Bild:
M

Filippinerna idag

Antal invånare: 104 918 090 (2017)
Huvudstad: Manila

Befolkning

Filippinerna är ett av de tätast befolkade länderna i Sydöstasien. Födelse­talen har minskat på senare år, samtidigt som dödstalen har sjunkit. Drygt en tredjedel av befolkningen är under 15 år.

Befolkningen är koncentrerad till kusterna och Luzons slättland. Mer än var tionde (en del källor anger var femte) invånare bor i och omkring huvudstaden Manila.

Religion

Religionsfriheten är inskriven i författningen, och respekteras vanligtvis. De flesta filippinare är kristna, varav merparten är katoliker. I söder finns en muslimsk minoritet, moros.

Politiskt system

Filippinerna har ett demokratiskt styre. Författningen ger presidenten stor makt. De politiska partierna är svaga och i praktiken domineras såväl politiken som ekonomin av en liten elit.

Korruption är ett stort problem, både inom politiken och rättsväsendet. Regeringsarmén och den nationella polisen, men också muslimska separatister och vänstergerillan NPA anklagas för grova brott mot de mänskliga rättigheterna.

Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Maguindanomassakern

Filippinska valrörelser är ofta våldsamma, men en massaker på 58 människor på Mindanao i november 2009 skakade om hela landet.

Utrikespolitik och försvar

  

De starka banden till USA dominerar utrikespolitiken. Amerikanerna hade länge militärbaser i landet, men tvingades lämna dem 1992. Det militära samarbetet mellan länderna fortsatte dock. Samtidigt har kontakterna till andra asiatiska länder blivit viktigare. Relationerna med framför allt Kina störs dock av en tvist om en ögrupp i Sydkinesiska havet. Efter maktskiftet i juni 2016 mildrade den nya presidenten Rodrigo Duterte tonen gentemot Kina, samtidigt som han distanserade sig från USA. Han talade också om att fördjupa samarbetet med Ryssland. Sedan Donald Trump blivit amerikansk president 2017 förbättrades kontakterna mellan Filippinerna och USA.

Ekonomi

Länge utgjorde jordbruk, fiske och skogsbruk stommen i Filippinernas ekonomi, men numera betyder tjänstesektorn och tillverkningsindustrin mer för ekonomin i stort. Det finns också en omfattande informell, svart sektor, av ekonomin, främst i de större städerna.

Av stor vikt för ekonomin är de pengar som filippinare utomlands skickar till hemlandet. 2013 rörde det sig om cirka 26 miljarder dollar, vilket motsvarade nästan 10 procent av BNP.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Filippinernas geografi >

Utrikeshandel

Traditionellt har Filippinerna ett underskott i handelsbalansen, det vill säga importen är större än exporten. Från 2003 växte underskotten, då exportinkomsterna föll samtidigt som importen av olja och livsmedel blev dyrare och allt fler konsumtionsvaror importerades. 2013 uppgick det till över 18,5 miljarder dollar, enligt Internationella valutafonden (IMF).

Samtidigt har Filippinerna ett betydande överskott i bytesbalansen på grund av de stora summor – sammanlagt över 25 miljarder dollar 2013 – som filippinare som arbetar utomlands skickar till sina familjer i hemlandet.

Sociala förhållanden

Samhället domineras av en liten välbärgad elit, samtidigt som många filippinare lever i fattigdom. Mest utsatt är landsbygdsbefolkningen, men i städerna samlas allt fler fattiga i kåkstäder. De regionala skillnaderna är också stora.

I början av 2010-talet beräknades 26 procent av invånarna leva under den nationella fattigdomsgränsen (det vill säga  på mindre än 1,35 dollar om dagen). Enligt Världsbankens definition räknades 40 procent av befolkningen som fattig vid samma tidpunkt (mindre än 2 dollar om dagen).
 

Besök Landguiden och läs mer om Filippinerna.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 104 918 090 (2017)
Huvudstad: Manila

Befolkning

Filippinerna är ett av de tätast befolkade länderna i Sydöstasien. Födelse­talen har minskat på senare år, samtidigt som dödstalen har sjunkit. Drygt en tredjedel av befolkningen är under 15 år.

Befolkningen är koncentrerad till kusterna och Luzons slättland. Mer än var tionde (en del källor anger var femte) invånare bor i och omkring huvudstaden Manila.

Religion

Religionsfriheten är inskriven i författningen, och respekteras vanligtvis. De flesta filippinare är kristna, varav merparten är katoliker. I söder finns en muslimsk minoritet, moros.

Uppdaterad: 11 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Filippinerna

Sortera efter:
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om gamla och aktuella konflikter på Filippinerna. Du hittar också en del annan historia och samhällsfakta om landet.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Filippinerna. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa om konflikten på Filippinerna mellan den filippinska armén och de muslimska och kommunistiska upprorsgrupperna. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. På webbplatsen hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Filippinerna ur olika perspektiv. Filippinerna, formellt Republiken Filippinerna, är ett land i Sydostasien i västra Stilla havet. Dess läge vid Eldringen och dess tropiska klimat gör Filippinerna utsatt för jordbävningar och tyfoner men har också utrustat landet med naturresurser och gjort det till ett av de rikaste områdena av biologisk mångfald i världen...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Filippinerna. Här kan du läsa kortfattat om landets politik, samhälle, historia, geografi m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Filippinernas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Historia om Filippinerna. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.