Liberia idag

Antal invånare: 4 937 374 (2019)
Huvudstad: Monrovia

Republiken Liberia i Västafrika grundades 1847 av frigivna amerikanska slavar. De skapade en stat som i mycket efterliknade USA och där de och deras ättlingar kom att utgöra en överklass som fram till 1980 hade monopol på den politiska makten. Därefter har brutala kupper och inbördeskrig lagt landet i ruiner och förött ekonomin. Sedan några år in på 2000-talet pågår ett mödosamt uppbyggnadsarbete efter krigen, men utvecklingen går långsamt och läget förvärras av omfattande korruption.

Antal invånare: 4 937 374 (2019)
Huvudstad: Monrovia

Republiken Liberia i Västafrika grundades 1847 av frigivna amerikanska slavar. De skapade en stat som i mycket efterliknade USA och där de och deras ättlingar kom att utgöra en överklass som fram till 1980 hade monopol på den politiska makten. Därefter har brutala kupper och inbördeskrig lagt landet i ruiner och förött ekonomin. Sedan några år in på 2000-talet pågår ett mödosamt uppbyggnadsarbete efter krigen, men utvecklingen går långsamt och läget förvärras av omfattande korruption.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Liberia hade 2021 drygt 5 miljoner invånare. Höga födelsetal gör att befolkning ökar snabbt. Den inhemska befolkningen består nästan helt av 16 etniska grupper, varav kpelle och bassa är störst. Ett par procent av invånarna är ättlingar till de frigivna amerikanska slavar som grundade staten Liberia 1847. Dessa americoliberianer (i Liberia något nedlåtande kallade congo) hade monopol på makten fram till 1980, därefter har andra folkgrupper haft större inflytande.

Liberias flagga.

Religion

Religionen spelar en viktig roll bland liberianerna. Officiellt är en stor majoritet kristna, men många håller samtidigt fast vid traditionella trosriktningar med inslag av animism (tron att allt i naturen har en själ).

Politiskt system

Liberias politiska system liknar USA:s, med makten delad mellan ett lagstiftande, ett verkställande och ett dömande organ – tvåkammarparlamentet, presidenten och regeringen samt Högsta domstolen. Efter många års krig har läget i landet stabiliserats.

I början av 2018 skedde ett maktskifte, då George Weah tog över presidentposten från Ellen Johnson Sirleaf som då hade suttit vid makten i tolv år. Situationen i Liberia håller sakta på att förbättras men korruption utgör fortfarande ett stort problem.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Sedan inbördeskriget tog slut 2003 har Liberia gjort tydliga framsteg när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Men landet har stora problem med bland annat korruption och kvinnors rättigheter, inte minst ett utbrett sexuellt våld.

Utrikespolitik och försvar

Liberia hade länge nära band till USA och fick omfattande amerikanskt stöd efter andra världskriget.

Politiskt dominerat av amerikaniserade slavättlingar hade landet under lång tid ett relativt begränsat utbyte med sina västafrikanska grannar.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Liberia är rikt på naturresurser som vatten, mineraler och skog och har ett klimat som gynnar jordbruk. Ändå är fattigdomen djup och utbredd.

Under inbördeskrigen på 1990-talet och i början av 2000-talet ruinerades landet. Jordbruk övergavs och lades i träda, infrastruktur förföll och industrianläggningar förstördes.

En viss återhämtning har skett sedan den demokratiskt valda regeringen tillträdde 2006, men den svåra ebolaepidemin 2014–2015 slog också hårt mot ekonomin.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Liberias geografi >

Utrikeshandel

Det var tack vare stor handel med råvaror som järnmalm och gummi som den ekonomiska tillväxten tog fart i Liberia.

År 1974 stod utrikeshandeln för hela 87 procent av BNP för att sedan minska på grund av en nedgång i världsekonomin. Under inbördeskrigen avstannade handeln i stort sett helt, med undantag för smuggling av guld och diamanter.

Sociala förhållanden

Befolkningen drabbades hårt av krigen på 1990-talet och i början av 2000-talet. Sjukhus och vårdcentraler blev illa åtgångna och hundra­tusentals människor saknade möjlighet att få vård; fortfarande är det ont om läkemedel och utrustning. Ebolakrisen 2014–2015 visade på stora brister inom sjukvården och lade därtill beslag på stora delar av de få befintliga sjukvårdsresurserna.

Besök Landguiden och läs mer om Liberia.
Konflikter : Liberia

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 26 augusti 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Liberia

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Liberia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Liberias historia

Fördjupa dig i Liberias historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Liberias geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Liberias geografi ur olika perspektiv.