M
Kategori

En av Japans omkring 100 000 shintohelgedomar.

Shintoismen

En viktig religion i Japan

Shino, eller shintoismen är Japans inhemska och äldsta religion. Shinto betyder "gudarnas väg". Enligt denna religion härstammar de japanska kejsarna från solgudinnan.

Shintoismen har vid sidan av buddhismen haft ett avgörande inflytande på Japans historia och kultur.

Utmärkande för shintoismen är dess många ritualer och vördnad inför naturen och de döda.

En viktig religion i Japan

Shino, eller shintoismen är Japans inhemska och äldsta religion. Shinto betyder "gudarnas väg". Enligt denna religion härstammar de japanska kejsarna från solgudinnan.

Shintoismen har vid sidan av buddhismen haft ett avgörande inflytande på Japans historia och kultur.

Utmärkande för shintoismen är dess många ritualer och vördnad inför naturen och de döda.

ANNONS

ANNONS

Naturen är besjälad - kami (helig kraft) finns i naturen

Shintoismen är en form av animism då man anser att naturen är besjälad. Naturen tros vara genomsyrad av kami. Begreppet kami är komplicerat men skulle kunna översättas med "gud", "ande" eller "helig kraft". Enligt denna världsbild uppfyller kami naturen och visar sig i olika föremål och naturfenomen. Allt som är stort och märkvärdigt kan vara manifestationer av kami - från stora träd, framstående män och kvinnor, till märkliga stenar. Vördnad för naturen är därför av central betydelse inom shintoismen.

Fuji är Japans högsta berg med sina 3 776 meter över havet. Berget ligger 10 mil sydväst om Tokyo och är en aktiv stratovulkan. Fuji har med tiden fått ikonisk status i Japan och uppfattas idag som en nationalsymbol.

Människan har ett gott förhållande till kami (eller "gudarna"). Så länge människan lever ett anständigt liv, lägger sig gudarna inte i vad vi gör.

Berget Fuji är heligt

Religionen saknar tempel. Däremot finns otaliga shintohelgedomar och andra heliga platser. Berget Fuji på ön Honshu är en av Japans heligaste platser och tros innehålla extra mycket av den kraft som kami utgörs av.

Ceremonier och riter utgör det viktigaste inom shintoismen

Inom shintoismen finns ingen trosbekännelse eller utvecklad teologi. Det finns heller inga stränga regler och inget helvete för de olydiga. Shintoismen förekommer därför i många varianter och en stor del av religionen kretsar istället kring olika ceremonier och riter.

Orenhet och rening är viktiga begrepp inom shintoismen. Olika former av reningsritualer är därför extra betydelsefulla.

ANNONS

ANNONS

Shintoismen var en japansk nationalistisk religion

Shintoismen har hela tiden haft en nationell inriktning och framhållit Japans storhet. Shinto är intimt förknippad med myter om den japanska nationens uppkomst och om landets geografi.

Shintoismen betonar, förutom gemenskapen med landet, även gemenskapen med naturen, folket och släkten.

Fram till slutet av andra världskriget ansågs kejsaren som en manifestation av kami och som en ättling till solgudinnan. Denna shintoism kan betraktas som en japansk form av nationalism. Efter krigsslutet och Japans nederlag förlorade shinto sin privilegierade ställning i det japanska samhället

Shintoismen har fortfarande inflytande i det japanska samhället då bland annat många nyare religioner är influerade av shinto.

LÄS MER: Japans historia

LÄS MER: Religioner i Östasien, del 1: Universum och människan

LÄS MER: Religioner i Östasien, del 2: Hur ska människan leva?

LÄS MER: Religioner i Östasien, del 3: Gudar, demoner och kult

LÄS MER: Religioner i Östasien, del 4: Religion och samhälle

Användbara begrepp

Amaterasu är solgudinnan, Japans nationalgudomlighet, från vilken den japanska kejsarätten och Japan själv härstammar.

Animism: Tron på att naturen är besjälad.

Andedyrkan är vanligt förekommande i Östasiens religioner. Världen är enligt dessa religioner fylld av gudar och andar - goda och onda. Människan blir själv en ande efter sin död. Andarna ingår som en naturlig del i kulten. Man tillber dem, offrar till dem och så vidare.

