M

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. Mänskliga rättigheterna fastställdes i sin moderna form av FN 1948 och gäller över hela världen.

Mänskliga rättigheter

Vad är mänskliga rättigheter?

Idén att varje människa har rättigheter är inte ny. Man kan se spår av den i olika kulturer och tider. Men under 1700-talet och med den strömning som kallas för upplysningen fick idén genomslag i Europa. Då växte ett nytt synsätt på människan fram, med betoning på förnuft och kritiskt tänkande. Individen ställdes i centrum, istället för religionen eller kungamakten.

Många inspirerades av de nya tankarna och med tidens sociala oroligheter ledde det till stora förändringar.

När USA blev självständigt 1776 antogs en deklaration där alla människor sågs som jämlika och fria, med rätt att sträva efter lycka. Och efter den franska revolutionen 1789 antogs en förklaring, vars första artikel löd: ”Människor föds och förblir fria och lika i rättigheter”.

Vad är mänskliga rättigheter?

Idén att varje människa har rättigheter är inte ny. Man kan se spår av den i olika kulturer och tider. Men under 1700-talet och med den strömning som kallas för upplysningen fick idén genomslag i Europa. Då växte ett nytt synsätt på människan fram, med betoning på förnuft och kritiskt tänkande. Individen ställdes i centrum, istället för religionen eller kungamakten.

Många inspirerades av de nya tankarna och med tidens sociala oroligheter ledde det till stora förändringar.

När USA blev självständigt 1776 antogs en deklaration där alla människor sågs som jämlika och fria, med rätt att sträva efter lycka. Och efter den franska revolutionen 1789 antogs en förklaring, vars första artikel löd: ”Människor föds och förblir fria och lika i rättigheter”.

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

Riktigt så bra blev det inte. För alla sågs inte som människor. Slaveriet var utbrett, kvinnor uteslutna och rösträtten var begränsad. Därför följde en lång kamp mot slaveri, för kvinnors rättigheter och allmän och lika rösträtt. Under 1800- och i början av 1900-talet ledde det till flera framsteg i många länder.

Förenta nationerna och den allmänna förklaringen

Men det var först efter andra världskriget som den moderna idén om mänskliga rättigheter slog igenom på allvar. På krigets ruiner bildades Förenta nationerna. Ett syfte med organisationen var att förhindra en liknande tragedi i framtiden.

Minnet från andra världskriget förskräckte. På krigets slagfält hade miljontals människor dött. Och i Förintelsen utrotades judar, romer och homosexuella, bara på grund av vilka de var. För att inte det skulle hända igen var stater tvungna att respektera sina medborgares rättigheter. Därför antog FN den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Förklaringen innehåller 30 artiklar som slår fast att alla människor har rätt till ett liv i frihet, utan nöd, fruktan eller förtryck. Ingen människa skulle i framtiden godtyckligt kunna gripas, torteras eller avrättas. Alla skulle få rätt till mat, sjukvård och utbildning. I förklaringen står det också tydligt att dessa rättigheter ska gälla alla människor, oavsett vem man är eller var man kommer ifrån.

Framsteg och utmaningar

Under efterkrigstiden har många framsteg gjorts. De mänskliga rättigheterna har vunnit mark. Flera diktaturer har fallit. Allt fler människor har fått tillgång till utbildning och sjukvård. Färre människor avrättas. Men fortfarande – sjuttio år efter den allmänna förklaringen antogs – sker allvarliga kränkningar runt om i världen.

Amnesty International är en global människorättsorganisation som samlar in information om övergrepp och försöker påverka regeringar att respektera de mänskliga rättigheterna. Ryssland är ett av de länder som under många år uppmärksammats av Amnesty. Människorättsförsvarare och journalister har misshandlats, försvunnit eller till och med mördats. Men ofta har ingen ställts till svars för det.

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

Inte bara Ryssland

Det finns också många exempel, från andra delar av världen, där de mänskliga rättigheterna inte respekteras. Nordkorea, Iran, Vitryssland och Eritrea är bara några exempel, vid sidan av Ryssland, på stater som kväver yttrandefriheten.

