S
Tagg
iran
Religion kan ibland vara en orsak till konflikt och förtryck. Samtidigt bär religioner i regel på försoningstanken och har en etik som förespråkar kärlek till alla medmänniskor. Hur religion används i politiskt syfte säger därför mer om användarna än om religionen i fråga.

Religion och konflikter

Många tror att religiösa motsättningar utgör en stor del av världens konflikter. Det är en uppfattning som antagligen blivit allt vanligare efter den 11 september 2001 då religiöst inspirerade terrorister attackerade USA. Den är dock inte helt riktig. Hur ska man då se på religion och konflikt, hur hänger de ihop?

Civilisationernas krig?

En välkänd amerikansk forskare, Samuel Huntington, har hävdat att världen är på väg mot ”Clash of Civilisations”, alltså ett slags ”civilisationernas krig”. Huntington hävdar att krig och konflikter kommer att ske inte främst mellan grupper som har olika ideologier (ex höger - vänster), utan mellan grupper från olika civilisationer/religiösa traditioner (ex kristna - muslimer).

ANNONS

ANNONS

Det finns dock väldigt lite stöd för denna uppfattning inom forskningen på området. En stor majoritet av alla världens konflikter är mellan parter från samma religiösa traditioner.

Det betyder att i de flesta konflikter så tillhör de sidor som strider inte olika religioner. Det finns visserligen väpnade konflikter mellan kristna och muslimer, protestanter och katoliker, buddhister och hinduer. Men det är betydligt vanligare med konflikter mellan parter där båda kommer från samma religiösa tradition.

Religiösa konflikter?

De flesta konflikter i världen handlar inte om religion. Religiösa sakfrågor utgör en minoritet av världens konflikter. Religiösa sakfrågor kan exempelvis vara konflikter där ena parten vill införa muslimsk sharialag.

Även bland de konflikter som handlar om religion, så är religion ibland bara en av flera olika sakfrågor som parterna är oense om. Konflikter handlar alltså om olika saker och ganska sällan om bara religion.

Ett exempel på detta är Sudan. Regeringen i Khartoum införde muslimsk lagstiftning i hela landet. Rebellrörelsen i södra delen av landet krävde istället en sekulär stat. Men rebellerna har också krävt självstyre och ökad demokrati i hela landet samt mer av inkomsterna från oljan som pumpas upp i Söder. Sudan är alltså ett exempel på där det finns en religiös sakfråga som parterna är oense om, men där religion bara är en fråga bland flera andra.

Religiösa krav kan dölja andra intressen, såsom politiska eller ekonomiska. Ledare kan använda sig av religiösa symboler, försöka vinna stöd genom religiösa ord och begrepp i sina offentliga tal, och använda sig av religiösa organisationer och ledare.

Detta även om de har politiska eller ekonomiska mål. I forna Jugoslavien så använde sig exempelvis den serbiska ledaren Slobodan Milosovich sig av den serbortodoxa kyrkan i en konflikt som inte handlade om religion.

Religion och konfliktlösning

Det är inte ovanligt att religiösa väpnade konflikter uppstår när andra ideologier för protest (nationalism, socialism, etc) misslyckas. I många fall har rebellrörelser som har en religiös grund föregåtts av andra grupper utan sådan religiös bas, som misslyckats i sina kampanjer. I Israel/Palestina var det under en lång tid PLO som ledde motståndet mot den israeliska ockupationen.

ANNONS

ANNONS

PLO har inte haft någon uttrycklig religiös grund. När den organisationen uppfattades som ineffektiv och korrupt, så ökade stödet för Hamas, som har en uttrycklig religiös grund.  

Religiösa konflikter kan vara svårare att lösa. Detta finns det visst stöd för i forskningen. De kan bli mer våldsamma, hålla på under en längre tid och vara mer problematiska att lösa genom fredsförhandlingar och avtal. Det har förklarats på olika sätt, några forskare hävdar att när religiösa uppfattningar och känslor är inblandade så kan den resurs som båda sidorna kräver (exempelvis den heliga staden Jerusalem) uppfattas som odelbar.

Det har också förklarats med att religiösa aktörer ser på tid på ett annat sätt och därför har längre tidshorisonter. De har därför mindre brådska med att avsluta konflikter. Det ska dock noteras att religiösa konflikter kan lösas. Det finns exempel på när parter lyckats lösa konflikter med religiösa sakfrågor.

Konflikten i Sudan löstes genom ett fredsavtal 2005, där det beslöts att den södra delen av landet inte behövde ha muslimsk lagstiftning. Att de är svårare att lösa betyder alltså inte att de är olösbara.

Fredsbyggande

Religion kan vara viktigt för att bygga fred. Många uppfattar att deras religion kräver eller inspirerar aktiva insatser till stöd för fred och rättvisa. Religiösa medlare är vanligt förekommande i många väpnade konflikter.

Ett samfund som historiskt sett varit mycket aktiv som fredsmäklare är kväkarna (Vännernas samfund). I många demokrati- och proteströrelser mot diktaturer har religiösa aktörer, såsom buddhistiska munkar i Myanmar/Burma eller kristna präster och biskopar i proteströrelser i Östeuropa när muren mellan öst och väst föll. Det finns också flera fredsrörelser världen över som har en religiös grund.