Bushido betyder "kämpande riddarens vägar" och är det gamla japanska krigaridealet.

Fuji är Japans högsta berg och betraktas som en helig plats.

Harakiri är ett traditionellt japanskt sätt att begå självmord med kniv. Magen ristades upp efter bestämda regler.

Kami betyder "övervärldslig". Enligt gammal japansk religion blir människan genom döden en kami. Hon står dock fortfarande i kontakt med de levande.

Kamikase betyder "den gudomliga vinden". Det var beteckningen för andra världskrigets självmordspiloter.

Kejsarkult: I japansk etik ingår kärleken till fosterlandet och plikten mot kejsaren som något mycket centralt. Under vissa perioder har kejsaren dessutom blivit föremål för kult och uppfattats som gudomlig.

Shinto är kinesiska (shen-tao) och betyder. "gudarnas väg". Se också Shintoism.

Shintoism kallas Japans inhemska religion. Den var dominerande fram till 600-talet e.Kr, då buddhismen övertog dominansen. Kulten koncentreras till naturen och de döda.

Torii betyder "äreport". Dessa portar symboliserar solens ankomst och finns vid templen i Japan eller på olika ställen i naturen.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad ansåg shintoismen om de japanska kejsarna?
   
 2. Tron på kami är en central del inom shintoismen. Vad är kami?
   
 3. Varför är berget Fuji speciellt inom shintoismen?
   
 4. Shintoismen har haft nationalistiska drag. Förklara.

Ta reda på:

 1. Ungefär hur stor del av Japans befolkning praktiserar idag shinto?
   

 

Litteratur:
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
Sokyo Ono m.fl., Shinto, Tuttle Publishing, 2004


FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty och Robert de Vries, SO-lärare och författare

 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Shintoism

SO-rummet bok
S

Religioner i Östasien, del 3: Gudar, demoner och kult

av: Lennart Koskinen m.fl.
2021-10-13

Det religiösa livet i Östasien präglas av en mycket iögonfallande kult. Tillvaron är fylld av gudar och demoner, som människorna dyrkar på allehanda sätt. Bruket av offer och besvärjelser avtar successivt, men finns fortfarande kvar på ett påtagligt sätt. I Kina har det avtagit starkt efter kejsardömets fall 1912, men det har aldrig helt försvunnit. En omfattande religionsblandning karaktäriserar det religiösa livet. Kinesen kan t.ex. delta i en offergudstjänst i ett taoisttempel på förmiddagen och i en buddhistisk begravningsceremoni på eftermiddagen. Japanen kan också utan problem delta i såväl buddhistiska som shintoistiska ceremonier. Delvis beror detta på att föreställningarna om gudar och andar och kulten av dessa är likartad i taoism, shintoism och buddhism...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Religioner i Östasien, del 4: Religion och samhälle

av: Lennart Koskinen m.fl.
2021-10-13

Genom de stora politiska omvälvningarna i Östasien har religion och politik kommit att vara nära kopplade till varandra. Nedärvd etik och människors levnadssätt löper som en röd tråd genom de stora samhällsförändringarna i Kina. Etiken är också viktig för de kinesiska ledarna. Det är den konfucianska etiken som förvaltas. Även i Japan härskar idén om lojalitet och vördnad för överheten. Det japanska samhället utgör idag en blandning av starkt traditionsbunden livsstil och ett USA-influerat levnadssätt. Den traditionsbundna livsstilen karaktäriseras av en stark känsla av gemenskap med släkt och samhälle. Familjens och samhällets heder och ära är viktig...

+ Läs mer

Länkar om Shintoism

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Japans historia

Historia om Japan. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Re

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Re

Andra asiatiska religioner

Många gamla vishetsläror och religioner har sitt ursprung i Österlandet.

Sh
Karta

Fakta om Japan

Aktuell samhällsfakta om Japan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...

Relaterade taggar

Re
Jordglob

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Hi
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Re
ljus

Vad är religion?

Att leva innebär att vi ställs inför en rad existentiella frågor. Religion är människans sätt att...