M
Kategori
Karta

Afghanistans geografi

Antal invånare: 39 835 428 (2021)
Huvudstad: Kabul

Geografi och klimat

Afghanistan ligger i södra Centralasien. Större delen av landet består av otillgängliga bergsområden med toppar på upp emot 7 000 meter över havet. Afghanistan har ett utpräglat inlandsklimat med varma somrar och kalla vintrar.

Antal invånare: 39 835 428 (2021)
Huvudstad: Kabul

Geografi och klimat

Afghanistan ligger i södra Centralasien. Större delen av landet består av otillgängliga bergsområden med toppar på upp emot 7 000 meter över havet. Afghanistan har ett utpräglat inlandsklimat med varma somrar och kalla vintrar.

ANNONS

ANNONS

Afghanistan
Bild: Utrikespolitiska institutet
Den långsmala Wakhan-korridoren i nordöst skjuter in som en kil mellan Tadzjikistan och Pakistan i bergsmassivet Pamir. Sydväst därom sträcker sig Hindukush in mot centrala Afghanistan och delar sig i en solfjäderformad serie bergskedjor åt väster, sydväst och söder. Längst i norr finns ett gräsbevuxet slättområde som delvis består av bördig lössjord. Ett relativt låglänt område i sydväst utgörs till stor del av öken och saltträsk.

Det afghanska höglandet utgör en vattendelare mellan Central- och Sydasien och från detta rinner floder i alla riktningar. Kabul är en av flera floder som rinner ut i Indusfloden i Pakistan. Åt sydväst rinner bland annat Helmand, som efter en kort sväng genom Iran utmynnar i sjön Hamun-i-Saberi (eller Hamun-i-Helmand). Från Pamir rinner Amu-Darja åt nordväst och utgör på en lång sträcka gräns mot Tadzjikistan och Uzbekistan.

Under sommaren blåser den heta så kallade 120-dagarsvinden in från väster och kan ge dagstemperaturer på närmare 50 grader. Vintertid kan temperaturen i höglandet sjunka under 25 minusgrader.

Afghanistan är ett torrt land. Nästan all nederbörd faller under vintern, från december till april. Östra delarna av landet får mer nederbörd än låglandet i norr och väster. I delar av bergstrakterna faller stora mängder snö på vintern. En del bergsbyar kan vara isolerade flera månader i sträck på grund av ett tjockt snötäcke.

Afghanistans flagga.

Naturtillgångar och energi

Afghanistan har stora naturtillgångar, men den oländiga bergsterrängen, den väpnade konflikten och svår korruption gör att möjligheterna att utvinna dessa resurser i dagsläget är små. Elbrist och miljöförstöring är andra problem som landet brottas med.

Jordbruk

Jordbruket har traditionellt utgjort stommen i den afghanska ekonomin, men försämrade odlingsmöjligheter under krigsåren och en stor inflyttning till städerna har lett till att näringens betydelse minskat avsevärt. För tusentals bönder har det under krigets svåra förhållanden varit en oemotståndlig lockelse att odla den tåliga och lukrativa opiumvallmon.

ANNONS

ANNONS

Industri

Tillsammans med gruvdrift och byggverksamhet svarar industrin för en fjärdedel av Afghanistans BNP, men de flesta fabriker är ganska små och andelen anställda inom industrin har aldrig uppgått till mer än högst en tiondel av den totala arbetskraften.

Besök Landguiden och läs mer om Afghanistan.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Afghanistans geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Podcast om Afghanistans geografi

SO-rummet podcast icon
L

Lätta fakta om Afghanistan

av: Mattias Axelsson
2021-11-09

Veckans avsnitt är ett samarbete med den nya podden "Alla världens länder" som snart kommer att finnas där poddar finns på nätet. Alla världens länder kommer att gå igenom världens länder från A till Ö, med början i Afghanistan. Nya poddar från den här serien kommer att presenteras då och då på SO-rummet vid sidan av andra poddar som produceras för I fokus.

+ Läs mer

Länkar om Afghanistans geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
karta

Fakta om Afghanistan

Aktuell samhällsfakta om Afghanistan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

Afghanistans historia

Få en helhetsbild av Afghanistans historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa...