M

Ryssland idag

Antal invånare: 144 495 040 (2017)
Huvudstad: Moskva

Befolkning

Rysslands befolkning är ojämnt fördelad över landets väldiga yta. Folktätheten varierar från 0,1 invånare per kvadratkilometer i det arktiska området till 300 i storstadsområdet kring Moskva. Större delen av befolkningen bor i landets europeiska del.

Av Rysslands invånare är drygt fyra femtedelar ryssar, det vill säga östslaver med ryska som modersmål. Därutöver finns en mängd andra folkslag av skilda ursprung. Största minoriteter är tatarer och ukrainare.

Antal invånare: 144 495 040 (2017)
Huvudstad: Moskva

Befolkning

Rysslands befolkning är ojämnt fördelad över landets väldiga yta. Folktätheten varierar från 0,1 invånare per kvadratkilometer i det arktiska området till 300 i storstadsområdet kring Moskva. Större delen av befolkningen bor i landets europeiska del.

Av Rysslands invånare är drygt fyra femtedelar ryssar, det vill säga östslaver med ryska som modersmål. Därutöver finns en mängd andra folkslag av skilda ursprung. Största minoriteter är tatarer och ukrainare.

ANNONS

ANNONS

Religion

Den rysk-ortodoxa kyrkan är det dominerande religiösa samfundet i Ryssland och utgör ett slags nationalkyrka, knuten till kulturarvet. Dess överhuvud är patriarken av Moskva och hela Ryssland, som biträds av Heliga synoden med sju medlemmar.

Bland de kristna finns fortfarande en del "gammaltroende", som står i konflikt med den ortodoxa kyrkan sedan 1600-talet.

I Sibirien finns drygt 1 miljon katoliker, och protestantiska samfund har bortåt 1,5 miljoner medlemmar runt om i landet.

Politiskt system

Det politiska systemet i Ryssland ger presidenten stor makt. Författningen från 1993 drar tydliga gränser mellan den verkställande makten, det vill säga president och regering, den lagstiftande makten (parlamentet), och den dömande makten som består av domstolsväsendet.

Tanken är att dessa ska balansera varandra, men i praktiken dominerar presidenten helt och hållet. Politiska partier spelar en underordnad roll i politiken.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

   Rysslands flagga.

   Politiska partier

   Det ryska partisystemet är föränderligt. Partier bildas, byter namn, ingår allianser och försvinner igen. Under 2000-talet har partisystemet dock fått fastare form och åtskilliga mindre partier har försvunnit. I gengäld har den politiska mångfalden minskat och Kremls inflytande ökat.

   Förvaltning

   Den ryska staten är officiellt en federation, bestående av 83 så kallade federationssubjekt. Efter det att Ryssland erövrat Krimhalvön från Ukraina våren 2014 lade Moskva två subjekt till listan, Krim och Sevastopol, men dessa erkänns inte som ryskt territorium av omvärlden.

   Mänskliga rättigheter

   Strävan att omvandla Ryssland till en modern europeisk stat har resulterat i omfattande reformer av rättsordningen. En ny strafflag samt en ny civillag antogs 1995. Dödsstraffet finns formellt kvar men inga avrättningar har skett sedan 1996. Rättsväsendet som helhet är ännu svagt, men vissa principer har slagits fast.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Utrikespolitik och försvar

   Den ryska utrikespolitiken har under 2000-talet allt tydligare inriktats på att återge Ryssland rollen som stormakt, som alltid får ett ord med i laget när internationella kriser ska lösas.

   De ryska ledarna talar gärna om att skapa en ”multipolär” världsordning, där det råder jämvikt mellan stormakterna och det blir omöjligt för en enda stat, USA, att dominera. Det innebär att Ryssland försöker odla någorlunda goda relationer i flera riktningar men bestämt hävdar rätten att slå vakt om sina nationella intressen, särskilt i närområdet.

   Ekonomi

   Ryssland har enorma naturtillgångar, en bred industriell bas och en relativt välutbildad befolkning.

   Tillverkningsindustrin och tjänstesektorn växer, men beroendet av råvaruproduktion är fortfarande stort. Den omfattande olje- och gasexporten ger Ryssland ett stort överskott i handeln med utlandet, men gör samtidigt den ryska ekonomin mycket känslig för prissvängningar på världsmarknaden. Det blev uppenbart hösten 2014 då ett kraftigt prisfall på olja fördjupade de omfattande ekonomiska problem som utlösts av Rysslands inblandning i kriget i Ukraina.

   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Rysslands geografi >

   Utrikeshandel

   Rysslands export domineras fortfarande av olja, naturgas och andra råvaror, vilket gör landet sårbart för plötsliga prisfall på råvarumarknaderna. Olja, oljeprodukter, naturgas och kol står för omkring hälften av landets exportintäkter, medan andelen ”maskiner och utrustning” har sjunkit kraftigt. Vapenexporten har ökat under 2000-talets första år, efter den kraftiga nedgången under 1990-talet. Rysktillverkade vapen säljs bland annat till Kina och Indien.

   Sociala förhållanden

   Övergången från sovjettidens centralplanerade ekonomi till marknadsekonomi blev en smärtsam omställning för stora grupper i Ryssland. Människor som hade vant sig vid att vara beroende av staten för sin försörjning, sin bostad och alla former av service förlorade plötsligt en stor del av sin grundtrygghet. Levnadsstandarden sjönk kraftigt för miljontals människor och välfärden urholkades.
    

   Besök Landguiden och läs mer om Ryssland.

    

   Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Podcast om Fakta om Ryssland

   SO-rummet podcast icon
   M

   Kärnvapen och kärnvapenmakter

   av: Mattias, Julia och Kristoffer
   2017-09-12

   Mattias, Kristoffer och Julia är tillbaka efter sommarlovet och pratar om kärnvapen och kärnvapenmakter.

   + Läs mer

   Länkar om Fakta om Ryssland

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Rysslands historia

   Här hittar du material som behandlar Rysslands historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

   Rysslands geografi

   Geografi med fokus på Ryssland. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Rysslands geografi ur olika...

   Mänskliga rättigheter

   De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

   Internationella relationer

   Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

   Relaterade taggar

   SO-rummet tag typ

   Kärnvapen

   Här hittar du material med anknytning till kärnvapen i ett historiskt eller aktuellt perspektiv.

   Presidentialism och semipresidentialism

   Presidentialism Presidentialism är ett statsskick som har sitt ursprung i USA. Inom presidentalism...