M
Kategori
Karta

Sri Lankas historia

Fynd av stenverktyg tyder på att människor har funnits på ön Sri Lanka i 500 000 år. Den lilla folkgruppen vedda utgör en rest av ursprungsbefolkningen. De större folkgrupperna kom betydligt senare till ön från Indien. Både singaleser och tamiler menar att de var först. Modern forskning gör gällande att singaleserna invandrade cirka 400 år före vår tideräkning, medan tamilerna kom ett par hundra år senare.

Fynd av stenverktyg tyder på att människor har funnits på ön Sri Lanka i 500 000 år. Den lilla folkgruppen vedda utgör en rest av ursprungsbefolkningen. De större folkgrupperna kom betydligt senare till ön från Indien. Både singaleser och tamiler menar att de var först. Modern forskning gör gällande att singaleserna invandrade cirka 400 år före vår tideräkning, medan tamilerna kom ett par hundra år senare.

ANNONS

ANNONS

De första singalesiska samhällena växte fram på den norra delen av ön. Från Indien kom på 200-talet f Kr buddhismen som anammades av singaleserna. Mellan 200- och 1000-talet e Kr upplevde den buddhistiska singalesiska kulturen en storhetsperiod. Då utvecklades ett avancerat system för att konstbevattna risfält vilket låg till grund för välståndet.

Upprepade invasioner från Sydindien ledde dock till att dessa kungadömen bröt samman under 1200-talet, och singaleserna flyttade till öns mer regnrika sydvästra del. En tamilsk provins grundades nu med indisk hjälp i norr. Den hade sin storhetstid på Jaffnahalvön kring 1300-talet.

Kryddhandel lockade européer till ön. När portugiserna anlände 1505 fanns det två singalesiska kungadömen, Kotte och Kandy, i söder och ett tamilskt rike i norr. Dessutom fanns där muslimska morer, ättlingar till arabiska handelsmän som anlänt på 700- och 800-talen. Dessa kontrollerade kryddhandeln. Trots motstånd lyckades portugiserna kolonisera stora delar av ön inom ett sekel, och deras missionärer spred med viss framgång katolicismen.

Britterna tar över

I mitten av 1600-talet fördrevs portugiserna av nederländarna, som i sin tur besegrades av britterna i slutet av 1700-talet. 1802 blev Ceylon en brittisk kronkoloni. Den brittiska kolonisationen förändrade öns ekonomiska och sociala system i grunden. Tidigare hade ris odlats för inhemsk konsumtion. Huvuddelen av befolkningen var självförsörjande bönder. Under britterna infördes plantageodling av gummi och te för export. Skog skövlades och risodlingen utarmades.

ANNONS

ANNONS

Ön lyckades inte längre vara självförsörjande på livsmedel. Penningekonomi infördes och befolkningen tvingades betala skatt. Som en motreaktion på de förändringar som kolonialismen fört med sig uppstod buddistiskt inspirerade nationalistiska strömningar mot slutet av 1800-talet. Främste ledare för denna rörelse var Anrika Dharmapala, som reformerade buddismen och lade grunden för den buddistisk-singalesiska nationalismen. Tanken föddes om ett Ceylon som hade i uppgift att bevara den rätta buddistiska tron.

I början av 1900-talet uppstod dessutom bland den engelsktalande eliten en mer politisk nationalistisk rörelse. Kraven på självstyre ökade, samtidigt som minoritetsgrupperna, framför allt tamilerna, krävde skydd för sina intressen i utbyte mot stöd för singalesernas frihetssträvanden. I enlighet med en grundlagsreform 1931 infördes ett nationellt råd med lagstiftande uppgifter inom ramen för det brittiska styret. Samma år höll Ceylon som första koloni i Asien allmänna val till det nationella rådet.

Läs i Landguiden om Sri Lankas historia från 1948 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Sri Lankas historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Re

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Sh
Karta

Fakta om Sri Lanka

Aktuell samhällsfakta om Sri Lanka. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Ge
Karta

Sri Lankas geografi

Fördjupa dig i Sri Lankas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...