M
Kategori
Karta

Bosnien-Hercegovinas geografi

Antal invånare: 3,2 miljoner (2024)
Huvudstad: Sarajevo

Geografi och klimat

Bosnien och Hercegovina är till ytan något större än Danmark och består huvudsakligen av berg. Landet påminner om en trekant och är omslutet av Kroatien på två sidor, gränsen bryts bara av en två mil lång kuststräcka mot Adriatiska havet. I öster ligger Serbien och Montenegro. Merparten av Bosnien har inlandsklimat.

Antal invånare: 3,2 miljoner (2024)
Huvudstad: Sarajevo

Geografi och klimat

Bosnien och Hercegovina är till ytan något större än Danmark och består huvudsakligen av berg. Landet påminner om en trekant och är omslutet av Kroatien på två sidor, gränsen bryts bara av en två mil lång kuststräcka mot Adriatiska havet. I öster ligger Serbien och Montenegro. Merparten av Bosnien har inlandsklimat.

ANNONS

ANNONS

Bergen är till största delen täckta av skog och på sina håll når topparna över 2 000 meter. Mindre än en tiondel av ytan ligger lägre än 150 meter över havet. I norr, längs gränsfloden Sava, finns bördiga slätter.

BH
Bild: Utrikespolitiska institutet

Huvudstaden Sarajevo ligger i den centrala delen av landet vid floden Bosna, som givit namn åt en av landets två historiska enheter: provinsen Bosnien. Den andra historiska enheten, Hercegovina, ligger i söder och utgör en femtedel av landets yta. Namnet Bosnien används ofta som benämning på hela landet.

Sedan inbördeskrigets slut 1995 är nationen uppdelad i två politiska så kallade entiteter: den bosniakisk-kroatiska Federationen Bosnien och Hercegovina (hädanefter kallad Federationen) och Republika Srpska (Serbiska republiken) som domineras av serber.

ANNONS

Federationen, som omfattar de västra och centrala delarna (se karta), utgör 51 procent av landets yta. Federationens huvudstad Sarajevo är även huvudstad för landet som helhet. Sarajevos östra förorter ligger i Republika Srpska och utgör en egen stad, Öst-Sarajevo (Istočno Sarajevo, hette tidigare Srpsko Sarajevo, Serbiska Sarajevo). Banja Luka fungerar som Republika Srpskas huvudstad.

Större delen av Bosnien har varma somrar och kalla vintrar. I de områden som ligger nära den korta kusten i söder råder medelhavsklimat.

Bosnien-Hercegovinas flagga.

Naturtillgångar och energi

Bosnien är ganska rikt på mineral. I flera delar av landet finns stora mängder brunkol. Det finns också flera fyndigheter med bauxit. Oexploaterade fynd av litium kan ge framtida inkomster. Energipotentialen är god, men sektorn är dåligt utvecklad. Klimatomställningen går långsamt.

Brunkol finns runt Tuzla i öster samt kring Sarajevo och Zenica i den centrala delen av landet. Bauxit finns i norr och kring Mostar i söder. Utvinningen av järnmalm och salt är stor, och det finns även goda tillgångar på bland annat koppar, bly, zink, guld och mangan. Timmer och vattenkraft kan också räknas som naturtillgångar.

Bosnien är beroende av import för sin energiförsörjning, särskilt av olja och fossilgas (naturgas). Gasen som används främst i städerna kommer från Ryssland. Bosnien har drabbats av störningar i leveransen på grund av ryska konflikter med länder som gasledningarna går genom.

Jordbruk och industri

Nästan hälften av Bosniens yta utgörs av odlings- eller betesmark och nästan var femte invånare är sysselsatt inom jordbruket. Det bedrivs främst på små och ofta ineffektiva gårdar, till stor del för eget bruk. Inom industrin är gruvnäringen viktig.

Knappt halva landet är täckt av skog, och skogsbruket står för en ansenlig del av exportinkomsterna.

Gruv- och metallindustrin producerar inte minst järn och stål, men även till exempel aluminium. Andra viktiga industrier framställer kemiska produkter, samt trä- och pappersvaror, textilier och livsmedel.

ANNONS

ANNONS

Turism

Bosnien har aldrig haft någon turistnäring av vikt trots förutsättningar för vintersport och sevärda städer som till exempel Sarajevo, Mostar och Jajce.

Besök Landguiden och läs mer om Bosnien-Hercegovina.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 17 juni 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Bosnien-Hercegovinas geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Bosnien-Hercegovinas geografi

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Bosnien-Hercegovina

Aktuell samhällsfakta om Bosnien-Hercegovina. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet...

Hi
Karta

Bosnien-Hercegovinas historia

Få en helhetsbild av Bosnien-Hercegovinas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika...