Bild:
M

Irans historia

För flera hundra tusen år sedan bodde människans tidiga släktingar i grottor i det område som i dag utgör Iran. 8000 år före Kristus levde människor på Zagrosbergens sluttningar, där de ägnade sig åt jordbruk och boskapsskötsel. I låglandet i västra Iran växte en stadscivilisation fram, som vid 3000-talet före Kristus bildade en centraliserad stat, det elamitiska riket med ett eget skriftspråk.

Sedan dess har många stora välden uppstått och fallit i området. Olika härskare, folk, kulturer och religioner har påverkat landet. Samtidigt har Iran, eller Persien, som landet hette fram till 1935, utövat stort inflytande över sin omgivning.

Persien framträdde första gången som självständigt rike på 500-talet före Kristus. Detta akemenidiska rike (namnet togs från den förste storkungens far) utvidgades snabbt, främst under kungarna Kyros och Dareios. När det var som störst på 400-talet f Kr sträckte det sig från Egypten till Indien. Hundra år senare besegrades akemeniderna av Makedoniens kung Alexander den storeLäs om antikens Persien >

Persien blir islamistiskt

På 200-talet efter Kristus återuppstod Persien som en självständig stat, det sasanidiska riket (Sasan var enligt legenden en ättling till akemeniderna). Det bestod under mer än 400 år, men försvagades av ständiga krig med Rom i väster och med centralasiatiska nomadfolk i öster. I mitten av 600-talet erövrades sasaniderväldet av araberna. Islam ersatte zoroastrismen som officiell religion, och Persien underställdes den dåvarande arabiska stormakten, kalifatet.

Sedan kalifatet, som från 740-talet förlagts till Bagdad, blivit svagare under slutet av 900-talet följde perioder av turkiskt och mongoliskt herravälde. År 1500 dök en ny ledare upp, Ismael, ledare för en shiamuslimsk dervischorden. Han grundade det safavidiska väldet - en teokrati (gudsstat) uppbyggd av turkmener. Shia blev statsreligion. Kring år 1600 nådde det safavidiska väldet en storhet som Persien inte upplevt sedan dess.

Vid början av 1700-talet, då safavidernas makt försvagades, ockuperades delar av Persien av bland andra turkarna. Då turkmenen Nader Shah hade makten (1736-1747) stabiliserades situationen; motståndarna bekämpades och perserna kunde till och med inleda erövringar av Indien.

Efter Nader Shahs död utbröt politiskt kaos. 1796 utropade sig ledaren för den turkmeniska qajarstammen till shah, det vill säga kung. Många av shaherna under qajardynastin var korrumperade och älskade lyxliv. De såg Iran som sin egendom, men de brydde sig inte om landet. Administrationen och armén slutade i princip att fungera. Landet blev ett lockande byte för mäktiga grannar och europiska stormakter. Ryssland lade snart under sig delar av territoriet.

Inbördeskrig bryter ut

Ändå lyckades dynastin överleva till 1925, men med ständig inblandning av Storbritannien och Ryssland. Irans ledare förde en huvudlös politik och landet blev svårt skuldsatt. För att kortsiktigt få in pengar såldes landets naturresurser till utlänningar. Vanstyret ledde 1906 till revolution. Shahen tvingades gå med på att en författning skrevs som gav den lagstiftande makten till ett parlament, majlis. Den sittande shahen, Muhammad Ali, upplöste dock parlamentet 1908. Inbördeskrig utbröt och ett år senare avsattes Muhammad Ali och efterträddes av sin minderåriga son.

Persien försökte hålla sig utanför första världskriget genom att förklara sig neutralt men ockuperades ändå av ryska, turkiska och brittiska styrkor som utkämpade strider på persisk mark. När kriget led mot sitt slut hade britterna större inflytande i Persien än ryssarna, som hade dragits in i oktoberrevolutionen.

