M

En av Japans omkring 100 000 shintohelgedomar.

Shintoismen

En viktig religion i Japan

Shino, eller shintoismen är Japans inhemska och äldsta religion. Shinto betyder "gudarnas väg". Enligt denna religion härstammar de japanska kejsarna från solgudinnan.

Shintoismen har vid sidan av buddhismen haft ett avgörande inflytande på Japans historia och kultur.

Utmärkande för shintoismen är dess många ritualer och vördnad inför naturen och de döda.

En viktig religion i Japan

Shino, eller shintoismen är Japans inhemska och äldsta religion. Shinto betyder "gudarnas väg". Enligt denna religion härstammar de japanska kejsarna från solgudinnan.

Shintoismen har vid sidan av buddhismen haft ett avgörande inflytande på Japans historia och kultur.

Utmärkande för shintoismen är dess många ritualer och vördnad inför naturen och de döda.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp:

Animism: Tron på att naturen är besjälad.

Naturen är besjälad - kami (helig kraft) finns i naturen

Shintoismen är en form av animism då man anser att naturen är besjälad. Naturen tros vara genomsyrad av kami. Begreppet kami är komplicerat men skulle kunna översättas med "gud", "ande" eller "helig kraft". Enligt denna världsbild uppfyller kami naturen och visar sig i olika föremål och naturfenomen. Allt som är stort och märkvärdigt kan vara manifestationer av kami - från stora träd, framstående män och kvinnor, till märkliga stenar. Vördnad för naturen är därför av central betydelse inom shintoismen.

Fuji är Japans högsta berg med sina 3 776 meter över havet. Berget ligger 10 mil sydväst om Tokyo och är en aktiv stratovulkan. Fuji har med tiden fått ikonisk status i Japan och uppfattas idag som en nationalsymbol.

Människan har ett gott förhållande till kami (eller "gudarna"). Så länge människan lever ett anständigt liv, lägger sig gudarna inte i vad vi gör.

Berget Fuji är heligt

Religionen saknar tempel. Däremot finns otaliga shintohelgedomar och andra heliga platser. Berget Fuji på ön Honshu är en av Japans heligaste platser och tros innehålla extra mycket av den kraft som kami utgörs av.

Ceremonier och riter utgör det viktigaste inom shintoismen

Inom shintoismen finns ingen trosbekännelse eller utvecklad teologi. Det finns heller inga stränga regler och inget helvete för de olydiga. Shintoismen förekommer därför i många varianter och en stor del av religionen kretsar istället kring olika ceremonier och riter.

Orenhet och rening är viktiga begrepp inom shintoismen. Olika former av reningsritualer är därför extra betydelsefulla.

ANNONS

ANNONS

Shintoismen var en japansk nationalistisk religion

Shintoismen har hela tiden haft en nationell inriktning och framhållit Japans storhet. Shinto är intimt förknippad med myter om den japanska nationens uppkomst och om landets geografi.

Shintoismen betonar, förutom gemenskapen med landet, även gemenskapen med naturen, folket och släkten.

Fram till slutet av andra världskriget ansågs kejsaren som en manifestation av kami och som en ättling till solgudinnan. Denna shintoism kan betraktas som en japansk form av nationalism. Efter krigsslutet och Japans nederlag förlorade shinto sin privilegierade ställning i det japanska samhället

Shintoismen har fortfarande inflytande i det japanska samhället då bland annat många nyare religioner är influerade av shinto.

LÄS MER: Japans historia

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad ansåg shintoismen om de japanska kejsarna?
   
 2. Tron på kami är en central del inom shintoismen. Vad är kami?
   
 3. Varför är berget Fuji speciellt inom shintoismen?
   
 4. Shintoismen har haft nationalistiska drag. Förklara.

Ta reda på:

 1. Ungefär hur stor del av Japans befolkning praktiserar idag shinto?

 

Litteratur:
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
Sokyo Ono m.fl., Shinto, Tuttle Publishing, 2004


Text: Carsten Ryytty och Robert de Vries, SO-lärare och författare

Sidan uppdaterad: 4 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Shintoism

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Japans historia

Historia om Japan. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Fakta om Japan

Aktuell samhällsfakta om Japan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...

Relaterade taggar

Vad är religion?

Att leva innebär att vi ställs inför en rad existentiella frågor. Religion är människans sätt att...