Mali idag

Antal invånare: 18 541 980 (2017)
Huvudstad: Bamako

Befolkning

Mali är glest befolkat, särskilt öknen i norr. Höga födelsetal gör att befolkningsökningen är snabb trots att också dödligheten, inte minst barnadödligheten, är hög och utvandringen stor. Nästan hälften av invånarna är under 15 år.

Antal invånare: 18 541 980 (2017)
Huvudstad: Bamako

Befolkning

Mali är glest befolkat, särskilt öknen i norr. Höga födelsetal gör att befolkningsökningen är snabb trots att också dödligheten, inte minst barnadödligheten, är hög och utvandringen stor. Nästan hälften av invånarna är under 15 år.

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionsfrihet garanteras i författningen och respekteras också i praktiken. Mellan 80 och 90 procent av malierna är sunnimuslimer. Traditionellt har en tolerant form av islam utövats i Mali, till skillnad från den fundamentalistiska form som företrätts av islamiströrelser under 2000-talet.

Politiskt system

Mali är enligt författningen en sekulär republik (utan statsreligion) och har flerpartisystem. Den verkställande, den dömande och den lagstiftande makten ska vara skilda åt och grundläggande medborgerliga rättigheter garanteras.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Malis flagga.

Utrikespolitik och försvar

Mali hade efter demokratiseringen i början av 1990-talet ett aktivt samarbete med andra länder, särskilt i Västafrika, och med internationella organisationer.

Landet var något av en favorit bland biståndsgivare och Amadou Toumani Touré medlade både före och efter sitt tillträde som president 2002 i regionala konflikter. Mali bidrog också med soldater till en rad fredsbevarande styrkor, i till exempel Liberia och Sierra Leone.

Ekonomi

Mali räknas som ett av världens tio fattigaste länder. Utländskt bistånd täcker omkring en tredjedel av de statliga utgifterna och så gott som alla statliga investeringar betalas genom bistånd. Frankrike är den största bilaterala givaren. Ett viktigt bidrag till Malis ekonomi är också pengar som skickas hem av de miljoner malier som arbetar utomlands.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Malis geografi >

ANNONS

ANNONS

Utrikeshandel

Guld är sedan tusenårsskiftet Malis viktigaste exportprodukt och står vanligen för ungefär 80 procent av exportinkomsterna. Andra viktiga exportvaror är bomull och i mindre omfattning boskap och fisk. Importen består främst av oljeprodukter, livsmedel och kapitalvaror.

Sociala förhållanden

Enligt FN-organet UNDP återfinns Mali bland världens tio minst utvecklade länder. Undernäring och bristande sjukvård bidrar till att medellivslängden är mycket låg.

De hygieniska förhållandena är usla, vilket gör att sjukdomar som malaria, kolera, tuberkulos samt olika mag- och tarmsjukdomar florerar.
 

Besök Landguiden och läs mer om Mali.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Mali

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Malis historia

Här hittar du material som behandlar Malis historia i stora och små perspektiv.

Malis geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Malis geografi ur olika perspektiv.