1921 tog militären Reza Khan makten genom en statskupp och besteg 1925 tronen som shah under namnet Reza Shah Pahlavi. Persien började nu sträva efter att minska det utländska inflytandet. En rad företag nationaliserades. Sovjetunionen gick med på att avsäga sig alla privilegier som Tsar-Ryssland hade tilltvingat sig i utbyte mot rätten att skicka trupper till Persien, om Sovjetunionens säkerhet hotades från detta håll. I ett nytt avtal 1933 med det brittiska oljebolaget Anglo-Persian (senare Anglo-Iranian), som hade monopol på oljeutvinningen i Persien, fick den persiska staten något bättre villkor än tidigare.

Inom landet sattes en moderniseringsprocess i gång, till stor del inspirerad av reformerna i grannlandet Turkiet. Stora summor satsades på att bygga ut kommunikationerna, utbildningsväsendet gjordes om efter västerländskt snitt och ekonomin centralstyrdes alltmer. Som ett steg i moderniseringen bytte landet 1935 i internationella samhang namn från Persien till Iran (som det hette på persiska). 1936 förbjöds kvinnor att bära slöja, ett förbud många iranier ansåg vara kränkande. Efter några år upphävdes det.

Läs i Landguiden om Irans historia från tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

För flera hundra tusen år sedan bodde människans tidiga släktingar i grottor i det område som i dag utgör Iran. 8000 år före Kristus levde människor på Zagrosbergens sluttningar, där de ägnade sig åt jordbruk och boskapsskötsel. I låglandet i västra Iran växte en stadscivilisation fram, som vid 3000-talet före Kristus bildade en centraliserad stat, det elamitiska riket med ett eget skriftspråk.

Sedan dess har många stora välden uppstått och fallit i området. Olika härskare, folk, kulturer och religioner har påverkat landet. Samtidigt har Iran, eller Persien, som landet hette fram till 1935, utövat stort inflytande över sin omgivning.

Persien framträdde första gången som självständigt rike på 500-talet före Kristus. Detta akemenidiska rike (namnet togs från den förste storkungens far) utvidgades snabbt, främst under kungarna Kyros och Dareios. När det var som störst på 400-talet f Kr sträckte det sig från Egypten till Indien. Hundra år senare besegrades akemeniderna av Makedoniens kung Alexander den storeLäs om antikens Persien >

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Irans historia

M
Mattias Axelsson
2016-03-11
En politisk revolution är en händelse eller serie av händelser som förändrar ett samhälle i grunden. Ofta får de politiska revolutionerna betydelse inte bara i sin samtid, utan de ger avtryck...

Länkar om Irans historia

Sortera efter:
          

Genomgång (8:18 min) av SO-läraren Håkan som berättar om Ayatollah Khomeini och den iranska (den islamiska) revolutionen 1979.

Spara som favorit
          

"Lär om kärnvapen" är en webbsida som drivs av Svenska Läkare mot Kärnvapen och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Här hittar du massor av fakta om kärnvapen och dess roll inom internationell säkerhetspolitik. Utöver texterna som presenteras på webbsidan kan du dessutom ladda ned en fördjupning i pdf-format för varje avsnitt. Materialet i den här ingången är indelat i följande avsnitt: "Sverige och kärnvapen", "NATO och kärnvapen", "Iran och kärnvapen", "Nordkorea och kärnvapen", "IAEA - en internationell vakthund", "Kärnvapenterrorism" samt "Nya kärnvapendoktriner".

Spara som favorit
          

Genomgång (5:21 min), del 3 av 3, där SO-läraren "Mik Ran" fortsätter berätta om de första högkulturerna. Här med fokus på perserriket.

Spara som favorit
          

I den här artikelsamlingen hittar du massor av artiklar som berör Irans historia ur olika perspektiv och som bryter mot den massmediala bilden av landet. Artiklarna fyller ut ett tomt rum där informationen om Iran annars är knapphändig - undantaget ett medialt flöde där revolutioner, slöjor, kärnkraft och reformsträvanden dominerar...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel av Kent Eklind där du ges en alternativ bild av några av de händelser som sägs utgöra grunden för Europas historia. Hur antikens grekiska bosättningar spreds runt Svarta havet, Medelhavet och Egeiska havet beskrev Homeros i Iliaden. Det har vi alla kunnat inhämta på olika sätt. Mindre uppmärksammade är de folkvandringar som medförde en persisk dynastibildning, Akemeniderna. Där lades grunden för ett avgörande organisatoriskt framsteg - en centraliserad maktsfär...

