Bild:
M

Benins historia

Det område som idag utgör Benin blev en enhet först på 1700–1800-talen. Vissa delar ingick tidigare i större stater, andra i småriken. Området var under lång tid centrum för den inkomstbringande slavhandeln till de amerikanska kontinenterna. I slutet av 1800-talet tog fransmännen över; 1960 blev Benin en självständig stat, då under namnet Dahomey.

Slavhandel

På 1600-talet blev det lilla kungadömet Abomey gradvis allt mäktigare, bland annat till följd av den lönsamma handel som inletts med europeiska uppköpare längs kusten. I utbyte mot slavar fick man tyger, alkohol och, framför allt, vapen. Med hjälp av dessa kunde Abomey angripa grannstaterna och erövra fler slavar. Först portugiser, sedan fransmän, engelsmän men även danskar grundade fort i staden Ouidah, som kom att bli centrum för den lukrativa slavhandeln. Härifrån skeppades sammanlagt närmare en miljon slavar ut och området där Ouidah ligger blev känt som ”Slavkusten”.

I början av 1700-talet erövrade Abomey flera närliggande kungadömen, däribland Allada vid atlantkusten. Det utvidgade riket kallades Dahomey, ett namn på landet som skulle leva kvar till 1976. Under kung Guezos styre (1818-1858) nådde riket sin storhetstid, till stor del genom inkomsterna från slavhandeln.

Från mitten av 1800-talet stoppades gradvis handeln med slavar, då alltfler europeiska regeringar började betrakta den som brutal och orättfärdig. Dahomey övergick till att exportera palmolja. Detta var dock inte lika lönsamt och riket drabbades av ekonomisk nedgång. Fransmännen lyckades ta kontroll över kustlandet, och 1892 blev Dahomey ett franskt protektorat. Området kom att spela en undanskymd roll i kolonin Franska Västafrika, utan särskilt ekonomiskt värde för moderlandet. År 1958 fick Dahomey omfattande självstyre inom det franska samväldet och 1960 erhöll landet full självständighet.

Läs i Landguiden om Benins historia från 1960 och framåt.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Det område som idag utgör Benin blev en enhet först på 1700–1800-talen. Vissa delar ingick tidigare i större stater, andra i småriken. Området var under lång tid centrum för den inkomstbringande slavhandeln till de amerikanska kontinenterna. I slutet av 1800-talet tog fransmännen över; 1960 blev Benin en självständig stat, då under namnet Dahomey.

Slavhandel

På 1600-talet blev det lilla kungadömet Abomey gradvis allt mäktigare, bland annat till följd av den lönsamma handel som inletts med europeiska uppköpare längs kusten. I utbyte mot slavar fick man tyger, alkohol och, framför allt, vapen. Med hjälp av dessa kunde Abomey angripa grannstaterna och erövra fler slavar. Först portugiser, sedan fransmän, engelsmän men även danskar grundade fort i staden Ouidah, som kom att bli centrum för den lukrativa slavhandeln. Härifrån skeppades sammanlagt närmare en miljon slavar ut och området där Ouidah ligger blev känt som ”Slavkusten”.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 10 juli 2013

Annons

Artiklar om Benins historia

L
Bengt Almgren och Hans Thorbjörnsson
2017-06-16
På de stora grässlätterna i Västafrika bildades under medeltiden flera mäktiga och välorganiserade riken. Det första var Ghana som hade sin storhetstid i början av 1000-talet. Därefter uppstod...

Länkar om Benins historia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Benin. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du hittar fakta om Benin. Här berättas kortfattat om landets historia, geografi, ekonomi, demografi m.m.

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Afrika. Här redogörs kortfattat för de afrikanska ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Slavhandeln (1600-1800) över Atlanten mellan Europa, Afrika och Amerika (triangelhandeln) berövade miljontals människor deras frihet i utbyte mot...

Fördjupa dig i Benins geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Benin. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...