Religion kan alltså spela en tudelad roll. Å ena sidan kan religion öka motivationen att strida och bidra till att göra konflikter mer svåra att lösa. Å andra sidan kan religion bidra till fred och försoning. Religion kan med andra ord bidra till både krig och fred.

ANNONS

ANNONS

Det är också viktigt att notera att skiljelinjen mellan vilken roll som religion spelar - fredsskapande eller krigshetsande - inte går mellan religioner. Ibland uppfattas kristendom eller buddhism som mer fredliga än exempelvis islam, vilket inte nödvändigtvis stämmer. Det finns militanta uppfattningar och grupper inom alla religioner. Och det finns också fredsbudskap och religiöst engagemang för fred, rättvisa och försoning i alla religioner.


FÖRFATTARE

Text: Isak Svensson, professor i freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet

Här nedan hittar du material som kan relateras till religion och konflikter-krig.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Religion och konflikter

S

Vad är terrorism?

av: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
2022-06-14

Terrorism är inget nytt fenomen, utan har använts i århundraden av både stater och politiska grupper. Attackerna i Paris 2015, Norge 2011, London 2005, Madrid 2004 och 11 september-attentaten 2001 är exempel på terrorism - våldsdåd som drabbar många människor och skapar oro och rädsla i samhället. Sedan attackerna mot USA den 11 september 2001 har den globala terrorismen ökat dramatiskt och terrorism har fått stort utrymme i dagens medierapportering...

+ Läs mer

S

Orsaker till krig

av: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
2022-06-14

Krig är förödande för människan, för miljön, för hela staters existens. Ändå krigar vi. Att stater hamnar i väpnade konflikter har flera orsaker, bland annat politiska eller att någon ändå ytterst tjänar på det. Det finns flera olika orsaker till krig och väpnade konflikter. De ekonomiska, sociala eller politiska förhållandena kan till exempel vara sådana att människor till slut väljer att ta till vapen. Krig kan också orsakas av egenintressen, maktbegär och osäkerhet om andra staters intentioner och militära kapacitet. Det finns dock ingen enkel förklaring. Som regel är konflikter komplexa och orsakerna till varför ett krig uppstår många...

+ Läs mer

M

Terrorismens historia

av: Kaj Hildingson
2022-05-22

Terrorism kan användas för att försöka uppnå olika mål, oftast politiska eller religiösa. Terrorism definieras egentligen som urskillningslösa angrepp mot civila mål, byggnader, transportmedel eller människor. Men beteckningen terrorist har blivit alltmer oklar. Den regering som ogillar en väpnad grupp kallar den gärna för terroristgrupp. Men för en annan folkgrupp kan de styrkor som av en regering kallas terrorister vara hjältar i en befrielsearmé. I den här artikeln kan du läsa om terrorismens historia i modern tid, under 1800-talet och 1900-talet...

+ Läs mer

M

Fredsprocessen i Palestinakonflikten och mordet på Rabin

av: Kaj Hildingson
2020-09-03

Ända sedan Israel utropades 1948 har alla försök att skapa fred mellan israeler och palestinier misslyckats. Men sällan har konflikten varit så nära en lösning som 1993 då Israels premiärminister Yitzhak Rabin skakade hand med sin ärkefiende, den palestinske ledaren Yassir Arafat framför Vita huset i USA. Men det avtal som skulle genomföras hade många fiender på båda sidor. 1995 sköts Rabin till döds av en 25-årig israel efter ett stort möte som firade freden. Mordet på Rabin bromsade fredsprocessen. 25 år senare var frågan ännu inte löst trots en oändlig rad förhandlingar och konferenser...

+ Läs mer

M
Palestinakonflikten

Förenklat om Palestinakonflikten

av: Leif Löwegren och Robert de Vries
2015-09-16

Det finns knappast någon annan konflikt som är svårare att beskriva än den israeliska-palestinska. Så fort man försöker formulera sig beträder man minerad mark. Ja naturligtvis inte bokstavligen, utan symboliskt. De båda sidorna står så långt ifrån varandra att det är svårt att hitta en gemensam nämnare...

+ Läs mer

S

Konflikten i Nordirland och vägen till försoning

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-13

Vid Irlands självständighet 1921 blev sex grevskap i norr undantagna och fick utgöra Nordirland som skulle förbli under brittiskt styre. Irländska republikanska armén (IRA) motsatte sig detta vilket ledde till en väpnad kamp som syftade till att förena Nordirland med den nybildade republiken Irland...

+ Läs mer

Podcast om Religion och konflikter

SO-rummet podcast icon
M

Talibanernas historia

av: Mattias Axelsson
2021-09-06

I veckans avsnitt av I fokus berättar Mattias Axelsson (gymnasielärare i samhällskunskap, historia och religion) om talibanerna i Afghanistan. Vilka är de? Vad vill de? Var kommer de ifrån?

+ Läs mer

Länkar om Religion och konflikter

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS