M

Irans historia

För flera hundra tusen år sedan bodde människans tidiga släktingar i grottor i det område som i dag utgör Iran. 8000 år före Kristus levde människor på Zagrosbergens sluttningar, där de ägnade sig åt jordbruk och boskapsskötsel. I låglandet i västra Iran växte en stadscivilisation fram, som vid 3000-talet före Kristus bildade en centraliserad stat, det elamitiska riket med ett eget skriftspråk.

Sedan dess har många stora välden uppstått och fallit i området. Olika härskare, folk, kulturer och religioner har påverkat landet. Samtidigt har Iran, eller Persien, som landet hette fram till 1935, utövat stort inflytande över sin omgivning.

För flera hundra tusen år sedan bodde människans tidiga släktingar i grottor i det område som i dag utgör Iran. 8000 år före Kristus levde människor på Zagrosbergens sluttningar, där de ägnade sig åt jordbruk och boskapsskötsel. I låglandet i västra Iran växte en stadscivilisation fram, som vid 3000-talet före Kristus bildade en centraliserad stat, det elamitiska riket med ett eget skriftspråk.

Sedan dess har många stora välden uppstått och fallit i området. Olika härskare, folk, kulturer och religioner har påverkat landet. Samtidigt har Iran, eller Persien, som landet hette fram till 1935, utövat stort inflytande över sin omgivning.

ANNONS

ANNONS

Persien framträdde första gången som självständigt rike på 500-talet före Kristus. Detta akemenidiska rike (namnet togs från den förste storkungens far) utvidgades snabbt, främst under kungarna Kyros och Dareios. När det var som störst på 400-talet f Kr sträckte det sig från Egypten till Indien. Hundra år senare besegrades akemeniderna av Makedoniens kung Alexander den storeLäs om antikens Persien >

Persien blir islamskt

På 200-talet efter Kristus återuppstod Persien som en självständig stat, det sasanidiska riket (Sasan var enligt legenden en ättling till akemeniderna). Det bestod under mer än 400 år, men försvagades av ständiga krig med Rom i väster och med centralasiatiska nomadfolk i öster. I mitten av 600-talet erövrades sasaniderväldet av araberna. Islam ersatte zoroastrismen som officiell religion, och Persien underställdes den dåvarande arabiska stormakten, kalifatet.

Sedan kalifatet, som från 740-talet förlagts till Bagdad, blivit svagare under slutet av 900-talet följde perioder av turkiskt och mongoliskt herravälde. År 1500 dök en ny ledare upp, Ismael, ledare för en shiamuslimsk dervischorden. Han grundade det safavidiska väldet - en teokrati (gudsstat) uppbyggd av turkmener. Shia blev statsreligion. Kring år 1600 nådde det safavidiska väldet en storhet som Persien inte upplevt sedan dess.

Vid början av 1700-talet, då safavidernas makt försvagades, ockuperades delar av Persien av bland andra turkarna. Då turkmenen Nader Shah hade makten (1736-1747) stabiliserades situationen; motståndarna bekämpades och perserna kunde till och med inleda erövringar av Indien.

Efter Nader Shahs död utbröt politiskt kaos. 1796 utropade sig ledaren för den turkmeniska qajarstammen till shah, det vill säga kung. Många av shaherna under qajardynastin var korrumperade och älskade lyxliv. De såg Iran som sin egendom, men de brydde sig inte om landet. Administrationen och armén slutade i princip att fungera. Landet blev ett lockande byte för mäktiga grannar och europiska stormakter. Ryssland lade snart under sig delar av territoriet.

