M

Lesotho idag

Antal invånare: 2 233 340 (2017)
Huvudstad: Maseru

Befolkning

Lesotho har en enhetlig befolkning som till allra största delen utgörs av bantufolket basotho. I landet finns även små grupper av bantufolken xhosa och zulu samt personer av europeisk eller asiatisk härkomst. Eftersom Lesotho är så bergigt bor de flesta invånarna hopträngda på den smala och låglänta landremsan i väster samt i Oranjeflodens dalgång.

Antal invånare: 2 233 340 (2017)
Huvudstad: Maseru

Befolkning

Lesotho har en enhetlig befolkning som till allra största delen utgörs av bantufolket basotho. I landet finns även små grupper av bantufolken xhosa och zulu samt personer av europeisk eller asiatisk härkomst. Eftersom Lesotho är så bergigt bor de flesta invånarna hopträngda på den smala och låglänta landremsan i väster samt i Oranjeflodens dalgång.

ANNONS

ANNONS

Religion

En stor majoritet av lesothierna är kristna. De största samfunden är romersk-katolska kyrkan, den anglikanska kyrkan och några andra protestantiska samfund. Kyrkorna har av tradition tagit ett stort ansvar för skolväsendet.

Lesothos flagga.

Politiskt system

Författningen från 1993 slår fast att landet ska vara en demokratisk monarki med flerpartisystem och parlamentariskt styre. Därmed ska det parti som lyckas samla en majoritet i parlamentet bilda regering. Dessa spelregler har som regel följts även om själva valen omgetts av anklagelser om valfusk. Sedan 2012 har det politiska läget varit mycket instabilt med våld och attentat mot politiker.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Lesotho är genom sitt läge starkt beroende av Sydafrika, men relationerna har inte alltid varit problemfria. Den sydafrikanska apartheidpolitiken var länge en källa till spänningar mellan de båda länderna. Sydafrika har också vid flera tillfällen direkt eller indirekt vidtagit åtgärder som har påverkat inrikespolitiken i Lesotho, och det har väckt bittra känslor.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Lesotho är litet och isolerat och har begränsade tillgångar, vilket innebär svårigheter att få igång en robust tillväxt. Beroendet av utvecklingen i det omgivande Sydafrika är stort. Jordbruket är viktigt för befolkningens uppehälle medan textiltillverkning är den viktigaste egna industrin.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Lesothos geografi >

Utrikeshandel

Lesotho dras med ett stort underskott i handelsbalansen med utlandet. Landets ojämförbart största handelspartner är Sydafrika som helt dominerar importen.

Sociala förhållanden

Storfamiljen, bygemenskapen och kyrkan utgör de viktigaste sociala nätverken. Sociallagstiftningen är ännu outvecklad.
 

Besök Landguiden och läs mer om Lesotho.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 11 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Lesotho

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Lesothos historia

Fördjupa dig i Lesothos historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Lesothos geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Lesothos geografi ur olika perspektiv.