M

Filippinerna idag

Antal invånare: 104 918 090 (2017)
Huvudstad: Manila

Befolkning

Filippinerna är ett av de tätast befolkade länderna i Sydöstasien. Födelse­talen har minskat på senare år, samtidigt som dödstalen har sjunkit. Drygt en tredjedel av befolkningen är under 15 år.

Befolkningen är koncentrerad till kusterna och Luzons slättland. Mer än var tionde (en del källor anger var femte) invånare bor i och omkring huvudstaden Manila.

Antal invånare: 104 918 090 (2017)
Huvudstad: Manila

Befolkning

Filippinerna är ett av de tätast befolkade länderna i Sydöstasien. Födelse­talen har minskat på senare år, samtidigt som dödstalen har sjunkit. Drygt en tredjedel av befolkningen är under 15 år.

Befolkningen är koncentrerad till kusterna och Luzons slättland. Mer än var tionde (en del källor anger var femte) invånare bor i och omkring huvudstaden Manila.

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionsfriheten är inskriven i författningen, och respekteras vanligtvis. De flesta filippinare är kristna, varav merparten är katoliker. I söder finns en muslimsk minoritet, moros.

Filippinernas flagga.

Politiskt system

Filippinerna har ett demokratiskt styre. Författningen ger presidenten stor makt. De politiska partierna är svaga och i praktiken domineras såväl politiken som ekonomin av en liten elit.

Korruption är ett stort problem, både inom politiken och rättsväsendet. Regeringsarmén och den nationella polisen, men också muslimska separatister och vänstergerillan NPA anklagas för grova brott mot de mänskliga rättigheterna.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Maguindanomassakern

Filippinska valrörelser är ofta våldsamma, men en massaker på 58 människor på Mindanao i november 2009 skakade om hela landet.

Utrikespolitik och försvar

De starka banden till USA dominerar utrikespolitiken. Amerikanerna hade länge militärbaser i landet, men tvingades lämna dem 1992. Det militära samarbetet mellan länderna fortsatte dock. Samtidigt har kontakterna till andra asiatiska länder blivit viktigare. Relationerna med framför allt Kina störs dock av en tvist om en ögrupp i Sydkinesiska havet. Efter maktskiftet i juni 2016 mildrade den nya presidenten Rodrigo Duterte tonen gentemot Kina, samtidigt som han distanserade sig från USA. Han talade också om att fördjupa samarbetet med Ryssland. Sedan Donald Trump blivit amerikansk president 2017 förbättrades kontakterna mellan Filippinerna och USA.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Länge utgjorde jordbruk, fiske och skogsbruk stommen i Filippinernas ekonomi, men numera betyder tjänstesektorn och tillverkningsindustrin mer för ekonomin i stort. Det finns också en omfattande informell, svart sektor, av ekonomin, främst i de större städerna.

Av stor vikt för ekonomin är de pengar som filippinare utomlands skickar till hemlandet. 2013 rörde det sig om cirka 26 miljarder dollar, vilket motsvarade nästan 10 procent av BNP.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Filippinernas geografi >

Utrikeshandel

Traditionellt har Filippinerna ett underskott i handelsbalansen, det vill säga importen är större än exporten. Från 2003 växte underskotten, då exportinkomsterna föll samtidigt som importen av olja och livsmedel blev dyrare och allt fler konsumtionsvaror importerades. 2013 uppgick det till över 18,5 miljarder dollar, enligt Internationella valutafonden (IMF).

Samtidigt har Filippinerna ett betydande överskott i bytesbalansen på grund av de stora summor – sammanlagt över 25 miljarder dollar 2013 – som filippinare som arbetar utomlands skickar till sina familjer i hemlandet.

Sociala förhållanden

Samhället domineras av en liten välbärgad elit, samtidigt som många filippinare lever i fattigdom. Mest utsatt är landsbygdsbefolkningen, men i städerna samlas allt fler fattiga i kåkstäder. De regionala skillnaderna är också stora.

I början av 2010-talet beräknades 26 procent av invånarna leva under den nationella fattigdomsgränsen (det vill säga  på mindre än 1,35 dollar om dagen). Enligt Världsbankens definition räknades 40 procent av befolkningen som fattig vid samma tidpunkt (mindre än 2 dollar om dagen).
 

Besök Landguiden och läs mer om Filippinerna.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Filippinerna

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Filippinernas geografi

Fördjupa dig i Filippinernas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Filippinernas historia

Historia om Filippinerna. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.