M
Tagg
Porträtt
Napoleon I, målad av Jacques-Louis David.

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte (1769-1821) föddes under fattiga förhållanden på ön Korsika, men blev senare Frankrikes kejsare. Napoleon kom till makten efter en militär kometkarriär i samband med de franska revolutionskrigen i Europa.

1799 tog Napoleon makten genom en statskupp. Han var då bara 30 år gammal men hade redan hunnit bli en framgångsrik och populär general. För att göra sig ännu mer populär bland folket lovade Napoleon fred. Den slöts 1802 efter tio år av krig i Europa (krig som hade följt efter den franska revolutionen).

ANNONS

ANNONS

År 1804 utropade sig Napoleon till kejsare. Det var påven som krönte Napoleon, men han själv satte kronan på sitt huvud. Den första franska republiken - som hade skapats i samband med franska revolutionen - fanns därmed inte längre.

Napoleon lät utarbeta en lagbok (Code Napoléon) där det stod att alla fransmän var lika inför lagen. Alla skulle betala skatt och varje fransman hade rätt att ansluta sig till vilken religion som helst. Napoleon samarbetade med den katolska kyrkan, men kyrkan fick inte tillbaka sina egendomar som de förlorade under revolutionen.

Under Napoleontiden förbättrades det franska skolsystemet. Den som kom från ett fattigt hem skulle ha en lika stor chans att få ett bra jobb som de rika eleverna. Flickor däremot hade inget behov av någon mer avancerad utbildning, menade Napoleon.

Som överbefälhavare för den franska krigsmakten erövrade och härskade Napoleon över större delen av västra och centrala Europa (se Napoleonkrigen). Han stod på höjden av sin makt omkring 1810 då större delen av Europa låg under hans kontroll (se karta).

Efter ett misslyckat fälttåg mot Ryssland 1812 försvagades Napoleons position, vilket ledde till att han 1814 avsattes och fördes till den lilla ön Elba utanför Italiens kust. Napoleon fick ön som ett suveränt furstendöme. Men ön var liten, och Napoleons ambitioner var stora. Han återvände därför till Frankrike och lyckades återigen komma till makten i hundra dagar, innan det slutgiltiga nederlaget i juni 1815 vid Waterloo i Belgien, där Napoleon besegrades av en brittisk samt en preussisk armé.

ANNONS

Efter Napoleon förlorat slaget vid Waterloo blev han avsatt och omhändertagen av britterna som ville placera honom så långt bort från Frankrike som möjligt. Han förvisades därför till ön S:t Helena - en brittisk koloni i södra Atlanten. Där bodde han strängt bevakad av brittiska soldater resten av sitt liv. Napoleon dog 1821, troligen av magcancer.

I historieskrivningen är han känd som en av världshistoriens mest framgångsrika fältherrar. Napoleon var en legend redan under sin livstid och dominerade hela sin samtid genom sina erövringar i Europa.

LÄS MER: Napoleons tid vid makten 1799-1815

LÄS MER: Napoleonkrigen

FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här hittar du material som kan relateras till Napoleon Bonaparte och hans liv.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Napoleon Bonaparte

S

Slaget vid Leipzig 1813 - Karl Johans helomvändning och Napoleons fall

av: Torbjörn Nilsson
2020-10-15

Slaget vid Leipzig i oktober 1813 var dåtidens största europeiska fältslag. Nästan 450 000 soldater deltog i vad som kallats ”die grösse Völkerschlacht” (det stora folkslaget). Vardera sidan – Napoleon och hans bundsförvanter respektive den stora antifranska alliansen – förlorade cirka 35 000 man i stupade. Trots att Napoleon inte helt besegrades, utan slog till reträtt, innebar slaget att han sedermera fick ge upp kejsarkronan. För Sveriges nye kronprins Karl Johan, Napoleons förre marskalk Jean Baptiste Bernadotte, innebar deltagandet mot Napoleon höjdpunkten på den nya utrikespolitik som han fört sitt nya hemland in i...

+ Läs mer

L

Historiska kändisar - som du aldrig har sett dem

av: Robert de Vries
2017-06-09

Du kanske inte har tänkt på det, men är inte de flesta personerna på museernas tavlor ofta allvarliga eller rent av dystra? På SO-rummet har vi nu ändrat på detta. Välkommen in på en annorlunda och lite gladare gallerivisning...

+ Läs mer

S

Franska revolutionen - en borgerlig revolution?

av: Carl-Henrik Larsson
2014-09-26

I maj 1789 lät den franske kungen Ludvig XVI samla de tre stånden i Versailles utanför Paris. Frankrike hade drabbats av svår missväxt, och dessutom krävde borgarna ökad politisk makt. Men få kunde ana att revolutionen stod för dörren...

+ Läs mer

S

Napoleon erövrar Europa : Uppror i Spanien

av: Per Höjeberg
2014-02-23

Spanien och Frankrike stod först på samma sida mot Storbritannien. När franska trupper väl var i Spanien svängde dock den spanska inställningen till de allierade fransmännen. Mer och mer framstod den franska armén inte som befriare, utan som en ockupationsmakt...

+ Läs mer

S

Napoleon erövrar Europa : Uppror i Tyskland och Österrike

av: Per Höjeberg
2014-02-23

Under Napoleon Bonapartes ledning kom Frankrike att besätta stora delar av Europa. På sina håll hälsades de franska trupperna som befriare från det gamla samhällets orättvisor. På de flesta ställen blev dock de franska trupperna inte välkomnade...

+ Läs mer

Länkar om Napoleon Bonaparte

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS