M

Nigerias geografi

Antal invånare: 190 886 310 (2017)
Huvudstad: Abuja

Geografi

Nigeria ligger i Västafrika och är dubbelt så stort som Sverige. Mitt i landet flyter Afrikas tredje längsta flod Niger samman med Benue på sin väg mot havet. Flodarmarna delar landet i en nordlig, en västlig och en östlig del. I söder breder det oljerika Nigerdeltat ut sig vid Guineabukten, som är en del av Atlanten.

Antal invånare: 190 886 310 (2017)
Huvudstad: Abuja

Geografi

Nigeria ligger i Västafrika och är dubbelt så stort som Sverige. Mitt i landet flyter Afrikas tredje längsta flod Niger samman med Benue på sin väg mot havet. Flodarmarna delar landet i en nordlig, en västlig och en östlig del. I söder breder det oljerika Nigerdeltat ut sig vid Guineabukten, som är en del av Atlanten.

ANNONS

ANNONS

Kusten präglas av ett slättland med djupa mangroveträsk, laguner och palmlundar. Innanför kustslätten växer tropisk regnskog. I de orörda skogar som ännu finns kvar lever mängder av djur, bland annat schimpanser och andra apor. Norrut glesnar skogen och övergår i gräsbevuxna savanner, som täcker större delen av landet. Här strövar antiloper och strutsar, som jagas av en och annan leopard, men lejonen och elefanterna har blivit sällsynta.

På den centralt belägna Josplatån finns rester av slocknade vulkaner, som når höjder runt 1 700 meter över havet. Platån fungerar som en vattendelare, därifrån strömmar vatten ned mot de stora floderna i söder och mot Tchadsjön vid gränsen i nordöst.

Tchadsjön är mycket grund – bara 1,5 meter djup i genomsnitt – vilket gör att ytstorleken varierar kraftigt med säsongerna. Farhågor om att sjön håller på att torka ut avvisades därför länge, men nu har vattenmängden minskat påtagligt. 1966 uppmättes sjön till 25 000 kvadratkilometer; 40 år senare var sjöytan bara 500 kvadratkilometer. Minskningen beror dels på klimatförändringar och dels på ökad konstbevattning i regionen. Tchadsjön betecknas som en sötvattenssjö, trots en svag salthalt. Sjön har ett rikt växt- och djurliv, med krokodiler och flodhästar i toppen av näringskedjan, men allt detta riskerar nu att försvinna.

Landet höjer sig brant mot gränsen till Kamerun i öster, där det högsta berget Chappal Waddi ligger.

Nigerias flagga.

Klimat

Nigeria har tropiskt regnskogsklimat i söder; här är både temperaturen och luftfuktigheten hög året runt. I norr råder ett torrare, halvtropiskt savann- eller stäppklimat. Det är hett på sommaren men svalare på vintern.

Längs kusten regnar det nästan året runt, även om den huvudsakliga regnperioden räknas från april till oktober. Den årliga nederbörden ligger på 3 000 till 4 000 mm. Årsnederbörden i inlandet varierar kraftigt mellan olika orter, på några håll uppgår den till bara 500 mm. Under torrtiden blåser ibland en ökenvind, harmattan, in över norra Nigeria med sand och stoft från Sahara.

Naturtillgångar och energi

Nigeria är Afrikas största oljeproducent och en av världens tio största oljeexportörer. Nästan allt som pumpas upp går på export som råolja. Naturgasreserverna är också bland de större i världen, men gas har först nyligen börjat utvinnas. Elbristen är ett stort problem. Invånarnas energibehov tillgodoses till stor del genom ved och fotogen.

Nigeria har också gott om kol, järnmalm, tenn, uran, fosfater, kalksten och marmor. Utvinningen är dock blygsam.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Jordbruket förlorade i betydelse när oljeutvinningen sköt fart på 1960-talet. Nigeria som tidigare var en stor exportör av jordbruksvaror blev beroende av import. Men sektorn är fortfarande viktig för både försörjning och sysselsättning, och på senare år har odlingen ökat på nytt. Småbönder står för merparten av produktionen.

Industri

Vid sidan av oljeindustrin har Nigeria i huvudsak relativt småskalig tillverkningsindustri för den inhemska marknaden. Över hälften av industritillverkningen är koncentrerad till Lagos med omnejd. Andra industristäder av betydelse är Kano, Kaduna och Ibadan. Oljeindustrin dominerar i städerna Port Harcourt och Warri.

Turism

Turismen är begränsad i Nigeria. Attraktioner finns, i form av stränder, skogar, folkliv och ett stort utbud av nigeriansk konst. Men brist på hotell, eftersatta kommunikationer samt våld och korruption bidrar till att hålla turismen på en låg nivå.
 

Besök Landguiden och läs mer om Nigeria.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 6 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Nigerias geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fakta om Nigeria

Aktuell samhällsfakta om Nigeria. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Nigerias historia

Fördjupa dig i Nigerias historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.