M
Kategori
Karta

Belgiens geografi

Antal invånare: 11 587 882 (2021)
Huvudstad: Bryssel

Geografi och klimat

Belgien ligger i Västeuropa och har en knappt sju mil lång kust mot Nordsjön. Till ytan är det ungefär lika stort som Småland. Landet består av tre distinkta geografiska områden, från kusten via ett småkuperat slättlandskap i de mellersta delarna till det skogstäckta bergsområdet Ardennerna i sydöst. Klimatet präglas av närheten till Atlanten.

Antal invånare: 11 587 882 (2021)
Huvudstad: Bryssel

Geografi och klimat

Belgien ligger i Västeuropa och har en knappt sju mil lång kust mot Nordsjön. Till ytan är det ungefär lika stort som Småland. Landet består av tre distinkta geografiska områden, från kusten via ett småkuperat slättlandskap i de mellersta delarna till det skogstäckta bergsområdet Ardennerna i sydöst. Klimatet präglas av närheten till Atlanten.

ANNONS

ANNONS

Belgien
Bild: Utrikespolitiska institutet

Längs kusten, som vetter mot sydöstra England, finns sanddyner och marskland som tidigare har varit havsbotten. En del landområden ligger under den nuvarande havsytan och skyddas av vallar. Det är vanligt med översvämningar i låglänta delar av Flandern, den norra hälften av landet. Innanför kusten reser sig ett bördigt platålandskap och i sydöst når Ardennerna närmare 700 meter över havet.

En femtedel av Belgien är täckt av skog. Den lövskog som ursprungligen växte i stora delar av landet finns nu endast kvar i bergen, men även där har den i stor utsträckning fått ge vika för inplanterad barrskog.

Floderna Schelde (Escaut på franska) och Maas (Meuse) flyter genom landet från Frankrike i söder till Nederländerna i norr. Vid Schelde ligger Antwerpen, Europas näst största hamn, väl skyddad nära nio mil från havet. Det finns också bifloder och ett stort antal kanaler.

ANNONS

Klimatet är fuktigt med svala somrar och milda vintrar. Den rikliga nederbörden är jämnt fördelad över året. Brysseltrakten får i genomsnitt 850 millimeter nederbörd per år, medan Ardennerna kan få uppemot 1 400 millimeter.

Belgiens flagga.

Naturtillgångar och energi

De enda råvaror som finns naturligt i Belgien är stenkol, sand och lera. Kolgruvorna i Vallonien är numera nedlagda; den sista stängde 1992. För sin energiförsörjning är landet beroende av import av främst olja. Elektriciteten kommer till stor del från kärnkraft.

Jordbruk

Runt fyra tiondelar av Belgiens yta utgörs av odlings- och betesmark. Jordbrukssektorn står för mindre än 1 procent av BNP, men ger ändå ett handelsöverskott främst genom försäljning av grisar och andra djur.

De viktigaste jordbruksområdena ligger i norr där det finns arealer som tidigare var havsbotten och därför har mycket bördig jord. Det milda klimatet skapar också goda förutsättningar för jordbruk.

ANNONS

ANNONS

Industri

Belgiens enda naturtillgång av betydelse, stenkol, har utgjort basen för landets industriella utveckling. Järn- och stålindustrin växte upp i anslutning till kolgruvorna i Vallonien. Kring de stora stålverken utvecklades en mångskiftande metallindustri. Den lever vidare trots krisen i stålbranschen. Idag tillverkas också bland annat kemikalier, livsmedel och fordon.

Besök Landguiden och läs mer om Belgien.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 

 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Belgiens geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Belgiens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Belgiens historia

Här finns material som behandlar Belgiens historia i små och stora drag. Du kan få en helhetsbild eller fördjupa dig i...

Sh
Karta

Fakta om Belgien

Aktuell samhällsfakta om Belgien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...