Religion

Enligt ett konkordat (avtal) mellan regeringen och den katolska kyrkan från 1985 är katolicismen inte längre statsreligion och statens ekonomiska bidrag till kyrkan har minskat. Även icke-katolska samfund kan få statligt stöd om de registrerar sig.

Omkring tre fjärdedelar av italienarna räknar sig som katoliker, men under de senaste årtiondena har italienarna blivit alltmer sekulariserade.

Italiens flagga.

Politiskt system

Italiens författning trädde i kraft 1948. Den stadgar att Italien ska vara en republik med ett parlamentariskt styrelseskick vilket bygger på principen att regeringen måste ha stöd i parlamentet för att kunna regera. Presidenten har relativt stor makt.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Italiens utrikespolitik har dominerats av ett starkt stöd för den europeiska integrationen och försvarsalliansen Nato.

Italien spelade en viktig roll i det västeuropeiska samarbete som ledde till bildandet av EU:s föregångare Kol- och stålgemenskapen 1952, och Italien anslöt sig till Atlantpakten (Nato) vid dess grundande 1949.

Natos högkvarter för södra Europa ligger i Neapel, och Nato har tillgång till både flyg- och flottbaser i landet.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Italiens ekonomi och varuexport bygger till stor del på tillverkningsindustrin, men det är tjänstesektorn med turismen som dominerar.

Korruption och maffiavälde har bromsat utvecklingen, och den internationella finanskrisen har vållat landet svåra problem.

Välståndet är främst koncentrerat till norra Italien, där industridistrikten är många med framför allt små och medelstora företag
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Italiens geografi >

Utrikeshandel

Italiens andel av världshandeln har minskat under 2000-talet, en följd av försämrad konkurrenskraft gentemot Kina och andra låglöneländer.

Industrin är starkt beroende av råvaruimport genom bristen på inhemska metaller, andra mineraler och inte minst olja och naturgas.

Sociala förhållanden

Italiens enande 1861 skapade ingen påtaglig känsla för nationen vilket lämnar spår än idag.

De flesta medborgarna känner främst samhörighet med sin hemtrakt och därefter med sin provins eller region, men en starkare italiensk identitet har gradvis vuxit fram under senare decennier.
 

Besök Landguiden och läs mer om Italien.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Italien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Italiens geografi

Geografi med fokus på Italien. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Italiens geografi ur olika...

Italiens historia

Fördjupa dig i Italiens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...