Bild:
Ordet bibel härstammar från det grekiska ordet biblia som betyder böcker.
L

Bibeln

Bibeln innehåller en hel samling böcker

Bibeln är kristendomens heliga bok och består av två huvuddelar: Gamla testamentet och Nya testamentet.

Bibeln är egentligen inte bara en bok, utan en hel samling böcker. Namnet kommer av det grekiska ordet biblia, som betyder böcker. Bibeln består av 66 olika böcker.

Bibeln skrevs av mer än 35 olika författare. Det finns ingen förteckning över författarna. En del känner vi till, andra inte. Det har tagit mer än tusen år att skriva Bibeln och den är idag världens mest lästa bok.

Testamente betyder förbund

Bibeln består av två delar: Gamla testamentet (GT) och Nya testamentet (NT). Gamla testamentet består i sin tur av 39 böcker och Nya testamentet av 27 böcker.

Ordet testamente betyder förbund (avtal). I Gamla testamentet talar man om det gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israel (när Mose fick lagens tavlor vid berget Sinai). Nya testamentet berättar om det nya förbundet, det som Gud genom Jesus slöt med alla folk.

Gamla testamentet

Gamla testamentets 39 böcker beskriver de förbund som judarna (genom Abraham och Moses) slöt med Gud i forntiden i vilket judarna utsågs till Guds utvalda folk. Gamla testamentet handlar om skapelsen, judisk historia och religion. Därför är dessa böcker också judendomens heliga skrifter.

Nya testamentet

Nya testamentets 27 böcker innehåller skrifter om Jesu liv, berättelser om hur kyrkan började samt brev från Paulus och några andra. Nya testamentet är kristendomens viktigaste skrift.

Det som skrivs i Nya testamentet handlar om hur Gud har räddat alla människor och gett dem möjlighet till ett evigt liv. Det har Gud gjort genom att sända Jesus till jorden där han med sitt liv, sin död och sin uppståndelse har besegrat döden och tagit på sig människornas alla synder (och på så sätt möjliggjort för människorna att komma till paradiset efter döden). I Nya testamentet beskrivs Jesus som den Messias som Gamla testamentet talar om.

Bild:
I Nya testamentet skiljer man på goda änglar, såsom Gabriel och Mikael, och onda änglar, som Beelzebub och Satan.

Användbara begrepp

Förbund: En överenskommelse mellan flera parter.

Messias: Betyder "den utvalde" och syftar på en av Gud utsedd kommande härskare som ska skapa fred och medföra en lyckotid för det judiska folket.

Fundamentalism: Ett slags återgående till en religions eller ideologis grundläggande och äldsta lära. En fundamentalist tar avstånd från alla idéer och företeelser som uppfattas som ett hot mot den ursprungliga läran. Man vill därför inte ha något att göra med kompromisser som riskerar att förändra/reformera den ursprungliga läran, t.ex. kompromisser förorsakade av moderna religiösa, etiska, vetenskapliga och politiska idéer.

Bibelns språk

Gamla testamentet är från början skrivet på hebreiska utom några delar av ett par av de yngsta böckerna som är skrivna på arameiska, det språk som Jesus talade.

Nya testamentet är i sin helhet skrivet på grekiska, men det förekommer också här enstaka ord och uttryck på arameiska.

Svenska Bibeln

I början av 1500-talet började arbetet med att få fram en bibel på det svenska språket. Kung Gustav Vasa ansåg att det var viktigt att få fram en svensk bibel i samband med reformationen. Det skulle vara en bibel som var tillgänglig för hela folket på folkets eget språk.

1526 var Nya testamentet färdigt. Det har antagligen utarbetats av flera, och ibland dem har Olaus Petri och Laurentius Andraeae gjort de största insatserna. 1541 var även Gamla testamentet översatt till svenska.

1703 utkom en ny bibelupplaga. Nästa översättning kom 1917, den så kallade Gustav V:s bibel. 1972 tillsattes den s.k. Bibelkommissionen som skulle utarbeta en ny version av Bibeln. 1981 presenterade man den nya versionen av Nya testamentet. Under 1980- och 1990-talen kom sedan olika provöversättningar av Gamla testamentet ut. Den senaste utgåvan "Bibel 2000" publicerades 2000-2001 och innehåller den fullständiga bibeltexten.

