M

Tyskland idag

Antal invånare: 82 695 000 (2017)
Huvudstad: Berlin

Befolkning

Det tyska folket har uppstått ur ett antal olika germanska folkgrupper: franker, saxare, bayrare, schwaber, rhenländare, pfalzare med flera. Tyskland är, näst Ryssland, Europas folkrikaste stat men invånarna är ojämnt fördelade.

Antal invånare: 82 695 000 (2017)
Huvudstad: Berlin

Befolkning

Det tyska folket har uppstått ur ett antal olika germanska folkgrupper: franker, saxare, bayrare, schwaber, rhenländare, pfalzare med flera. Tyskland är, näst Ryssland, Europas folkrikaste stat men invånarna är ojämnt fördelade.

ANNONS

ANNONS

Religion

Runt två tredjedelar av tyskarna tillhör kristna samfund. Protestanterna och katolikerna är ungefär lika många. Protestanterna finns främst i norra och östra Tyskland medan katolikerna i huvudsak lever i de södra och västra delarna.

Politiskt system

Den västtyska grundlagen trädde i kraft den 23 maj 1949. Den 3 oktober 1990 anslöt sig Östtyskland (DDR) till denna författning. Tyskland blev därigenom återigen en stat.

2006 gjordes betydande tillägg i författningen för att ändra maktfördelningen mellan den federala nivån och delstaterna (die Länder).
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Tysklands flagga.

Utrikespolitik och försvar

I takt med att Tyskland kommit att spela en allt starkare ekonomisk roll i Europa och världen har förväntningarna ökat bland europeiska länder och USA på att landet även ska ta ett större ansvar för fred och säkerhet i omvärlden. Under de senaste åren har den tyska regeringen, i samband med att man tvingats ta itu med konflikter i närområdet som i Ukraina och flyktingkrisen, också börjat föra en mer aktiv utrikespolitik.

Ekonomi

Från att Tyskland under ett par decennier kring millennieskiftet sågs som ett ekonomiskt problembarn bland EU-länderna har den tyska ekonomin med dess stabila tillväxt under 2010-talet blivit ett föredöme. Medan flera andra europeiska länder ännu dras med stora skulder och andra ekonomiska problem har Tyskland uppvisat en stadig, om än modest tillväxt.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Tysklands geografi >

ANNONS

ANNONS

Utrikeshandel

Exporten har stor betydelse för den tyska ekonomiska utvecklingen. Industri och näringsliv är i hög grad inriktade på export, men samtidigt är landet också beroende av import av viktiga råvaror som energi.

Tyskland är världens tredje största handelsnation efter USA och Kina.

Sociala förhållanden

Tyskland har ett väl utbyggt socialförsäkringssystem, så generöst att det har blivit en tung belastning för staten.

I takt med att den arbetsföra befolkningen minskar medan pensionärerna blir fler har ett antal förändringar skett.
 

Besök Landguiden och läs mer om Tyskland.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Podcast om Fakta om Tyskland

SO-rummet podcast icon
S

Hur styrs Tyskland?

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-05-16

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om hur Tysklands politiska system fungerar.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Tyskland

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Tysklands historia

Fördjupa dig i Tysklands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Tysklands geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Tysklands geografi ur olika perspektiv.

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Relaterade taggar

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...

Presidentialism och semipresidentialism

Presidentialism Presidentialism är ett statsskick som har sitt ursprung i USA. Inom presidentalism...