Bild:
En av Japans omkring 100 000 shintohelgedomar.
M

Shintoismen

En viktig religion i Japan

Shino, eller shintoismen är Japans inhemska och äldsta religion. Shinto betyder "gudarnas väg". Enligt denna religion härstammar de japanska kejsarna från solgudinnan.

Shintoismen har vid sidan av buddhismen haft ett avgörande inflytande på Japans historia och kultur.

Utmärkande för shintoismen är dess många ritualer och vördnad inför naturen och de döda.

Naturen är besjälad - Kami (helig kraft) finns i naturen

Shintoismen är en form av animism då man anser att naturen är besjälad. Naturen tros vara genomsyrad av Kami. Begreppet Kami är komplicerat men skulle kunna översättas med "gud", "ande" eller "helig kraft". Enligt denna världsbild uppfyller Kami naturen och visar sig i olika föremål och naturfenomen. Allt som är stort och märkvärdigt kan vara manifestationer av Kami - från stora träd, framstående män och kvinnor, till märkliga stenar. Vördnad för naturen är därför av central betydelse inom shintoismen.

Människan har ett gott förhållande till Kami (eller "gudarna"). Så länge människan lever ett anständigt liv, lägger sig gudarna inte i vad vi gör.

Berget Fuji är heligt

Religionen saknar tempel. Däremot finns otaliga shintohelgedomar och andra heliga platser. Berget Fuji på ön Honshu är en av Japans heligaste platser och tros innehålla extra mycket av den kraft som Kami utgörs av.

Fuji är Japans högsta berg med sina 3 776 meter över havet. Berget ligger 10 mil sydväst om Tokyo och är en aktiv stratovulkan. Fuji har med tiden fått ikonisk status i Japan och uppfattas idag som en nationalsymbol.

Relevanta begrepp

Animism: Tron på att naturen är besjälad.

 

Ceremonier och riter utgör det viktigaste inom shintoismen

Inom shintoismen finns ingen trosbekännelse eller utvecklad teologi. Det finns heller inga stränga regler och inget helvete för de olydiga. Shintoismen förekommer därför i många varianter och en stor del av religionen kretsar istället kring olika ceremonier och riter.

Orenhet och rening är viktiga begrepp inom shintoismen. Olika former av reningsritualer är därför extra betydelsefulla.

Shintoismen var en japansk nationalistisk religion

Shintoismen har hela tiden haft en nationell inriktning och framhållit Japans storhet. Shinto är intimt förknippad med myter om den japanska nationens uppkomst och om landets geografi.

Shintoismen betonar, förutom gemenskapen med landet, även gemenskapen med naturen, folket och släkten.

Fram till slutet av andra världskriget ansågs kejsaren som en manifestation av Kami och som en ättling till solgudinnan. Denna shintoism kan betraktas som en japansk form av nationalism. Efter krigsslutet och Japans nederlag förlorade shinto sin privilegierade ställning i det japanska samhället

Shintoismen har fortfarande inflytande i det japanska samhället då bland annat många nyare religioner är influerade av shinto.

 

Litteratur:
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
Sokyo Ono m.fl., Shinto, Tuttle Publishing, 2004


Text: Carsten Ryytty och Robert de Vries, SO-lärare och författare

En viktig religion i Japan

Shino, eller shintoismen är Japans inhemska och äldsta religion. Shinto betyder "gudarnas väg". Enligt denna religion härstammar de japanska kejsarna från solgudinnan.

Shintoismen har vid sidan av buddhismen haft ett avgörande inflytande på Japans historia och kultur.

Utmärkande för shintoismen är dess många ritualer och vördnad inför naturen och de döda.

Uppdaterad: 07 juni 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Shintoism

Sortera efter:
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om shintoism, Japans största religion. Är du intresserad av religion och historia så är YouTube en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att söka med andra sökord eller specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av ämnet de skildrar.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Shintoism - Japans största religion. 84% av Japans befolkning praktiserar än idag shinto, dock oftast tillsammans med buddhismen...

Kategorier:
Spara som favorit
          

På den här webbplatsen som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen i Finland hittar du kortfattad information om shintoismen. Webbsidan riktar sig till elever på högstadiet och gymnasiet.

Kategorier:
Spara som favorit
          

På Härnöstudiers webbsida kan du läsa om Japans mest inflytelserika religion – Shintoismen. Härnöstudier är en organisation som erbjuder nätbaserade gymnasiekurser i syfte att främja flexibelt lärande.

Kategorier:
Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Japan. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit Buddha. Buddhismen är en...

Aktuell samhällsfakta om Japan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Relaterade taggar