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Iran. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På kalla-kriget.se kan du läsa om det mesta som har med kalla kriget att göra. Här berättas om dess rötter i andra världskriget, kärnvapen, ideologier, konflikterna, totalförsvarstanken m.m. Webbsidan belyser kalla kriget ur både ett svenskt och ett internationellt perspektiv. Du kan läsa om de stora konflikterna under perioden, samt om händelseutvecklingen i många enskilda länder runt om i världen.

Spara som favorit
          

På SR:s hemsida kan du lyssna på ett program (ca 25 min) ur Vetenskapsradion Historia som bl.a. handlar om det avgörande slaget vid Thermoplye där en liten grekisk truppstyrka bestående av 300 spartaner och några tusen greker lyckades stoppa en enormt överlägsen persisk armé. Under det andra perserkriget, tio år efter slaget vid Marathon, kämpade grekerna vid Thermoplyae, Salamis och Plataea för sin frihet - en kamp som hade kunnat gå helt annorlunda, och i så fall omskapat Europas historia. Antikvetaren Allan Klynne och programledaren Tobias Svanelid guidar runt på de antika slagfälten. Programmet går att ladda ner (22 MB).

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om de grekisk-persiska krigen som var en serie konflikter mellan den grekiska världen och det persiska riket som påbörjades omkring 490 f.Kr. och varade till 449 f.Kr. Begreppet syftar vanligtvis på de två persiska invasionerna av det grekiska fastlandet år 490 f.Kr. och 480-479 f.Kr. Vid båda tillfällena lyckades de allierade grekerna besegra perserna...

Spara som favorit
          

Avsnitt på Historia 2 där du kan läsa om det Safavidiska riket som växte fram i Iran under 1500-talet och om motsättningarna mellan shia- och sunnimuslimer. Webbsidan drivs av gymnasieläraren Joakim Wendell.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Historia 2 där du kan läsa om det Assyrien och Persien - två imperier som uppkom i Mellanöstern under antiken. Webbsidan drivs av gymnasieläraren Joakim Wendell och är avsedd att vara en lärresurs på internet för bl.a. gymnasieskolans kurser i historia.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om de olika persiska rikena som existerat genom historien. Här berättas om Akemenidernas rike (550–330 f.Kr.), det hellenistiska Persien (330–250 f.Kr.), Parterriket (250 f.Kr.–226 e.Kr.), Sasaniderriket (226–651) och mycket annat.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Iran ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om forntidens Persien. Är du intresserad av historia så är webbsidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

Spara som favorit
          

Ashk Dahléns hemsida där du kan läsa om Akemeniderna och forntidens Persien. Det persiska akemeniderriket (556-330 f.Kr.) var historiens första världsvälde och dåtidens dominerande stormakt...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia som belyser Irans moderna historia som till stor del handlar om förödmjukelser och främlingsvälde. I slutet av 1700-talet, under qajardynastin, inleddes en sekellång nedgångsperiod för landet. Under den här tiden började de europeiska staterna, framför allt Storbritannien och Ryssland, alltmer begränsa Irans handlingsfrihet...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Irans historia från forntid till nutid.

Kategorier:
Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Fördjupa dig i Irans geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Zoroastrismen grundades i Iran av profeten Zarathustra och är en av världens äldsta monoteistiska religioner.

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Aktuell samhällsfakta om Iran. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Efterkrigstidens huvudlinjer och viktiga händelser (1945-1991). Efterkrigstiden var en period av stora politiska omvälvningar runt hela världen....

Det persiska riket var en stormakt under antiken. Persien låg i nuvarande Iran, men det persiska riket mer omfattade och svårt att hålla ihop.