M
Kategori
Karta

Mali idag

Antal invånare: 20 855 724 (2021)
Huvudstad: Bamako

Mali i det inre av Västafrika är ett land med rika kulturella traditioner sedan medeltiden. Mali var en relativt stabil demokrati från 1992, då flerpartisystem återinfördes efter många års diktatur, och fram till en ny militärkupp i mars 2012. Trots ekonomiska reformer har Mali förblivit ett av världens fattigaste och mest biståndsberoende länder. Efter kuppen 2012 har landet plågats av en utdragen konflikt med tuaregiska separatister och islamistiska terrorister som krävt tusentals människors liv och tvingat hundratusentals på flykt.

Antal invånare: 20 855 724 (2021)
Huvudstad: Bamako

Mali i det inre av Västafrika är ett land med rika kulturella traditioner sedan medeltiden. Mali var en relativt stabil demokrati från 1992, då flerpartisystem återinfördes efter många års diktatur, och fram till en ny militärkupp i mars 2012. Trots ekonomiska reformer har Mali förblivit ett av världens fattigaste och mest biståndsberoende länder. Efter kuppen 2012 har landet plågats av en utdragen konflikt med tuaregiska separatister och islamistiska terrorister som krävt tusentals människors liv och tvingat hundratusentals på flykt.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Mali är glest befolkat, särskilt öknen i norr. Höga födelsetal gör att befolkningsökningen är snabb trots att också dödligheten, inte minst barnadödligheten, är hög och utvandringen stor. Nästan hälften av invånarna är under 15 år.

Malis flagga.

Religion

Religionsfrihet garanteras i författningen och respekteras även i praktiken. Mellan 80 och 90 procent av malierna är sunnimuslimer. Traditionellt har en tolerant form av islam utövats i Mali, till skillnad från den fundamentalistiska form som företrätts av islamiströrelser under 2000- och 2010-talet.

Politiskt system

Mali styrs av en militärdominerad övergångsregering sedan 2021 då militären genomförde sin andra kupp på ett år. Löften om att återlämna makten till en civil regering har brutits och författningen är avskaffad. Regeringsstyrkor kämpar mot såväl jihadister som separatistiska tuareger. Etniskt våld och allmän laglöshet plågar också landet.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Mali demokratiserades 1992 och hade därefter fria val och ett fungerande flerpartisystem i ett par decennier. Tre militärkupper, separatistuppror och väpnad konflikt med islamistiska terrorister har under 2010- och 2020-talet krossat demokratin och urholkat respekten för de mänskliga rättigheterna.

Utrikespolitik och försvar

Militant islamism skapar ett instabilt säkerhetsläge i Mali. Regeringsarmén är beroende av utländsk trupp för att upprätthålla säkerheten. Det sker bland annat genom FN-insatsen Minusma. Franskledda jihadistbekämpande styrkor fanns i landet 2013-2022 men drogs tillbaka efter militärkupperna 2020 och 2021. Sedan dess har samarbetet med Ryssland ökat.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Det konfliktdrabbade Mali är ett av världens fattigaste länder. Oroligheterna i landet förvärrar den ekonomiska situationen. Utländskt bistånd täcker omkring en tredjedel av de statliga utgifterna. Ett viktigt bidrag till Malis ekonomi är också pengar som skickas hem av de miljoner malier som arbetar utomlands.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Malis geografi >

Sociala förhållanden

Enligt FN-organet UNDP återfinns Mali bland världens tio minst utvecklade länder. Undernäring och bristande sjukvård bidrar till att medellivslängden är låg. De hygieniska förhållandena är dåliga, vilket gör att sjukdomar som malaria, kolera, tuberkulos samt olika mag- och tarmsjukdomar florerar.

Besök Landguiden och läs mer om Mali.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Mali

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Mali

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Sh

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Hi
Karta

Malis historia

Här hittar du material som behandlar Malis historia i stora och små perspektiv.

Ge
Karta

Malis geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Malis geografi ur olika perspektiv.