Liberia idag

Antal invånare: 4 731 910 (2017)
Huvudstad: Monrovia

Befolkning

2014 hade Liberia drygt fyra miljoner invånare. Höga födelsetal gör att befolkning ökar snabbt med nästan tre procent om året.

Den inhemska befolkningen består nästan helt av 16 etniska grupper, varav kpelle och bassa är störst. Ett par procent av invånarna är ättlingar till de frigivna amerikanska slavar som grundade staten Liberia 1847. Dessa americoliberianer (i Liberia något nedlåtande kallade congo) hade monopol på makten fram till 1980, därefter har andra folkgrupper haft större inflytande.

Antal invånare: 4 731 910 (2017)
Huvudstad: Monrovia

Befolkning

2014 hade Liberia drygt fyra miljoner invånare. Höga födelsetal gör att befolkning ökar snabbt med nästan tre procent om året.

Den inhemska befolkningen består nästan helt av 16 etniska grupper, varav kpelle och bassa är störst. Ett par procent av invånarna är ättlingar till de frigivna amerikanska slavar som grundade staten Liberia 1847. Dessa americoliberianer (i Liberia något nedlåtande kallade congo) hade monopol på makten fram till 1980, därefter har andra folkgrupper haft större inflytande.

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionen spelar en viktig roll bland liberianerna. Officiellt är en stor majoritet kristna, men många håller samtidigt fast vid traditionella trosriktningar med inslag av animism (tron att allt i naturen har en själ).

  Liberias flagga.

  Politiskt system

  Liberias politiska system liknar USA:s, med makten delad mellan ett lagstiftande, ett verkställande och ett dömande organ – tvåkammarparlamentet, presidenten och regeringen samt Högsta domstolen. Efter många års krig har läget i landet stabiliserats.

  I början av 2018 skedde ett maktskifte, då George Weah tog över presidentposten från Ellen Johnson Sirleaf som då hade suttit vid makten i tolv år. Situationen i Liberia håller sakta på att förbättras men korruption utgör fortfarande ett stort problem.
  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

  Utrikespolitik och försvar

  Liberia hade länge nära band till USA och fick omfattande amerikanskt stöd efter andra världskriget.

  Politiskt dominerat av amerikaniserade slavättlingar hade landet under lång tid ett relativt begränsat utbyte med sina västafrikanska grannar.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   Liberia är rikt på naturresurser som vatten, mineraler och skog och har ett klimat som gynnar jordbruk. Ändå är fattigdomen djup och utbredd.

   Under inbördeskrigen på 1990-talet och i början av 2000-talet ruinerades landet. Jordbruk övergavs och lades i träda, infrastruktur förföll och industrianläggningar förstördes.

   En viss återhämtning har skett sedan den demokratiskt valda regeringen tillträdde 2006, men den svåra ebolaepidemin 2014–2015 slog också hårt mot ekonomin.
   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Liberias geografi >

   Utrikeshandel

   Det var tack vare stor handel med råvaror som järnmalm och gummi som den ekonomiska tillväxten tog fart i Liberia.

   År 1974 stod utrikeshandeln för hela 87 procent av BNP för att sedan minska på grund av en nedgång i världsekonomin. Under inbördeskrigen avstannade handeln i stort sett helt, med undantag för smuggling av guld och diamanter.

   Sociala förhållanden

   Befolkningen drabbades hårt av krigen på 1990-talet och i början av 2000-talet. Sjukhus och vårdcentraler blev illa åtgångna och hundra­tusentals människor saknade möjlighet att få vård; fortfarande är det ont om läkemedel och utrustning. Ebolakrisen 2014–2015 visade på stora brister inom sjukvården och lade därtill beslag på stora delar av de få befintliga sjukvårdsresurserna.
    

   Besök Landguiden och läs mer om Liberia.
   Konflikter : Liberia

    

   Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Lärarmaterial om Fakta om Liberia

   Det nya Afrika

   av: Swedfund
   Gymnasiet

   Den afrikanska kontinenten rymmer idag världens snabbast växande ekonomier och vi ser nu möjlighet att framgångsrikt bekämpa den extrema fattigdomen. Bilden som framträder är ett Afrika som väcker hopp men där det självklart även finns rejäla utmaningar. Syftet med läromedlet Det Nya Afrika är att utmana den traditionella bilden som många i skolan har om Afrika.

   + Läs mer

   Länkar om Fakta om Liberia

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Fattigdom och ohälsa i världen

   Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

   Liberias historia

   Fördjupa dig i Liberias historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

   Liberias geografi

   Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Liberias geografi ur olika perspektiv.