Diskriminering är ett allvarligt problem. I Saudiarabien har kvinnor inte samma rättigheter som män och i Nicaragua är det förbjudet med abort, även om graviditeten orsakats av en våldtäkt. Homosexualitet är förbjudet i vissa länder, som i Kamerun där sexuella relationer mellan personer av samma kön är brottsligt. Flera länder avrättar fortfarande människor. I USA används dödliga injektioner och i Kina skjuts människor med nackskott. Tortyr är utbrett och används till exempel i Syrien och Zimbabwe.

Alla borde ha rätt till bostad. Men i världens växande slumområden blir många tvångsvräkta från sina hem, som rivs för att ge plats åt nya byggnader och vägar. Även sjukvård är en mänsklig rättighet, men trots det dör gravida kvinnor i länder som Sierra Leone och Burkina Faso på grund av att de inte fått en tillräckligt bra mödravård.

Mycket återstår att göra

Det finns alltså en hel del kvar att göra innan alla har rätt till ”liv, frihet och personlig säkerhet” som det heter i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Även om världen har blivit bättre så är det också viktigt att komma ihåg att den inte har blivit det av sig självt, utan genom att människor har vågat stå upp för sina och andras rättigheter.

 

Litteratur:
Amnesy International report 2015/2016. The state of the world´s human rights.
Ove Bring, De mänskliga rättigheternas väg: genom historien och litteraturen, Bokförlaget Atlantis, 2011
Willy Strzelewicz, De mänskliga rättigheternas historia, Ordfront, 2001

Text: Christoffer Dahlin, Amnesty International
Hemsida: Amnesty International


Texten i det här avsnittet kommer omarbetas inom kort. Fokus kommer ligga på:

  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  • Hur de mänskliga rättigheterna förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
  • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
Sidan uppdaterad: 22 januari 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

Lärarmaterial om Mänskliga rättigheter

Operation Dagsverke – arbeta med barnkonventionen på riktigt

av: UNICEF
Mellanstadiet, Högstadiet

I januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Det innebär både större skyldighet och ökad möjlighet för skolor och kommuner att sätta barnets rättigheter i fokus.

+ Läs mer

Fair Sex - ett digitalt läromedel om trafficking, sex och mänskliga rättigheter

av: RealStars
Högstadiet, Gymnasiet

Fair Sex - sex på lika villkor med ömsesidig respekt, tar ställning mot alla typer av sexuella övergrepp och kränkningar.

+ Läs mer

Youmo i praktiken - samtala om sexualitet, hälsa och jämställdhet

av: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Högstadiet, Gymnasiet

En vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.

+ Läs mer

Artiklar om Mänskliga rättigheter

Sponsrad
L

Arbeta med barns rättigheter på riktigt

av: UNICEF
2019-07-09

1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Det innebär både större skyldighet och ökad möjlighet för kommuner och skolor att sätta barnets rättigheter i fokus...

+ Läs mer

S

Makt och medkänsla – reportage om engagerad buddhism

av: Kristina Olson
2019-06-03

En präst i Japan brevväxlar med självmordsbenägna för att hjälpa dem att hitta livslusten i ett krävande samhälle. Samtidigt lyckas en kvinnlig aktivist i Indien driva igenom att alla barn i ett enormt slumområde blir vaccinerade. I Thailand arbetar en buddhistisk nunna enträget för att kvinnor ska kunna bli andliga ledare på samma sätt som män. Det här är tre exempel på företrädare för en rörelse som kallas engagerad buddhism. I en nyutkommen bok med titeln Makt och medkänsla berättar de för biståndsarbetaren och f.d. journalisten Kristin Olson om sitt arbete för att förändra världen...

+ Läs mer

M

Katarina Taikon kämpade för romers rättigheter

av: Martin Nyblom
2018-08-06

Katarina Taikon fick inte gå i skolan, men blev känd författare och kämpade för romernas rättigheter i samhället. Hon skrev böckerna om Katitzi. Böckerna bygger på hennes egna upplevelser...

+ Läs mer

S

Internationella brottmålsdomstolen (ICC)

av: Robert de Vries
2017-07-09

Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) togs i bruk 2002 och fungerar som ett komplement till den Internationella domstolen i Haag som är ett av FN:s sex huvudorgan. ICC skapades för att kunna utreda och döma för folkmord och brott mot mänskligheten...

+ Läs mer

M

Antiziganism

av: Kommissionen mot antiziganism
2016-03-15

Antiziganism är den särskilda rasism som riktas mot romer. Antiziganismen har sin grund i fientliga föreställningar om romer som grupp. Det kan uttrycka sig till exempel som hatbrott, diskriminering eller negativa och stereotypa fördomar mot romer. Antiziganismen kränker principen om människors lika värde och rättigheter...

+ Läs mer

Podcast om Mänskliga rättigheter

SO-rummet podcast icon
M

De mänskliga rättigheterna

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-20

Julia, Mattias och Kristoffer synar de mänskliga rättigheterna i sömmarna och berättar om dess grundläggande innehåll och historia.

+ Läs mer

Länkar om Mänskliga rättigheter

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

Relaterade ämneskategorier

Dödsstraff

Ska grova brottslingar få en chans att bättra sig? Kan dödsstraff avskräcka och förhindra brott? Har vi rätt att döda i...

Abort

Är det rätt eller fel att göra abort? Gäller det i alla situationer? Vilka följder kan det bli?

Humanism

Humanismen är en idéströmning som växte fram i slutet av medeltiden. Humanismen betonar den enskilda människans värde...

Lag och rätt

Om regler, lagar, rättssystemet, domstolarna, rättegång, brottslighet, brottsoffer och kriminalvård.

Globalisering

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en...

Demokrati

Om demokrati i allmänhet och hur demokratin fungerar i Sverige. Avsnittet är delvis under uppbyggnad och beräknas vara...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Rasism och främlingsfientlighet

Rasism och främlingsfientlighet grundar sig på idén om att mänskligheten kan delas in i grupper som är olika mycket...

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Sveriges nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter utgörs av: samer, Sverigefinnar, romer, Tornedalingar och judar. Bland skolans...

Sexualitet, könsroller och jämställdhet

Om socialisation, normer, genus och identitet. Vi reder ut begreppen jämlikhet och jämställdhet och hur sexualitet och...

Folkrätt och krigets lagar

Folkrätt är en del av internationell rätt. Internationell rätt kan beskrivas som regler som styr hur stater ska agera...

Relaterade taggar

SO-rummet tag typ

Slaveri

Slaveri innebär att en människa görs till en annan människas egendom. Slaveri har funnits i alla...

Orsaker till fattigdom

Enkelt uttryckt skulle man kunna definiera fattigdom som brist på ekonomiska medel (pengar och...

Internationell rätt

Ett väl fungerande internationellt rättssystem behövs för att kunna skydda folk i världens länder...

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Röda korset

Röda korset är en neutral hjälporganisation som grundades 1863 för att ta hand om sårade i krig. En...

FN-historia och FN-insatser

Förenta nationerna (FN) bildades 1945 utifrån de ramar som segrarna i det andra världskriget...

SO-rummet tag typ

Minoriteter

Här hittar du material med anknytning till nationella och etniska minoriteter förr och idag.

Flyktingar

Krig, konflikter och naturkatastrofer har varit vanligt förekommande genom hela mänsklighetens...

Pacifism

Pacifism är en benämning för övertygelsen om att konflikter ska lösas med fredliga medel och inte...

SO-rummet tag typ

Religion och politik idag

Religion har i alla tider utnyttjats i politiska syften av ledare och politiker för att vinna...

FN

Den internationella freds- och säkerhetsorganisationen Förenta nationerna (FN) tillkom formellt den...

SO-rummet tag typ

Mobbning och kränkningar

Diskriminering och trakasserier är beteenden som har samband med någon av diskriminerings-grunderna...

Samhällsstatistik

Statistik handlar om kalkyler, analyser och presentation av data och information. Resultatet...

Antiziganism

Med antiziganism menas rasism mot romer. Antiziganism bygger på fördomar om att romer ser ut och...

Sveriges grundlagar

En grundlag är en extra viktig lag. I Sverige har vi fyra grundlagar: 1. Regeringsformen 2....

Globala målen

Tidigare historia: Precis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål...

Religion och homosexualitet

Även om en stor del av världens befolkning definierar sig själva som heterosexuella har det alltid...