ANNONS

ANNONS

Inbördeskrig bryter ut

Ändå lyckades dynastin överleva till 1925, men med ständig inblandning av Storbritannien och Ryssland. Irans ledare förde en huvudlös politik och landet blev svårt skuldsatt. För att kortsiktigt få in pengar såldes landets naturresurser till utlänningar. Vanstyret ledde 1906 till revolution. Shahen tvingades gå med på att en författning skrevs som gav den lagstiftande makten till ett parlament, majlis. Den sittande shahen, Muhammad Ali, upplöste dock parlamentet 1908. Inbördeskrig utbröt och ett år senare avsattes Muhammad Ali och efterträddes av sin minderåriga son.

Persien försökte hålla sig utanför första världskriget genom att förklara sig neutralt men ockuperades ändå av ryska, turkiska och brittiska styrkor som utkämpade strider på persisk mark. När kriget led mot sitt slut hade britterna större inflytande i Persien än ryssarna, som hade dragits in i oktoberrevolutionen.

1921 tog militären Reza Khan makten genom en statskupp och besteg 1925 tronen som shah under namnet Reza Shah Pahlavi. Persien började nu sträva efter att minska det utländska inflytandet. En rad företag nationaliserades. Sovjetunionen gick med på att avsäga sig alla privilegier som Tsar-Ryssland hade tilltvingat sig i utbyte mot rätten att skicka trupper till Persien, om Sovjetunionens säkerhet hotades från detta håll. I ett nytt avtal 1933 med det brittiska oljebolaget Anglo-Persian (senare Anglo-Iranian), som hade monopol på oljeutvinningen i Persien, fick den persiska staten något bättre villkor än tidigare.

Inom landet sattes en moderniseringsprocess i gång, till stor del inspirerad av reformerna i grannlandet Turkiet. Stora summor satsades på att bygga ut kommunikationerna, utbildningsväsendet gjordes om efter västerländskt snitt och ekonomin centralstyrdes alltmer. Som ett steg i moderniseringen bytte landet 1935 i internationella samhang namn från Persien till Iran (som det hette på persiska). 1936 förbjöds kvinnor att bära slöja, ett förbud många iranier ansåg vara kränkande. Efter några år upphävdes det.

Läs i Landguiden om Irans historia från tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 12 mars 2020
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Irans historia

M

Fem av de mest betydelsefulla politiska revolutionerna

av: Mattias Axelsson
2016-03-11

En politisk revolution är en händelse eller serie av händelser som förändrar ett samhälle i grunden. Ofta får de politiska revolutionerna betydelse inte bara i sin samtid, utan de ger avtryck långt in i framtiden. Här är tidernas mest betydelsefulla politiska revolutioner.

+ Läs mer

Länkar om Irans historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Forntiden och antiken

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Irans geografi

Fördjupa dig i Irans geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Persisk religion - zoroastrism

Zoroastrismen grundades i Iran av profeten Zarathustra och är en av världens äldsta monoteistiska religioner.

Islams historia

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Fakta om Iran

Aktuell samhällsfakta om Iran. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...

Efterkrigstidens huvudlinjer

Efterkrigstidens huvudlinjer och viktiga händelser (1945-1991). Efterkrigstiden var en period av stora politiska...

Antikens Persien

Det persiska riket var en stormakt under antiken. Persien låg i nuvarande Iran, men det persiska riket mer omfattade...

Relaterade taggar

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...

Iran-Irak-kriget

Iran-Irak-kriget var ett blodigt krig mellan Iran och Irak som varade mellan 1980-1988. Kriget...

Perserkrigen

Perserkrigen var en serie utdragna konflikter mellan flera av de grekiska stadsstaterna och det...

Slaget vid Marathon

Efter att den persiska storkungen Darius I hade krossat det joniska upproret (se bakgrunden till...

Slaget vid Salamis

Trots det grekiska nederlaget i norra Grekland vid Thermopyle och nedbränningen av Aten var kriget...

Slaget vid Plataiai

Efter persernas katastrofala nederlag mot grekerna under sjöslaget vid Salamis i september 480 f.Kr...

Sidenvägen

Sidenvägen är en av de äldsta av världens stora handelsvägar, även om den fick sitt namn först på...