M

Ungern idag

Antal invånare: 9 781 130 (2017)
Huvudstad: Budapest

Befolkning

Befolkningen har minskat en aning varje år sedan 1981 i takt med att dödstalen kommit att överstiga födelsetalen. Samtidigt ökar andelen äldre i befolkningen – drygt 17 procent av invånarna var äldre än 65 år 2013 och från 2060 väntas andelen ha stigit till nära 30 procent.

Sju av tio invånare bor i tätorter, främst i Budapest där drygt var femte ungrare är bosatt.

Antal invånare: 9 781 130 (2017)
Huvudstad: Budapest

Befolkning

Befolkningen har minskat en aning varje år sedan 1981 i takt med att dödstalen kommit att överstiga födelsetalen. Samtidigt ökar andelen äldre i befolkningen – drygt 17 procent av invånarna var äldre än 65 år 2013 och från 2060 väntas andelen ha stigit till nära 30 procent.

Sju av tio invånare bor i tätorter, främst i Budapest där drygt var femte ungrare är bosatt.

ANNONS

ANNONS

Religion

De flesta troende ungrare är kristna och tillhör romersk-katolska kyrkan, men bara ungefär var femte ungrare bedöms vara aktiv utövare av någon religion. Ändå fastslår den nya författning som trädde i kraft 2012 en rad katolska sociala värderingar som grundläggande för det ungerska samhället.

Ungerns flagga.

Politiskt system

Ungern är en parlamentarisk demokrati, men utvecklingen i landet sedan 2010 har väckt oro i omvärlden för att demokratin håller på att urholkas. Efter 1989 använde landet en grundligt reviderad version av den kommunistiska författningen från 1949, och det var först 2012 som Ungern fick en författning som helt utformats av ett demokratiskt valt parlament.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Med medlemskap i EU och försvarsalliansen Nato uppnådde Ungern två av sina främsta utrikespolitiska mål, sedan de sista sovjetiska trupperna lämnade ungersk mark 1991. Sedan 2010, när Ungern fick en högerregering ledd av partiet Fidesz, har dock relationerna till EU och flera västländer försämrats. Premiärminister Viktor Orbán har istället prioriterat att stärka samarbetet med Ryssland.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Ungerns ekonomi är idag uppbyggd kring servicesektorn – som svarar för två tredjedelar av bruttonationalprodukten (BNP) och sysselsätter en lika stor del av arbetsstyrkan – och industri som står för mindre än en tredjedel av BNP. EU-stöd har varit en viktig drivkraft för den ekonomiska utvecklingen, medan utländska investerare har hållit sig undan på grund av osäkra rättsliga förhållanden och korruption.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Ungerns geografi >

Utrikeshandel

Utrikeshandel spelar en viktig roll för ekonomin. Minst tre fjärdedelar av handeln sker med EU-länderna. Redan 1990 övertog Tyskland Rysslands roll som Ungerns viktigaste enskilda handelspartner och Tyskland svarar än idag för en stor del av såväl export som import. Utanför EU har förutom Ryssland, även Kina blivit en viktig handelskontakt.

Sociala förhållanden

Den förväntade livslängden i Ungern har ökat under 2010-talet, men inte lika snabbt som i majoriteten av EU-länderna. Hjärt- och kärlsjukdomar är vanliga dödsorsaker. Bakom den dåliga hälsostatistiken finns bland annat faktorer som många rökare, hög alkoholkonsumtion och dåliga matvanor.

Besök Landguiden och läs mer om Ungern.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 21 januari 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Ungern

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ungerns geografi

Fördjupa dig i Ungerns geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Ungerns historia

Här hittar du material som behandlar Ungerns historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Relaterade taggar

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...