M

Är det rätt eller fel att göra abort? Bilden visar ett foster i 9-10 veckan. I Sverige har en kvinna rätt till abort t.o.m. graviditetsvecka 18. Därefter tillåts abort endast om det finns särskilda skäl.

Abort

Är det rätt eller fel att göra abort? Gäller det i alla situationer? Vilka konsekvenser kan det bli?

Abort är att avbryta en graviditet med följd att fostret avlägsnas.

Hur utförs en abort?

Det finns två sorters aborter - medicinsk och kirurgisk. Vid medicinsk abort, som idag görs fram till och med nionde graviditetsveckan, tar kvinnan en stark hormondos i form av tabletter, vilket framkallar aborten. Själva aborten kan sedan ske antingen hemma eller på sjukhus.

Är det rätt eller fel att göra abort? Gäller det i alla situationer? Vilka konsekvenser kan det bli?

Abort är att avbryta en graviditet med följd att fostret avlägsnas.

Hur utförs en abort?

Det finns två sorters aborter - medicinsk och kirurgisk. Vid medicinsk abort, som idag görs fram till och med nionde graviditetsveckan, tar kvinnan en stark hormondos i form av tabletter, vilket framkallar aborten. Själva aborten kan sedan ske antingen hemma eller på sjukhus.

ANNONS

ANNONS

Kirurgisk abort får endast utföras på sjukhus och går till så att livmodern töms med en vakuumsug. Vid sena aborter efter tolfte graviditetsveckan görs en kombination av medicinsk abort och kirurgisk abort. Man börjar med att ta tabletter med antihormon som vid medicinsk abort och två dagar senare blir man inlagd och får en kombination av tabletter att svälja samt slidtabletter för att sätta igång värkarbetet och för att föda fram fostret. När fostret är framfött utförs en skrapning för att få ut resterna av moderkakan och minska riskerna för blödning.

Enligt gällande abortlagstiftning har kvinnor i Sverige rätt att genomgå abort fram till och med 18:e graviditetsveckan. Därefter kan man få abort om man har synnerliga skäl, efter ansökan till Socialstyrelsen. En sådan ansökan beviljas inte om fostret kan antas vara livsdugligt, i praktiken inte efter 22:a veckan, såvida inte barnet har livshotande skador, eller om kvinnans hälsa hotas av graviditeten. Det finns för tidigt födda barn som fötts i 22:a graviditetsveckan och överlevt. Av de barn som föds vid vecka 25 överlever omkring 50 procent.

Hur många aborter görs i Sverige?

I Sverige görs det runt 37 000 aborter varje år. Sedan mitten av 1990-talet har antalet aborter ökat markant i takt med att antalet födda barn också blivit större, och var fjärde graviditet slutar med abort. Sverige har det högsta antalet aborter per 1 000 kvinnor i Västeuropa. Utförlig abortstatistik publiceras av Socialstyrelsen med jämna mellanrum. Länk till Socialstyrelsens abortstatistik

Vilka abortlagar har EU-länderna?

Den 1 januari 2008 fick Sverige en ny abortlag. Det blev då tillåtet för utländska kvinnor att komma till Sverige och få en abort. Sverige är därmed det enda landet i Europa dit man kan åka och göra abort fram till och med graviditetsvecka 18 utan att prövning görs.

De flesta europeiska länder tillåter abort fram till graviditetsvecka 12 och upp till vecka 24 ifall det föreligger allvarliga avvikelser hos fostret. Många länder kräver även rådgivande samtal eller läkarintyg före aborten, även om det oftast hanteras som en formalitet.Internationella jämförelser gör gällande att Finland sedan början av 1990-talet har det lägsta antalet aborter i Norden; därefter följer Danmark, Island och Norge.

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Vad innebär en medicinsk abort?
     
  2. Vad innebär en kirurgisk abort?
     
  3. Enligt gällande svensk abortlagstiftning har man rätt att göra abort fram till och med 18:e graviditetsveckan. Därefter kan genomförs abort endast om man har synnerliga skäl. Ge exempel på sådana synnerliga skäl.

Diskutera:

  1. Är det rätt eller fel att göra abort? Motivera.
     

 

Text: Respekt, katolsk rörelse för livet
Textmaterialet är redigerat och bearbetat av SO-rummet.

Sidan uppdaterad: 2 december 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Abort

Samhällskroppen - om samhälle, kön och sexualitet

av: RFSU
Högstadiet, Gymnasiet

Ett kunskapsmaterial för lärare i samhällsorienterande ämnen i grundskolan och gymnasieskolan.

+ Läs mer

Artiklar om Abort

M

P-pillrets tidiga historia

av: Magnus Västerbro
2022-09-12

Kvinnorättsaktivisten Margaret Sanger hade länge drömt om att läkemedelsindustrin en dag skulle lyckas framställa ett piller som kunde förhindra oönskad graviditet. Men inget tycktes hända inom forskningsområdet. Det blev istället hon själv och en kontroversiell fertilitetsforskare vid namn Gregory Pincus som till slut såg till att utvecklingen av "det magiska pillret" tog fart. Tack vare henne framställdes p-pillret - ett preventivmedel som befriat miljontals kvinnor...

+ Läs mer

Podcast om Abort

SO-rummet podcast icon
S

Normativa etiska teorier

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-02-17

Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Här berörs också dygdetiken.

+ Läs mer

Länkar om Abort

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Etiska teorier och normativ etik

Etiska förhållningssätt och etiska problem. Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och...

Dödshjälp och eutanasi

Ska vi själva få bestämma när vi vill dö? Ska andra få bestämma när vi ska dö om vi inte själva kan ta ställning?

Historia om relationer, kärlek och sex

Historiens människor har ofta haft en annan syn på sexualitet och relationer än vad vi som svenskar har idag. Men...

Sexualitet, könsroller och jämställdhet

Om socialisation, normer, genus och identitet. Vi reder ut begreppen jämlikhet och jämställdhet och hur sexualitet och...

Relaterade taggar

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Sex, samtycke och relationer

Det finns många olika sätt att organisera skolans undervisning i ämnet sex och samlevnad....

Samhällsstatistik

Statistik handlar om kalkyler, analyser och presentation av data och information. Resultatet...