M
Kategori
Karta

Nigerias geografi

Antal invånare: 211 400 704 (2021)
Huvudstad: Abuja

Geografi och klimat

Nigeria ligger i Västafrika och är dubbelt så stort som Sverige. Mitt i landet flyter Niger samman med biflödet Benue på sin väg mot havet.  I söder breder det oljerika och tätbefolkade Nigerdeltat ut sig. Klimatet är övervägande tropiskt eller halvtropiskt.

Antal invånare: 211 400 704 (2021)
Huvudstad: Abuja

Geografi och klimat

Nigeria ligger i Västafrika och är dubbelt så stort som Sverige. Mitt i landet flyter Niger samman med biflödet Benue på sin väg mot havet.  I söder breder det oljerika och tätbefolkade Nigerdeltat ut sig. Klimatet är övervägande tropiskt eller halvtropiskt.

ANNONS

ANNONS

Niger är den största floden i Västafrika och den tredje största på hela kontinenten. Niger och Benue utgör flodarmar som tillsammans delar Nigeria i en nordlig, en västlig och en östlig del. Nigerdeltat vid Guineabukten, som är en del av Atlanten, breder ut sig över område som är nästan lika stort som Svealand.

Nigeria
Bild: Utrikespolitiska institutet
Kustlandskapet präglas av slätter med djupa mangroveträsk, laguner och palmlundar. Innanför kustslätten växer tropisk regnskog. I de orörda skogar som ännu finns kvar lever mängder av djur, bland annat schimpanser och andra apor. Norrut glesnar skogen och övergår i gräsbevuxna savanner, som täcker större delen av landet. Här strövar antiloper och strutsar, som jagas av en och annan leopard. Lejonen och elefanterna har däremot blivit sällsynta.

På Josplatån mitt i landet finns rester av slocknade vulkaner, som når höjder runt 1 700 meter över havet. Högplatån fungerar som en vattendelare, därifrån strömmar vatten ned mot de stora floderna i söder och mot Tchadsjön vid gränsen i nordöst.

Nigerias flagga.

Tchadsjön är mycket grund – bara 1,5 meter djup i genomsnitt – vilket gör att ytstorleken varierar kraftigt med säsongerna. Farhågor om att sjön håller på att torka ut avvisades därför länge, men nu är det klart att vattenmängden har minskat med över 90 procent sedan 1960-talet. Minskningen beror främst på klimatförändringar och ökad konstbevattning. Tchadsjön betecknas som en sötvattenssjö, trots en svag salthalt. Sjön har ett rikt växt- och djurliv, med krokodiler och flodhästar i toppen av näringskedjan, men allt detta riskerar nu att försvinna.

Landet höjer sig brant mot gränsen till Kamerun i öster, där det högsta berget Chappal Waddi ligger.

I söder råder tropiskt regnskogsklimat där både temperaturen och luftfuktigheten är hög året runt. I norr råder ett torrare, halvtropiskt savann- eller stäppklimat. Det är hett på sommaren men svalare på vintern.

Längs kusten regnar det nästan året runt, även om den huvudsakliga regnperioden räknas från april till oktober. Årsnederbörden i inlandet varierar kraftigt mellan olika orter. Under torrtiden blåser ibland en ökenvind, harmattan, in över norra Nigeria med sand och stoft från Sahara.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar och energi

Nigeria är Afrikas största oljeproducent och har världsdelens största reserver av naturgas. Nästan all olja som pumpas upp går på export som råolja. Oljeindustrin har orsakat stora miljöskador. Elbristen är ett stort problem.

Jordbruk

Jordbruket förlorade i betydelse när oljeutvinningen sköt fart på 1960-talet. Nigeria som tidigare var en stor exportör av jordbruksvaror blev beroende av import. Men sektorn är fortfarande viktig för både försörjning och sysselsättning. Småbönder står för merparten av produktionen.

Industri

Industrisektorn är liten i Nigeria. Vid sidan av oljan finns mest bara relativt småskalig tillverkningsindustri för den inhemska marknaden. Över hälften av industritillverkningen är koncentrerad till Lagos med omnejd. Oljeindustrin dominerar i städerna Port Harcourt och Warri.

Besök Landguiden och läs mer om Nigeria.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Nigerias geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Nigerias geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Nigeria

Aktuell samhällsfakta om Nigeria. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

Nigerias historia

Fördjupa dig i Nigerias historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.