Bibeln finns i nästan alla hem

En undersökning visar att nio av tio svenskar har tillgång till någon del av Bibeln. Trots att Bibeln förekommer i så många svenska hem är det få personer som läser denna bok. Två tredjedelar av Sveriges vuxna befolkning har aldrig på egen hand läst Bibeln.

Guds ord

Naturligtvis kan man läsa Bibeln som en bok som beskriver vad som hände förr i tiden. Vissa uppgifter om personer och händelser har man kunnat bekräfta genom arkeologiska utgrävningar och genom andra skrivna källor.

Men många som läser Bibeln regelbundet anser att den har ett gudomligt ursprung. Syftet med Bibelns berättelser är att visa att det finns en Gud som griper in och påverkar människornas liv.

De flesta som läser Bibeln anser att varje historisk händelse som beskrivs inte behöver vara sann. Bibeln måste tolkas på nytt i varje tid. Det viktiga är dock att det finns en Gud bakom Bibeln som verkar även under vår tid.

Det finns en mindre grupp av människor som anser att varje ord i Bibeln är sanning. Denna uppfattning brukar kallas fundamentalism.

Dödahavsrullarna

1947 påträffades de så kallade Dödahavsrullarna. De har kallats århundradets arkeologiska fynd. Bland rullarna fanns texter som gav forskarna flera tusen år gamla handskrifter av Gamla testamentets böcker.

Det var en femtonårig beduinpojke som hittade rullarna när han letade efter en bortsprungen get. I en grotta fann han elva skriftrullar av tunna hopsydda fårskinnsremsor som var uppfodrade på multnande läder. Det visade sig att rullarna kom från tiden före Jesu födelse. Man fann avskrifter av alla texter från Gamla testamentet med undantag av Esters bok.

Särskilt Esaias bok var ovanligt välbevarad. Dessutom fann man skrifter från den sekt som hade gömt rullarna. För 2 000 år sedan låg ett kloster där dit ett litet samfund tog sin tillflykt för att dra sig undan resten av den judiska världen. Det verkar som om samfundet hade gömt undan dokumenten när en romersk legion trängde in i området år 68 e.Kr i samband med det stora judiska upproret i Palestina (dagens Israel).

Dödahavsrullarnas stora betydelse ligger bland annat i den information de kan ge om judendomen under århundradena kring Kristi födelse, men också om den miljö som Jesus och de första kristna vistades i.
 

Uppgifter och frågor

 1. Förklara betydelsen av orden bibel och testamente.
   
 2. Vilka skrev Bibeln och hur lång tid tog det?
   
 3. Vad handlar Gamla testamentet om?
   
 4. Nämn några fakta om Dödahavsrullarna.
   
 5. Varför är Dödahavsrullarna så viktiga?
   
 6. Vad handlar Nya testamentet om?
   
 7. Hur beskrivs Jesus i Nya testamentet?
   
 8. Nämn fakta om Bibelns språk.
   
 9. Nämn fakta om Gustav Vasas bibel.
   
 10. Vad är syftet med Bibelns berättelser enligt de flesta kristna?
   
 11. Vad är en fundamentalist?


Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare
 

Bibeln innehåller en hel samling böcker

Bibeln är kristendomens heliga bok och består av två huvuddelar: Gamla testamentet och Nya testamentet.

Bibeln är egentligen inte bara en bok, utan en hel samling böcker. Namnet kommer av det grekiska ordet biblia, som betyder böcker. Bibeln består av 66 olika böcker.

Bibeln skrevs av mer än 35 olika författare. Det finns ingen förteckning över författarna. En del känner vi till, andra inte. Det har tagit mer än tusen år att skriva Bibeln och den är idag världens mest lästa bok.

Testamente betyder förbund

Bibeln består av två delar: Gamla testamentet (GT) och Nya testamentet (NT). Gamla testamentet består i sin tur av 39 böcker och Nya testamentet av 27 böcker.

Uppdaterad: 05 januari 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Bibeln

M
Hanna Hägerland
2017-11-30
Bibeln, kristendomens heliga skrift, består av Gamla testamentet och Nya testamentet. I Gamla testamentet kan man läsa om jordens skapelse och Israels folks tidiga historia, dess lagsamlingar,...
M
Hanna Hägerland
2017-09-02
Kristendomen är världens största religion och har omkring två miljarder anhängare. I den här artikeln kan du läsa om grunderna i den kristna tron: synen på Gud, frälsning, dopet, nattvarden och...
M
Hanna Hägerland
2017-02-18
Den hebreiska bibeln som judar och kristna delar kallas i kristen tradition för Gamla testamentet och inom judisk tradition för Tanakh. De böcker som ingår i den växte fram under lång tid, cirka...
M
Hanna Hägerland
2017-02-18
I den här första artikeln om Gamla testamentets berättelser kan du läsa kortfattat om några av dess äldsta och mest kända berättelser, från skapelsen fram till 1200-talet f.Kr. Här skildras...
M
Hanna Hägerland
2017-02-18
I den här artikeln om Gamla testamentets berättelser kan du läsa kortfattat om några av de viktigaste händelserna från 1200-talet f.Kr fram till 332 f.Kr. Här berättas bland annat om kung David...
L
Carsten Ryytty
2016-10-08
Vår tideräkning börjar med Jesu födelse. Det är för oss år 1. Men numera anser de flesta forskare att Jesus var född några år före vår tideräknings början. Man vet att Jesus föddes mot slutet av...
M
Mattias Axelsson
2016-04-21
Jesus är en av historiens mest kända personer och ändå finns det en hel rad missuppfattningar om honom. Den här listan handlar främst om den historiske Jesus, alltså inte den religiösa gestalt...
L
Hans Thorbjörnsson
2014-02-02
I två korta texter får du här stifta bekantskap med sumerernas skapelsemyt och berättelse om syndafloden som också ligger som grund för Bibelns syndaflodsberättelse.

Podcast om Bibeln

SO-rummet podcast icon
L
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-02

Julia, Kristoffer och Mattias diskuterar de fem världsreligionernas gudsuppfattning. Hur ser man på Gud inom de monoteistiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam? Vilken gudsuppfattning råder inom hinduismen? Och tror man på gudar överhuvudtaget inom buddhismen?

Länkar om Bibeln

Sortera efter:
          

Läsarfråga i tidningen Populär Historia där Stefan Arvidsson, professor i religionshistoria, svara på frågan om man kan, och i så fall när, använda Bibeln som historisk källa.

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

En genomgång (28:50 min) där SO-läraren Magnus Söderbom sammanfattar Gamla testamentets berättelse om Abraham och hans familj.

Spara som favorit
          

Genomgång (22:38 min) där SO-läraren Magnus Söderbom berättar om Jesus liv, kristendomens spridning och Nya testamentets innehåll.

Spara som favorit
          

Vad är Bibeln? En kort, lärorik och humoristisk beskrivning av Bibeln. Lite om innehåll, tillkomst, författare mm. Videon (3:25 min) är producerad av Bernward Medien i uppdrag av Katolska biskopskonferensen i Tyskland och ingår i serien "Katholisch für Anfänger". Katolska Pedagogiska Nämnden har givit ut den för en svensk publik...

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen Illustrerad Vetenskap där du kan läsa om Bibelns författare. Vet man vilka Markus, Lukas och de andra evangelisterna var?

Kategorier:
Spara som favorit
          

Avsnitt (20 min) i radioprogrammet Vetandets värld om Bibelns uppkomst. Det finns människor som menar att bibeltexterna är guds ord. Samtidigt finns forskning som undersöker under vilka historiska förutsättningar texterna skrevs. Slutsatsen blir då en helt annan...

Spara som favorit
          

Avsnitt (20 min) i radioprogrammet Vetandets värld. Vem var egentligen den historiske Jesus? Bibelforskarna Cecilia Wassén från teologiska institutionen i Uppsala och Tobias Hägerland från Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet har via de tidigaste källorna om Jesus försökt förstå vem Jesus var som historisk person. Vad säger evangelierna om man tolkar de historievetenskapligt...

Spara som favorit
          

Faktasida på Svenska kyrkans webbplats där du kan lära dig mer om kristendomens grunder. Här berättas om Bibeln. Tron att Gud ger sig till känna genom Jesus är vad som främst förenar alla kristna. Ett annat viktigt kännetecken för kristen tro är Bibeln. Bibelns texter vill hjälpa oss att tro på Gud och Guds kärlek...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Faktasida på Svenska kyrkans webbplats där du kan lära dig mer om kristendomens grunder. Här berättas om de tio budorden. De tio budorden, eller tio guds bud som man också säger, är de tio befallningar som Gud ger till Mose i Gamla Testamentet, 2 Mos. 20:3-17 och 5 Mos. 5:6-21 . Vissa budord föregås av en längre förklaring, medan andra är endast rena befallningar utan förklaring...

Spara som favorit
          

Temasida på Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands webbplats där du hittar massor av artiklar om olika personer i Bibeln. Här finns fakta kring följande begrepp: antikrist, Fader, fariséerna, Gud, Jahve, Jesus från Nasaret, Kristus, lärjungarna, Maria, messias, Paulus, Petrus, profet, satan, sebaot, skaparen och ängel
 

Spara som favorit
          

Kort genomgång (13:28 min) av SO-läraren Anders Lundström som berättar om Abraham, Moses och Jesus.

Spara som favorit
          

Genomgång (4:16 min) där SO-läraren Mikael Larsson ger en kort presentation för grundskolan om kristendomens urkund Bibeln.

Spara som favorit
          

Del 1 av 3 (3:52 min) där SO-läraren Stefan Bäcklund ger en kortfattad och förenklad genomgång om Jesus liv och lära.

Spara som favorit
          

Del 2 av 3 (5:55 min) där SO-läraren Stefan Bäcklund ger en kortfattad och förenklad genomgång om Jesus liv och lära.

Spara som favorit
          

Del 3 av 3 (6:21 min) där SO-läraren Stefan Bäcklund ger en kortfattad och förenklad genomgång om Jesus liv och lära. Här om Jesus sista vecka och varför han offrar sitt liv. Fem frågor på slutet om innehållet. 

Spara som favorit
          

Fröken på Solbacken reder ut (11:32 min) hur den kristna Bibeln är uppbygd och fungerar. 

Spara som favorit
          

Avsnitt på SO-läraren Stina Thunbergs webbplats där du kan läsa kortfattat om olika sätt att se på Bibeln (bibelsyn).

Kategorier:
Spara som favorit
          

SO-läraren Pelle B:s minikurser inkl. instuderingsfrågor om kristendomen, judendomen och islam.

Spara som favorit
          

Kopieringsunderlag i form av faktablad och arbetsblad (pdf i utskriftsformat, 2 sid) om Abraham och Moses. Materialet riktar sig till åk 4-6 och är ett smakprov från Tengnäs Läromedel.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (13:10) där läraren Frans Hansson Bratteberg berättar om kristendomen ur olika perspektiv. Fokus ligger på viktiga bibliska gestalter som är bra att känna till när man läser om kristendomen.

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Judendomen är en monoteistisk religion som ligger som grund för både kristendomen och islam. Enligt judendomen är israeliterna Guds utvalda folk...

Kristendomen är världens största religion och utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet, andra delen i Bibeln.

Kristendomens huvudlinjer. Här hittar du fakta om kristendomens troslära, seder och utövande i stora drag.

Katolicismen är den största och en av de äldsta grenarna inom kristendomen. Den katolska kyrkan leds av påven som har sitt säte i Vatikanstaten i...

Den ortodoxa kyrkan består av flera nationella kyrkor i öst som har sina ursprung i den tidiga kyrkan från östra medelhavsområdet och det...

Protestantismen grundar sig på de tolkningar av kristendomen och de protester mot kyrkan som utformades under reformationen på 1500-talet. Kyrkan...

Inom kristen tradition är ett helgon en from människa som levt särskilt nära Gud och haft kontakt med det gudomliga och därefter blivit...

Dop, konfirmation, nattvard, bröllop och begravning är några av kristendomens heligaste och viktigaste ritualer.

Andra kyrkor och kristna samfund som inte tillhör Svenska kyrkan.