M
Kategori
Karta

Kiribatis geografi

Antal invånare: 121 388 (2021)
Huvudstad: Tarawa

Geografi och klimat

Kiribati består av en ö och 32 atoller fördelade på tre ögrupper som ligger längs ekvatorn i Stilla havet. Med havsytan inräknad är landet elva gånger så stort som Sverige, medan landytan motsvarar bara lite drygt halva Öland. Klimatet i landet är tropiskt.

Antal invånare: 121 388 (2021)
Huvudstad: Tarawa

Geografi och klimat

Kiribati består av en ö och 32 atoller fördelade på tre ögrupper som ligger längs ekvatorn i Stilla havet. Med havsytan inräknad är landet elva gånger så stort som Sverige, medan landytan motsvarar bara lite drygt halva Öland. Klimatet i landet är tropiskt.

ANNONS

ANNONS

Kiribati sträcker sig närmare 400 mil i öst-västlig riktning och som mest 200 mil från norr till söder.

Det stora flertalet av invånarna bor i ögruppen Tungaru (Gilbertöarna) i väster. Namnet Kiribati uttalas "kiribas" och kommer från engelskans Gilbert Islands. I Tungaru återfinns "huvudstadsatollen" Tarawa, som är en kedja av små öar runt en 500 meter bred lagun.

KARTA
Bild: Landguiden

På en av småöarna, Bairiki, har regeringen sitt säte och den anges ibland som huvudstad istället för Tarawa. Parlamentet finns på ön Ambo, och domstolsväsendet på Betio som också är Tarawas hamn och kommersiella centrum.

I mitten av Kiribati ligger de i huvudsak obebodda Phoenixöarna, i vad som utgör världens största marina skyddsområde.

Längst i öster finns Linjeöarna, en långsträckt kedja av öar varav några tillhör USA. Bland dem som tillhör Kiribati finns Kiritimati, en av världens största atoller som tidigare kallades Julön (men som inte ska förväxlas med Julön utanför Australien). Kiritimati utgör nästan halva landytan i Kiribati.

Ensam längst i väster ligger Banaba (Oceanön), en så kallad upphöjd korallö och tidigare bördig fosfatö av samma typ som Nauru. Det är den enda ön i Kiribati som reser sig mer än ett par meter över havet. Högsta toppen är cirka 80 meter. Alla andra öar är flacka atoller med mager jordmån.

Nederbördsmängden varierar kraftigt mellan olika delar av Kiribati, men torka är ett återkommande problem överallt. Nordostpassaden blåser från mars till oktober, medan västliga vindar resten av året kan ge oväder och kraftiga regn.

Kiribatis flagga.

Längst i öster finns Linjeöarna, en mycket långsträckt kedja av öar varav några tillhör USA. Bland dem som tillhör Kiribati finns Kiritimati, en av världens största atoller som tidigare kallades Julön (men som inte ska förväxlas med Julön utanför Australien). Kiritimati utgör nästan halva landytan i Kiribati.

Ensam längst i väster ligger Banaba (Oceanön), en så kallad upphöjd korallö och tidigare bördig fosfatö av samma typ som Nauru. Det är den enda ön i Kiribati som reser sig mer än ett par meter över havet; högsta toppen är cirka 80 meter. Alla andra öar är flacka atoller med mager jordmån.

Klimatet i Kiribati är tropiskt. Nederbördsmängden varierar kraftigt mellan olika delar av landet, men torka är ett återkommande problem överallt.

Nordostpassaden blåser från mars till oktober, medan västliga vindar resten av året kan ge oväder och kraftiga regn. Oron är stor bland kiribatierna över klimatförändringarna. Kiribatis atoller riskerar att helt försvinna om havsytan stiger i den takt som forskarna förutspår.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar

Kiribatis viktigaste naturtillgång är havet. De vidsträckta vattnen bjuder på några av planetens sista riktigt stora fiskbestånd. Samtidigt utgör havet ett allvarligt hot. Stigande havsnivåer till följd av klimatförändringar gör att större delen av landet kan bli obeboeligt inom några årtionden.

Jordbruk och fiske

En stor del av Kiribatis befolkning, inte minst på mer avlägsna öar, lever främst på att bedriva jordbruk och fiska för husbehov. Ungefär halva landytan är jordbruksmark.

Industri

Den lilla industri som finns i Kiribati är koncentrerad till huvudstadsatollen Tarawa, där bland annat kläder, skor, livsmedel, tvål och möbler tillverkas. Fabriker för förädling av kokosprodukter finns också.

Turism

Trots att bara några tusen besökare om året hittar till Kiribati står turismen för omkring en femtedel av bruttonationalprodukten (BNP). De flesta utländska turister kommer från USA och Australien.
 

Besök Landguiden och läs mer om Kiribati.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Kiribatis geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Kiribatis geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Kiribatis historia

Historia om Kiribati. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Sh
Karta

Fakta om Kiribati

Aktuell samhällsfakta om Kiribati. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...