M
Kategori
Karta

Lesotho idag

Antal invånare: 2 159 067 (2021)
Huvudstad: Maseru

Lesotho är ett litet bergigt land, helt omgivet av Sydafrika. Efter självständigheten från Storbritannien 1966 följde en lång period av politisk turbulens. Först i början av 2000-talet fick landet en demokratiskt vald regering. Trots umbäranden som hungersnöd och fattigdom har befolkningen ökat snabbt de senaste decennierna. Ökningen har nu bromsats upp av hiv-epidemin. Ekonomiskt är Lesotho nästan helt beroende av Sydafrika, där många invånare arbetar.

Antal invånare: 2 159 067 (2021)
Huvudstad: Maseru

Lesotho är ett litet bergigt land, helt omgivet av Sydafrika. Efter självständigheten från Storbritannien 1966 följde en lång period av politisk turbulens. Först i början av 2000-talet fick landet en demokratiskt vald regering. Trots umbäranden som hungersnöd och fattigdom har befolkningen ökat snabbt de senaste decennierna. Ökningen har nu bromsats upp av hiv-epidemin. Ekonomiskt är Lesotho nästan helt beroende av Sydafrika, där många invånare arbetar.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Lesotho har en enhetlig befolkning som till allra största delen utgörs av bantufolket basotho. I landet finns även små grupper av bantufolken xhosa och zulu samt personer av europeisk eller asiatisk härkomst. Eftersom Lesotho är så bergigt bor de flesta invånarna hopträngda på den smala och låglänta landremsan i väster samt i Oranjeflodens dalgång.

Lesothos flagga.

Religion

En stor majoritet av lesothierna är kristna. De största samfunden är romersk-katolska kyrkan, den anglikanska kyrkan och några andra protestantiska samfund. Kyrkorna har av tradition tagit ett stort ansvar för skolväsendet.

Politiskt system

Lesotho är en monarki och en demokrati med parlamentariskt styre. Det politiska läget är mycket instabilt. I valet 2017 återtog Thomas Thabane makten men tre år senare tvingades han avgå, anklagad för inblandning i en mordskandal. Thabanes partikamrat Meketsi Majoro tog över fram till valet i oktober 2022 som vanns av det nybildade partiet RFP under ledning av en av landets rikaste affärsmän.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Lesotho är genom sitt läge starkt beroende av Sydafrika, men relationerna har inte alltid varit problemfria.

Den sydafrikanska apartheidpolitiken var länge en källa till spänningar mellan de båda länderna. Sydafrika har också vid flera tillfällen direkt eller indirekt vidtagit åtgärder som har påverkat inrikespolitiken i Lesotho, och det har väckt bittra känslor.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Lesotho är litet och isolerat och har begränsade tillgångar, vilket innebär svårigheter att få igång en robust tillväxt. Beroendet av utvecklingen i det omgivande Sydafrika är stort. Jordbruket är viktigt för befolkningens uppehälle medan textiltillverkning är den viktigaste egna industrin.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Lesothos geografi >

Utrikeshandel

Lesotho dras med ett stort underskott i handelsbalansen med utlandet. Landets ojämförbart största handelspartner är Sydafrika som helt dominerar importen.

Sociala förhållanden

Storfamiljen, bygemenskapen och kyrkan utgör de viktigaste sociala nätverken. Sociallagstiftningen är ännu outvecklad.

Besök Landguiden och läs mer om Lesotho.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 11 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Lesotho

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Lesotho

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Lesothos historia

Fördjupa dig i Lesothos historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Ge
Karta

Lesothos geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Lesothos geografi ur olika perspektiv.