M
Kategori
Karta

Irans historia

För flera hundra tusen år sedan bodde människans tidiga släktingar i grottor i det område som i dag utgör Iran. 8000 år före Kristus levde människor på Zagrosbergens sluttningar, där de ägnade sig åt jordbruk och boskapsskötsel. I låglandet i västra Iran växte en stadscivilisation fram, som vid 3000-talet före Kristus bildade en centraliserad stat, det elamitiska riket med ett eget skriftspråk.

Sedan dess har många stora välden uppstått och fallit i området. Olika härskare, folk, kulturer och religioner har påverkat landet. Samtidigt har Iran, eller Persien, som landet hette fram till 1935, utövat stort inflytande över sin omgivning.

För flera hundra tusen år sedan bodde människans tidiga släktingar i grottor i det område som i dag utgör Iran. 8000 år före Kristus levde människor på Zagrosbergens sluttningar, där de ägnade sig åt jordbruk och boskapsskötsel. I låglandet i västra Iran växte en stadscivilisation fram, som vid 3000-talet före Kristus bildade en centraliserad stat, det elamitiska riket med ett eget skriftspråk.

Sedan dess har många stora välden uppstått och fallit i området. Olika härskare, folk, kulturer och religioner har påverkat landet. Samtidigt har Iran, eller Persien, som landet hette fram till 1935, utövat stort inflytande över sin omgivning.

ANNONS

ANNONS

Persien framträdde första gången som självständigt rike på 500-talet före Kristus. Detta akemenidiska rike (namnet togs från den förste storkungens far) utvidgades snabbt, främst under kungarna Kyros och Dareios. När det var som störst på 400-talet f Kr sträckte det sig från Egypten till Indien. Hundra år senare besegrades akemeniderna av Makedoniens kung Alexander den storeLäs om antikens Persien >

Persien blir islamskt

På 200-talet efter Kristus återuppstod Persien som en självständig stat, det sasanidiska riket (Sasan var enligt legenden en ättling till akemeniderna). Det bestod under mer än 400 år, men försvagades av ständiga krig med Rom i väster och med centralasiatiska nomadfolk i öster. I mitten av 600-talet erövrades sasaniderväldet av araberna. Islam ersatte zoroastrismen som officiell religion, och Persien underställdes den dåvarande arabiska stormakten, kalifatet.

Sedan kalifatet, som från 740-talet förlagts till Bagdad, blivit svagare under slutet av 900-talet följde perioder av turkiskt och mongoliskt herravälde. År 1500 dök en ny ledare upp, Ismael, ledare för en shiamuslimsk dervischorden. Han grundade det safavidiska väldet - en teokrati (gudsstat) uppbyggd av turkmener. Shia blev statsreligion. Kring år 1600 nådde det safavidiska väldet en storhet som Persien inte upplevt sedan dess.

Vid början av 1700-talet, då safavidernas makt försvagades, ockuperades delar av Persien av bland andra turkarna. Då turkmenen Nader Shah hade makten (1736-1747) stabiliserades situationen; motståndarna bekämpades och perserna kunde till och med inleda erövringar av Indien.

Efter Nader Shahs död utbröt politiskt kaos. 1796 utropade sig ledaren för den turkmeniska qajarstammen till shah, det vill säga kung. Många av shaherna under qajardynastin var korrumperade och älskade lyxliv. De såg Iran som sin egendom, men de brydde sig inte om landet. Administrationen och armén slutade i princip att fungera. Landet blev ett lockande byte för mäktiga grannar och europiska stormakter. Ryssland lade snart under sig delar av territoriet.

ANNONS

ANNONS

Inbördeskrig bryter ut

Ändå lyckades dynastin överleva till 1925, men med ständig inblandning av Storbritannien och Ryssland. Irans ledare förde en huvudlös politik och landet blev svårt skuldsatt. För att kortsiktigt få in pengar såldes landets naturresurser till utlänningar. Vanstyret ledde 1906 till revolution. Shahen tvingades gå med på att en författning skrevs som gav den lagstiftande makten till ett parlament, majlis. Den sittande shahen, Muhammad Ali, upplöste dock parlamentet 1908. Inbördeskrig utbröt och ett år senare avsattes Muhammad Ali och efterträddes av sin minderåriga son.

Persien försökte hålla sig utanför första världskriget genom att förklara sig neutralt men ockuperades ändå av ryska, turkiska och brittiska styrkor som utkämpade strider på persisk mark. När kriget led mot sitt slut hade britterna större inflytande i Persien än ryssarna, som hade dragits in i oktoberrevolutionen.

1921 tog militären Reza Khan makten genom en statskupp och besteg 1925 tronen som shah under namnet Reza Shah Pahlavi. Persien började nu sträva efter att minska det utländska inflytandet. En rad företag nationaliserades. Sovjetunionen gick med på att avsäga sig alla privilegier som Tsar-Ryssland hade tilltvingat sig i utbyte mot rätten att skicka trupper till Persien, om Sovjetunionens säkerhet hotades från detta håll. I ett nytt avtal 1933 med det brittiska oljebolaget Anglo-Persian (senare Anglo-Iranian), som hade monopol på oljeutvinningen i Persien, fick den persiska staten något bättre villkor än tidigare.

Inom landet sattes en moderniseringsprocess i gång, till stor del inspirerad av reformerna i grannlandet Turkiet. Stora summor satsades på att bygga ut kommunikationerna, utbildningsväsendet gjordes om efter västerländskt snitt och ekonomin centralstyrdes alltmer. Som ett steg i moderniseringen bytte landet 1935 i internationella samhang namn från Persien till Iran (som det hette på persiska). 1936 förbjöds kvinnor att bära slöja, ett förbud många iranier ansåg vara kränkande. Efter några år upphävdes det.

Läs i Landguiden om Irans historia från tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Irans historia

SO-rummet bok
S

Araberna, del 9: Varför föll arabernas imperium samman?

av: Lars Hammarén
2023-01-05

Nionde och sista delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Det arabiska imperium som växte fram under 600-talet hade redan två hundra år senare i realiteten vittrat bort. Det arabiska väldet började falla sönder redan under maktskiftet mellan det umayyadiska kalifatet och det abbasidiska kalifatet. Abbasiderna drabbades tidigt av ekonomiska och sociala problem. Till detta kom de rent etniska motsättningarna som fanns mellan araber, perser och turkar. Den sammanhållande kraften som ändå gjorde att det abbasidiska kalifatet kunde överleva i femhundra år var islam...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Araberna, del 8: Abbasidiska kalifatets upplösning

av: Lars Hammarén
2023-01-03

Åttonde delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Här kan du läsa om det abbasidiska kalifatets långdragna upplösning som påbörjades redan under 800-talet men avslutades definitivt i samband med mongolernas erövring av Bagdad år 1258. Här berättas även om det fatimidiska kalifatet, korstågen och Saladins grundande av det ayyubidiska riket med huvudstad i Kairo...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Araberna, del 5: Abbasidiska kalifatets storhetstid

av: Lars Hammarén
2022-12-21

Femte delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Artikelserien behandlar historien om arabernas välde och inte islams. Eftersom arabernas makt nu tydligt börjat avta närmar vi oss egentligen redan slutet på denna historia. Fortfarande fanns dock i kalifatets topp i Bagdad en arabisk härskarätt och den skulle sitta där länge än. Därför fortsätter den här historien ytterligare ett bra tag. I den här artikeln kan du läsa kortfattat om det abbasidiska kalifatets storhetstid från senare delen av 700-talet fram till och med 1200-talet...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
Revolutioner

Fem av de mest betydelsefulla politiska revolutionerna

av: Mattias Axelsson
2016-03-11

Från slutet av 1700-talet till slutet av 1900-talet skakades världen av flera stora revolutioner. USA bröt sig loss från Storbritannien och skapade en ny sorts nation som senare blev ett framtida demokratiskt föredöme. I Frankrike kullkastades det gamla ståndssamhället, vilket fick ringar på vattnet i hela Europa. Haitis kamp mot slaveriet och kolonialism ledde fram till det första självständiga landet i Amerika med en svart majoritetsbefolkning. Ryssland gick från tsarstyre till kommunistiskt styre och utvecklades senare under 1900-talet till en supermakt. Och Iran bytte en västvänlig shah mot en islamistisk stat. Varje revolution hade unika orsaker och följder, men alla hade en djupgående påverkan på sin samtid och tiden efter...

+ Läs mer

Länkar om Irans historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Forntiden och antiken

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Ge
Karta

Irans geografi

Fördjupa dig i Irans geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Re

Persisk religion - zoroastrism

Zoroastrismen grundades i Iran av profeten Zarathustra och är en av världens äldsta monoteistiska religioner.

Re

Islams historia

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Sh
Karta

Fakta om Iran

Aktuell samhällsfakta om Iran. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...

Hi

Efterkrigstidens huvudlinjer

Efterkrigstidens huvudlinjer och viktiga händelser (1945-1991). Efterkrigstiden var en period av stora politiska...

Hi

Antikens Persien

Det persiska riket var en stormakt under antiken. Persien låg i nuvarande Iran, men det persiska riket mer omfattade...

Relaterade taggar

Hi
Gråtande kvinna som gör hitlerhälsning.

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...

Hi
Karta

Iran-Irak-kriget

Iran-Irak-kriget var ett blodigt krig mellan Iran och Irak som varade mellan 1980-1988. Kriget...

Hi
Strid

Perserkrigen

Perserkrigen var en serie utdragna konflikter mellan flera av de grekiska stadsstaterna och det...

Hi
strid

Slaget vid Marathon

Efter att den persiska storkungen Darius I hade krossat det joniska upproret (se bakgrunden till...

Hi
Sjöstrid

Slaget vid Salamis

Trots det grekiska nederlaget i norra Grekland vid Thermopyle och nedbränningen av Aten var kriget...

Hi
strid

Slaget vid Plataiai

Efter persernas katastrofala nederlag mot grekerna under sjöslaget vid Salamis i september 480 f.Kr...

Hi
Karavan

Sidenvägen

Sidenvägen är en av de äldsta av världens stora handelsvägar, även om den fick sitt namn först på...