Bild:
M

Afghanistans geografi

Antal invånare: 35 530 080 (2017)
Huvudstad: Kabul

Geografi

Afghanistan ligger i södra Centralasien. Större delen av landet består av otillgängliga bergsområden med toppar på upp emot 7 000 meter över havet.

Den långsmala Wakhan-korridoren i nordöst skjuter in som en kil mellan Tadzjikistan och Pakistan i bergsmassivet Pamir. Sydväst därom sträcker sig Hindukush in mot centrala Afghanistan och delar sig i en solfjäderformad serie bergskedjor åt väster, sydväst och söder.

Längst i norr finns ett gräsbevuxet slättområde som delvis består av bördig lössjord. Ett relativt låglänt område i sydväst utgörs till stor del av öken och saltträsk.

Det afghanska höglandet utgör en vattendelare mellan Central- och Sydasien och från detta rinner floder i alla riktningar. Kabul är en av flera floder som rinner ut i Indusfloden i Pakistan. Åt sydväst rinner bland andra Helmand, som efter en kort sväng genom Iran utmynnar i sjön Hamun-i-Saberi (eller Hamun-i-Helmand). Från Pamir rinner Amu-Darja åt nordväst och utgör på en lång sträcka gräns mot Tadzjikistan och Uzbekistan.

Klimat

Afghanistan har ett utpräglat inlandsklimat med varma somrar och kalla vintrar. Under sommaren blåser den heta så kallade 120-dagarsvinden in från väster och kan ge dagstemperaturer på närmare 50 grader. Vintertid kan temperaturen i höglandet sjunka under 25 minusgrader.

Nederbörden är måttlig och faller nästan helt mellan december och april, i bergen oftast som snö.

Ett litet område kring staden Jalalabad vid pakistanska gränsen nås vissa år av de indiska monsunvindarna och här är det varmt och fuktigt.

Naturtillgångar och energi

Afghanistan har stora naturtillgångar, men landet är så otillgängligt och outvecklat att kostnaderna för att starta gruvor kan bli orimligt höga. Men om problemen med stora avstånd och svår terräng kan lösas kan bland annat koppar, järn och guld ge stora inkomster.

Jordbruk

Jordbruket svarar för runt en fjärdedel Afghanistans bruttonationalprodukt (BNP) och sysselsätter runt 60–80 procent av den ekonomiskt aktiva befolkningen. Jordbrukets betydelse minskar sakta men stadigt på grund av försämrade odlingsmöjligheter och inflyttning till städerna.

Industri

Tillsammans med gruvdrift och byggverksamhet svarar industrin för drygt en femtedel av Afghanistans bruttonationalprodukt (BNP), men de flesta fabriker är ganska små och andelen anställda inom industrin har aldrig uppgått till mer än cirka en tiondel av den totala arbetskraften.

Turism

Från slutet av 1960-talet och något decennium framåt besöktes Afghanistan varje år av tusentals turister, de flesta unga västerlänningar som reste med ryggsäck genom Asien. Landet kunde bjuda på en storslagen natur och många praktfulla historiska byggnader i städerna. För närvarande är inte Afghanistan lämpligt som turistmål.
 

Besök Landguiden och läs mer om Afghanistan.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 35 530 080 (2017)
Huvudstad: Kabul

Geografi

Afghanistan ligger i södra Centralasien. Större delen av landet består av otillgängliga bergsområden med toppar på upp emot 7 000 meter över havet.

Den långsmala Wakhan-korridoren i nordöst skjuter in som en kil mellan Tadzjikistan och Pakistan i bergsmassivet Pamir. Sydväst därom sträcker sig Hindukush in mot centrala Afghanistan och delar sig i en solfjäderformad serie bergskedjor åt väster, sydväst och söder.

Längst i norr finns ett gräsbevuxet slättområde som delvis består av bördig lössjord. Ett relativt låglänt område i sydväst utgörs till stor del av öken och saltträsk.

Uppdaterad: 11 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Afghanistans geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Afghanistan. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa om Afghanistan ur olika perspektiv. Här berättas också om landets konfliktfyllda nutidshistoria. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Afghanistan ur olika perspektiv. Afghanistan, formellt Islamiska republiken Afghanistan är en stat i södra Asien. Afghanistan räknas till Centralasien...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Afghanistan. Här kan du läsa kortfattat om landets geografi, samhälle, politik, historia m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Afghanistan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...

Få en helhetsbild av Afghanistans historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.