M
Kategori
Karta

Italien idag

Antal invånare: 59 066 225 (2021)
Huvudstad: Rom

Italien med världsberömda städer som Venedig, Florens och Rom samt ovärderliga lämningar från över 3 000 års historia skjuter ut som en stövel i vattnet ned mot Afrika och delar Medelhavet itu. Även det italienska samhället är delat. I norra Italien finns modern industri och där är välståndet, mätt i BNP per person, högre än i jordbruksbygderna i södra Italien. Politiken har präglats av stor instabilitet och täta regeringsskiften. De senaste åren har Italien brottats med stora ekonomiska problem.

Antal invånare: 59 066 225 (2021)
Huvudstad: Rom

Italien med världsberömda städer som Venedig, Florens och Rom samt ovärderliga lämningar från över 3 000 års historia skjuter ut som en stövel i vattnet ned mot Afrika och delar Medelhavet itu. Även det italienska samhället är delat. I norra Italien finns modern industri och där är välståndet, mätt i BNP per person, högre än i jordbruksbygderna i södra Italien. Politiken har präglats av stor instabilitet och täta regeringsskiften. De senaste åren har Italien brottats med stora ekonomiska problem.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Lågt födelsetal och åldrande befolkning har blivit ett växande problem i Italien. Landet har EU:s äldsta befolkning och ett av världens lägsta födelsetal. Antalet dödsfall överstiger varje år antalet födslar. Nio av tio invånare har italienska som modersmål, men de regionala skillnaderna är stora språkligt och kulturellt mellan italienare i exempelvis Lombardiet i norr och Sicilien i söder.

Italiens flagga.

Religion

Enligt ett konkordat (avtal) mellan regeringen och den katolska kyrkan från 1985 är katolicismen inte längre statsreligion och statens ekonomiska bidrag till kyrkan har minskat. Även icke-katolska samfund kan få statligt stöd om de registrerar sig.

Omkring tre fjärdedelar av italienarna räknar sig som katoliker, men under de senaste årtiondena har italienarna blivit alltmer sekulariserade.

Politiskt system

Italiens författning trädde i kraft 1948. Den stadgar att Italien ska vara en republik med ett parlamentariskt styrelseskick vilket bygger på principen att regeringen måste ha stöd i parlamentet för att kunna regera.  Presidenten har relativt stor makt. Alla lagar ska godkännas av presidenten, som kan återsända lagar till de folkvalda.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Italien räknas som en demokrati och en rättsstat. Det finns ett starkt skydd för de mänskliga rättigheterna i landets lagstiftning och medierna har en oberoende ställning och kan verka fritt.

ANNONS

ANNONS

Utrikespolitik och försvar

Italiens utrikespolitik har dominerats av ett starkt stöd för den europeiska integrationen och försvarsalliansen Nato.

Italien spelade en viktig roll i det västeuropeiska samarbete som ledde till bildandet av EU:s föregångare Kol- och stålgemenskapen 1952, och Italien anslöt sig till Atlantpakten (Nato) vid dess grundande 1949. Natos högkvarter för södra Europa ligger i Neapel, och Nato har tillgång till både flyg- och flottbaser i landet.

Ekonomi

Tillverkningsindustri är en viktig bas i Italiens ekonomi och varuexport, men det är tjänstesektorn med turismen som dominerar. Den internationella finanskrisen vållade landet stora problem och landet dras ännu med en skyhög statsskuld, som växte under coronapandemin. Den ekonomiska utvecklingen bromsas därtill av korruption och maffiavälde.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Italiens geografi >

Sociala förhållanden

Italiens enande 1861 skapade ingen påtaglig känsla för nationen vilket lämnar spår än idag.

De flesta medborgarna känner främst samhörighet med sin hemtrakt och därefter med sin provins eller region, men en starkare italiensk identitet har gradvis vuxit fram under senare decennier.

Besök Landguiden och läs mer om Italien.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Italien

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Italien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Italiens geografi

Geografi med fokus på Italien. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Italiens geografi ur olika...

Hi
Karta

Italiens historia

Fördjupa dig i Italiens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
EUs flagga

EU:s historia

1951 bildades den s.k. Kol- och stålgemenskapen mellan staterna: Västtyskland, Frankrike, Italien,...

Hi
Natos emblem

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en...

Sh
EU

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...