M

Ungern idag

Antal invånare: 9 769 949 (2019)
Huvudstad: Budapest

I Donauflodens bäcken i Centraleuropa ligger Ungern, ett land med rik kultur och dramatisk historia. Ungern drabbades hårt av den globala finanskrisen från 2008 och tvingades göra impopulära nedskärningar. Växande arbetslöshet åtföljdes av antisemitism och fientlighet mot romer och invandrare. Under premiärminister Viktor Orbán har Ungern sedan 2010 blivit allt mer auktoritärt och nationalistiskt.

Antal invånare: 9 769 949 (2019)
Huvudstad: Budapest

I Donauflodens bäcken i Centraleuropa ligger Ungern, ett land med rik kultur och dramatisk historia. Ungern drabbades hårt av den globala finanskrisen från 2008 och tvingades göra impopulära nedskärningar. Växande arbetslöshet åtföljdes av antisemitism och fientlighet mot romer och invandrare. Under premiärminister Viktor Orbán har Ungern sedan 2010 blivit allt mer auktoritärt och nationalistiskt.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Befolkningen har minskat en aning varje år sedan 1981 i takt med att dödstalen kommit att överstiga födelsetalen. Samtidigt ökar andelen äldre i befolkningen – nästan 20 procent av invånarna var äldre än 65 år 2018 och från 2060 väntas andelen ha stigit till nära 30 procent. Sju av tio invånare bor i tätorter, främst i Budapest där drygt var femte ungrare är bosatt.

Ungerns flagga.

Religion

De flesta troende ungrare är kristna och tillhör romersk-katolska kyrkan, men bara ungefär var femte ungrare bedöms vara aktiv utövare av någon religion. Ändå fastslår den nya författning som trädde i kraft 2012 en rad katolska sociala värderingar som grundläggande för det ungerska samhället.

Politiskt system

Efter 1989 använde Ungern en grundligt reviderad version av den kommunistiska författning som införts 1949. Först 2012 fick landet en författning som helt utformats av ett demokratiskt valt parlament. Ungern är idag en parlamentarisk demokrati – men systemet ger partier i regeringsställning starkt grepp om både beslutsfattande och utnämningar till viktiga jobb.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Utvecklingen i Ungern sedan 2010 har väckt oro i omvärlden för att demokratin håller på att urholkas. Yttrande- och pressfrihet är inskrivna i författningen, men regeringen har stärkt sin kontroll över såväl rättsväsen och utbildning som medier.

Utrikespolitik och försvar

Med medlemskap i EU och försvarsalliansen Nato uppnådde Ungern två av sina främsta utrikespolitiska mål, efter det att de sista sovjetiska trupperna lämnat ungersk mark 1991. Sedan 2010, när Ungern fick en högerregering ledd av partiet Fidesz, har dock relationerna till EU och flera västländer försämrats. Premiärminister Viktor Orbán har istället prioriterat att stärka samarbetet med Ryssland.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Ungerns ekonomi är idag uppbyggd kring servicesektorn – som svarar för två tredjedelar av bruttonationalprodukten (BNP) och sysselsätter en lika stor del av arbetsstyrkan – och industri som står för mindre än en tredjedel av BNP. EU-stöd har varit en viktig drivkraft för den ekonomiska utvecklingen. Utländska investerare har tvekat inför osäkra rättsliga förhållanden och korruption, men många storbolag har etablerat tillverkning i Ungern.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Ungerns geografi >

Utrikeshandel

Utrikeshandel spelar en viktig roll för ekonomin. Minst tre fjärdedelar av handeln sker med EU-länderna. Redan 1990 övertog Tyskland Rysslands roll som Ungerns viktigaste enskilda handelspartner och Tyskland svarar än idag för en stor del av såväl export som import. Utanför EU har förutom Ryssland, även Kina blivit en viktig handelskontakt.

Sociala förhållanden

Den förväntade livslängden i Ungern har ökat under 2010-talet, men inte lika snabbt som i majoriteten av EU-länderna. Hjärt- och kärlsjukdomar är vanliga dödsorsaker. Bakom den dåliga hälsostatistiken finns bland annat faktorer som många rökare, hög alkoholkonsumtion och dåliga matvanor.

Besök Landguiden och läs mer om Ungern.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 24 augusti 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Ungern

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Ungern

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ungerns geografi

Fördjupa dig i Ungerns geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Ungerns historia

Här hittar du material som behandlar Ungerns historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Relaterade taggar

EU:s historia

1951 bildades den s.k. Kol- och stålgemenskapen mellan staterna: Västtyskland, Frankrike, Italien,...

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en...

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...