Är det rätt eller fel att göra abort? Bilden visar ett foster i 9-10 veckan. I Sverige har en kvinna rätt till abort t.o.m. graviditetsvecka 18. Därefter tillåts abort endast om det finns särskilda skäl.
M

Abort

Är det rätt eller fel att göra abort? Gäller det i alla situationer? Vilka konsekvenser kan det bli?

Abort är att avbryta en graviditet med följd att fostret avlider.

Hur utförs en abort?

Det finns två sorters aborter, medicinsk och kirurgisk. Vid medicinsk abort, som idag görs fram till och med nionde graviditetsveckan, tar kvinnan en stark hormondos i form av tabletter, vilket framkallar aborten. Själva aborten kan sedan ske antingen hemma eller på sjukhus.

Kirurgisk abort får endast utföras på sjukhus och går till så att livmodern töms med en vakuumsug. Vid sena aborter efter tolfte graviditetsveckan görs en kombination av medicinsk abort och kirurgisk abort. Man börjar med att ta tabletter med antihormon som vid medicinsk abort och två dagar senare blir man inlagd och får en kombination av tabletter att svälja samt slidtabletter för att sätta igång värkarbetet och för att föda fram fostret. När fostret är framfött utförs en skrapning för att få ut resterna av moderkakan och minska riskerna för blödning.

Enligt gällande abortlagstiftning har kvinnor i Sverige rätt att genomgå abort fram till och med 18:e graviditetsveckan. Därefter kan man få abort om man har synnerliga skäl, efter ansökan till Socialstyrelsen. En sådan ansökan beviljas inte om fostret kan antas vara livsdugligt, i praktiken inte efter 22:a veckan, såvida inte barnet har livshotande skador, eller om kvinnans hälsa hotas av graviditeten. Det är viktigt att komma ihåg att ett barn i 18:e graviditetsveckan är ca 16 cm långt och att många av barnets förmågor och sinnen redan är utvecklade. Det finns för tidigt födda barn som fötts i 22:a graviditetsveckan och överlevt. Av de barn som föds vid vecka 25 överlever omkring 50 procent.

Hur många aborter görs i Sverige?

I Sverige görs det runt 37 000 aborter varje år. Sedan mitten av 1990-talet har antalet aborter ökat markant i takt med att antalet födda barn också blivit större, och var fjärde graviditet slutar med abort. Sverige har det högsta antalet aborter per 1 000 kvinnor i Västeuropa. Utförlig abortstatistik publiceras av Socialstyrelsen med jämna mellanrum. Länk till Socialstyrelsens abortstatistik

Vilka abortlagar har EU-länderna?

Den 1 januari 2008 fick Sverige en ny abortlag. Det blev då tillåtet för utländska kvinnor att komma till Sverige och få en abort. Sverige är därmed det enda landet i Europa dit man kan åka och göra abort fram till och med graviditetsvecka 18 utan att prövning görs.

De flesta europeiska länder tillåter abort fram till graviditetsvecka 12 och upp till vecka 24 ifall det föreligger allvarliga avvikelser hos fostret. Många länder kräver även rådgivande samtal eller läkarintyg före aborten, även om det oftast hanteras som en formalitet.

Internationella jämförelser gör gällande att Finland sedan början av 1990-talet har det lägsta antalet aborter i Norden; därefter följer Danmark, Island och Norge.
 

Text: Respekt, katolsk rörelse för livet
Textmaterialet är redigerat av SO-rummet
Hemsida: Respekt, katolsk rörelse för livet

Är det rätt eller fel att göra abort? Gäller det i alla situationer? Vilka konsekvenser kan det bli?

Abort är att avbryta en graviditet med följd att fostret avlider.

Hur utförs en abort?

Det finns två sorters aborter, medicinsk och kirurgisk. Vid medicinsk abort, som idag görs fram till och med nionde graviditetsveckan, tar kvinnan en stark hormondos i form av tabletter, vilket framkallar aborten. Själva aborten kan sedan ske antingen hemma eller på sjukhus.

Uppdaterad: 07 mars 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Lärarmaterial om Abort

av:
RFSU
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Ett kunskapsmaterial för lärare i samhällsorienterande ämnen i grundskolan och gymnasieskolan.

Podcast om Abort

SO-rummet podcast icon
S
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-02-17

Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konskevensetik och sinneslagsetik. Här berörs också dygdetiken.

Länkar om Abort

Sortera efter:
          

På Statens medicinsk-etiska råds webbplats finns information om abortfrågan. I abortfrågan finns en intressekonflikt mellan fostrets skyddsvärde och den gravida kvinnans rättigheter. Vårt samhälle har valt att ge kvinnans rätt företräde eftersom kvinnan har rätt till sin kropp.

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Abort i Europa - en översikt är en artikel skriven av Anna Dahlqvist, journalist och redaktör för RFSU:s tidning Ottar. Texten ingår i RFSU:s skolmaterial "Samhällskroppen". När Sverige fick lagen om fri abort 1975 befann vi oss mitt i en tidsperiod då abortlagarna i västvärlden liberaliserades. Under 1960- och 70-talet var aborträtten en brännhet fråga i Europa och USA och land efter land gick från mer strikta lagar till fri abort – under olika begränsat antal veckor i början av graviditeten...

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Artikel i nyhetsmagasinet Fokus där du kan läsa om abort betraktat ur olika perspektiv. Här berättas bland annat om olika abortmetoder och vilka regler och lagar som gäller.  Sista möjligheten för en sen abort är i vecka 22. En vecka senare kan för tidigt födda barn räddas. Fokus reder ut vad som avgör gränsen mellan liv och död...

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning kan du läsa om abort ur olika perspektiv. Materialet är anpassat för elever på högstadiet och gymnasiet.

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik, som har funnits sedan 1933. Här hittar du massor av fakta kring sex och samlevnad.

Spara som favorit
          

Föreningen "Människovärde" vill medverka till att förändra opinionen i riktning mot ökad respekt för människans unika och okränkbara värde, och vara en arena för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärde.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du kan läsa om abort i Sverige på 1930-talet. Kvinnor gjorde abort på 1930-talet för att de ville förvärvsarbeta och forma en ny kvinnoroll. En ryktbar aborträttegång år 1934 ger ledtrådar till aborternas historia i Sverige...

Spara som favorit
          

I SR Minnens webbarkiv hittar du en temasida om p-pillrets och p-pillerdebattens historia från 1960 och framåt.

Spara som favorit
          

På Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands hemsida hittar du ett lexikon med olika begrepp som kan relateras till kristendomen och kyrkan. I den här ingången finns artiklar med anknytning till kristen etik. Här berättas bl.a. om abort, alkohol, arbetslöshet, budorden, celibat, dubbla kärleksbudet, ekonomisk etik, förlåtelse, krig, rättvisa, samboförhållande, skillsmässa, tystnadsplikt, äktenskapet och mycket annat.

Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning kan du läsa om barnlöshet och fosterdiagnostik. Idag kan läkarvetenskapen råda bot på nästan alla typer av barnlöshet. Därför kan många av dem som vill bli föräldrar få sin önskan uppfylld. Detta medicinska genombrott kallas ofta för reproduktivitetsrevolutionen...

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          
Bild:

När förvandlas ett foster till ett barn? Frågan orsakar debatt än idag, men redan för 1000 år sedan var frågan brännhet i det svenska samhället. Vetenskapsradion Historia berättar de ljusskygga barnutsättningarnas historia och spårar dagens syn på aborter till den tid då Sverige blev kristet. Synen på när ett foster blev ett barn förändrades i grunden när Sverige förvandlades från ett hedniskt samhälle till ett kristet...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du hittar fakta om abort. Här kan du läsa om olika typer av abort, abort i ett historiskt perspektiv, aborter i Sverige m.m.

Kategorier:
Spara som favorit
          

I den här artikeln i tidningen Populär Historia berättas det om barn utanför äktenskapet under Gustav III:s tid. År 1778 förändrade kung Gustav III statsmaktens syn på oäkta barn. Kvinnor skulle nu kunna föda utan att uppge vare sig eget eller barnafaderns namn. Reformen var tänkt att förbättra de ogifta kvinnornas position och minska antalet barnamord...

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Etiska förhållningssätt och etiska problem. Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och rätta. Moral handlar om hur...

Ska vi själva få bestämma när vi vill dö? Ska andra få bestämma när vi ska dö om vi inte själva kan ta ställning?

Relationer, romantik, kärlek, äktenskap, skilsmässor, erotik och sexualitet genom historien.

Relaterade taggar